Thứ Sáu, 13 Tháng Giêng, 2017 17:23

Tin Mừng và những lời hứa

“Đây là chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29).

Đối với tất cả những ai tin và tuân phục những đòi hỏi của Tin Mừng, các lời hứa của Tin Mừng gom lại trong việc tha tội, đời sống mới trong Chúa Giêsu Kitô và được nhận vào gia đình Thiên Chúa.

Việc tha tội:

- Tội của dân Chúa bị gán cho Con Thiên Chúa, như lời vị Tiền hô giới thiệu về Chúa Giêsu Kitô: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29) “Sự thật, chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta...” (Is 53,46; x. Lc 24,46-47; Cv 5,30-32; 13,38; Tt 2,13-14; Dt 5,28; 1Pr 2,24).

- Sự chính trực của Con Thiên Chúa được gán cho dân Thiên Chúa. Thánh Phaolô viết: “... trong Tin Mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải, nhờ đức tin để đưa đức tin, như có lời chép: Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống” (Rm 1,16-17; x. Rm 3,21-26; 9,30; Pl 3,7-9).

Bình an với Thiên Chúa: “một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta...” (Rm 5,1-2) chính Chúa Giêsu phán: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27; x. Rm 8, 1-4. 31-35).

Ơn tái sinh, như Thánh Phêrô viết: “Anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà là do hạt giống bất diệt, thì lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi... Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng (1Pr 1,23-25). Chúa Giêsu phán: “... những ai tin vào danh Người thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ý muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của con người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa” (Ga 1,12-13); “không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi Nước và Thánh Thần...” (Ga 3,5-8; x. Gc 1,18).

Được sống đời đời: “... Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời...” (Ga 3,14-16). “Ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại” (Ga 1,4; x. Ga 6, 68-69). “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10; x. Ga 20,31; 1Ga 1,1-2). “Ai có Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống” (1Ga 5,12).

 Ơn Chúa Thánh Thần. Thánh Phêrô nói: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội, và anh em sẽ lãnh nhận được ân huệ là Thánh Thần” (Cv 2,38). Tiên tri Giôen tiên báo: “Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên hết thảy người phàm...” (Ge 3,1-5). “Kinh Thánh đã nói: từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận...” (Ga 7,37-39; x. Cv 8,14-17; 19,1-7).

 Được nhận vào gia đình Thiên Chúa: “... phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa, phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: Abba, Cha ơi...” (Cv 8,12-17; x. Ga 1,12-13; l 3,26; 4,4-6; Ep 1,5).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm