Tin và thử thách

“Sau khi được tin ... Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở” (Ga 11,1).

Thử thách là phương cách kiểm nghiệm tính chân thực của đức tin và phát triển tư cách Kitô hữu. Thiên Chúa trợ giúp dân Người những khi bị thử thách.

Thiên Chúa cho phép thử thách đức tin:

- Việc thử thách chứng thực tính chân thực của đức tin: “... thử thách nhằm tinh luyện đức tin...” (1Pr 1,6-7; x. Mt 13,20-21 // Mc 4,16-17 // Lc 8,13).

- Thử thách phát triển tư cách Kitô hữu: “... đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn...” (Gc 1,2-4; x. Rm 5,3-4).

- Thử thách thanh luyện dân Thiên Chúa: “... trong lò khổ nhục khốn cùng Ta đã thử lòng ngươi” (Is 48,10; x. 1V 66,10-12; Gr 9,7; Dcr 13,9; Ml 3,2-3; 1Pr 4,17).

Những điển hình việc Chúa thử thách đức tin:

Ông Abraham (St 22,1-2; Dt 11,17-19), dân Israel (Đnl 8,2-5); Thiên Chúa rút bớt quân đội Ghitôn (Tl 7,1-8), Chúa Giêsu như làm nản lòng người đàn bà Canaan (Mt 15,22-25 // Mc 7,24-30), Chúa Giêsu chậm đến Bêtania khi ông Lazarô lâm bệnh (Ga 11,1-6).

Các phương cách thử thách đức tin:

- Thiên Chúa tha phép cho Satan thử thách đức tin (G 2,7; x. Lc 22,31; 1Tx 3,4-5; Kh 2,10).

- Các hoàn cảnh khó khăn: cái chết và sự hồi sinh của con trai bà góa ở Sarepta (1V 17,17-18), cái chết và sự hồi sinh của con bà Sunêm (2V 4,1.8-37), Thánh Phaolô (Cv 14,22), cuộc khổ nạn và sự chết của Chúa Giêsu 2Cr 1,25-27).

- Sự bách hại thử thách đức tin (Đn 6,10-12; Cv 8,1-4; Dt 11,35-38).

- Dân ngã lòng thử thách đức tin (2V 18,19-25 // 2Sb 32,10-15 // Is 36,4-10; Mc 5,35-36 // Lc 8,49-50; Mc 5,40 // Mt 9,24 // Lc 8,53).

Thiên Chúa trợ giúp trong cơn thử thách (Is 43,2), “Thầy đã cầu nguyện để anh em khỏi mất lòng tin” (Lc 22,32 x. Tv 91,14-15; 1Cr 10,13; 2Cr 12,7-9; 1Pr 5,10; 2Pr 2,9). Thiên Chúa giúp đỡ qua sự khích lệ của người khác (2Tx 3,23; x. 2Cr 7,5-7).

Hiệu ứng với những thử thách:

- Vui mừng được chia sẻ sự đau khổ của Chúa Giêsu Kitô (1Pr 4,12-13).

- Cầu xin Thiên Chúa trợ giúp: “... hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Dt 4,14-16; x. 1Pr 4,19).

- Kiên trì: “Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người” (Gc 1,12; x. 2Tx 1,4; Dt 12,1-3; Gc 5,11; Kh 2,3.19).

Những điển hình về đức tin hiển thắng qua thử thách:

Ông Abraham (St 22,9-12), đầy tớ của tiên tri Êlisa (2V 6,15-17), ông Giob (G 1,22), Sadrach Mesach, Abednego (Đn 3,16-27), các tông đồ (Cv 5,27-29), Thánh Stêphanô (Cv 7,59-60), Thánh Phaolô (2Cr 4,7-9).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận Phú Cường

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật IV Phục sinh năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật IV Phục sinh năm B
Trong Chúa nhật Chúa Chiên Lành, bạn mong các linh mục tu sĩ giống Đức Giêsu, người Mục Tử tốt lành, ở những điểm nào.
Thập tự giá
Thập tự giá
Thập tự giá là khung gỗ có hình chữ T của tiếng Hy Lạp, đôi khi có hình chữ thập như trong chữ Hán, người Rôma dùng để cột hoặc đóng đinh các phạm nhân nô lệ hoặc không phải công dân của họ vào đó
Hoàn thiện trong đời sống đức Tin
Hoàn thiện trong đời sống đức Tin
Hai ngàn năm qua, Giáo hội rao giảng một Tin Mừng duy nhất, đó là Tin Mừng Chúa Phục Sinh. Thiên Chúa là đấng trung tín. Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta và không bao giờ phản bội con người.
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật IV Phục sinh năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật IV Phục sinh năm B
Trong Chúa nhật Chúa Chiên Lành, bạn mong các linh mục tu sĩ giống Đức Giêsu, người Mục Tử tốt lành, ở những điểm nào.
Thập tự giá
Thập tự giá
Thập tự giá là khung gỗ có hình chữ T của tiếng Hy Lạp, đôi khi có hình chữ thập như trong chữ Hán, người Rôma dùng để cột hoặc đóng đinh các phạm nhân nô lệ hoặc không phải công dân của họ vào đó
Hoàn thiện trong đời sống đức Tin
Hoàn thiện trong đời sống đức Tin
Hai ngàn năm qua, Giáo hội rao giảng một Tin Mừng duy nhất, đó là Tin Mừng Chúa Phục Sinh. Thiên Chúa là đấng trung tín. Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta và không bao giờ phản bội con người.
Xương
Xương
“Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây” (Lc 24,39).
Emmau - Đamas
Emmau - Đamas
Có thể nói, đường đi Emmau đâu có khác chi đường đi Đamas. Hai môn đệ chán chường về quê, Saolô hăng hái lên đường bắt bớ.
Chạm vào lòng thương xót của Chúa
Chạm vào lòng thương xót của Chúa
Đoạn Tin Mừng hôm nay dù đã được chọn đọc cho lễ Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh trước khi gắn với lễ kính Lòng Thương xót của Chúa, nhưng cũng cho chúng ta cơ hội khám phá ra dung mạo tuyệt vời của lòng Chúa xót thương được thể...
Hôm nay
Hôm nay
Hôm nay có nghĩa là giây phút hiện tại mà con người được Thiên Chúa mời gọi sống theo đúng ơn gọi của mình trong mối tương quan với Thiên Chúa, với bản thân, với tha nhân và với vạn vật.
Mộ
Mộ
Truyền thống thời các tổ phụ cho biết, người ta dùng hang động tự nhiên để làm mộ: Abraham mua ở Hebron, nơi có hang Makpela làm nơi ông và bà Sara được mai táng (St 23,19 25,9).
Họ đã thấy và đã tin
Họ đã thấy và đã tin
Mầu nhiệm Phục Sinh là mầu nhiệm nền tảng của Đức tin Kitô giáo. Thánh Phaolô khẳng định, nếu Chúa Kitô không sống lại thì niềm tin của chúng ta ra vô ích, và Kitô hữu là những người khốn khổ nhất (x.1Cr 15,17-19).