Thứ Sáu, 22 Tháng Tư, 2016 14:51

Tình yêu của Chúa Giêsu Kitô

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

“Như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).

Việc Chúa Giêsu Kitô trao hiến trọn vẹn chính mình khi vâng phục cho đến chết và chết trên thánh giá, cho thấy tình yêu đáng kinh ngạc của Thiên Chúa đối với tội nhân. Tình yêu này còn tiếp tục khơi gợi và thúc đẩy các Kitô hữu hôm nay.

Tình yêu Chúa Giêsu Kitô thật cao vời, “vượt qua sự hiểu biết” (Ep 3,17-19) của loài người. Một khi đã cảm nghiệm được thì “ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?” (Rm 8,35.38-39) Tình yêu đã khiến Ngài từ bỏ vinh quang bất diệt (2Cr 8,9; Pl 2,6-8), sẵn sàng hiến trao sự sống mình vì người khác (1Ga 3,16; Ga 10,11.14-15 15,13; Ep 5,2; Kh 1,5). Ngài yêu thương các tội nhân “xin tha cho họ” (Lc 23,34 13,34; Mt 23,37 và Lc 23,43). Đối với các tín hữu, Ngài như chủ chăn, biết và “gọi tên từng con (chiên), rồi dẫn chúng ra” (Ga 10,3-5).

Những mẫu gương yêu thương của Chúa Giêsu: Đó là sự cảm thương trước nhu cầu của đám đông, “vì họ lầm than vất vưởng khi bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9,36; Mc 6,34). “chữa lành các bệnh nhân của họ” (Mt 14,14), khi “họ không có gì ăn” (Mt 15,32; Mc 8,1-2). Gặp bà góa thành Naim, Ngài “chạnh lòng thương” và hồi sinh người con trai của bà (Lc 7,11-16) ! Ngài yêu thương các trẻ em (Mt 19,13-15; Mc 10,13-16; Lc 18,15-17). Ngài yêu mến thân mẫu (Ga 13, 6-7) Ngài yêu thương Lazarô (Ga 11,1-7 17- 22 32-44). Gioan, tác giả sách Tin Mừng, “một người được Chúa Giêsu thương mến” (Ga 13,23; 20,2 21,7.20).

Tình yêu của Chúa Giêsu bắt nguồn từ Chúa Cha: “Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người” (Ga 3,35), chính Chúa Cha xác nhận : “Đây là Con yêu dấu của Ta. Ta hài lòng về Người” (Mt 17,5; Mc 9,7; Lc 9,35; Mc 1,11; Mt 3,17; Lc 3,22). “Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm” (Ga 5,20) và Chúa Giêsu “yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền” (Ga 14,31). Tình yêu của Chúa Giêsu mặc khải tình yêu của Chúa Cha, “đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8) (Ga 3,16; Ep 2,4-5; 1Ga 4,9-10).

Tình yêu của Chúa Giêsu khơi nguồn cho Hội Thánh, Ngài đã yêu thương các tín hữu và nguyện cầu “để tình Cha đã yêu thương Con ở trong họ và Con cũng ở trong họ nữa” (Ga 17,26 x. Ga 15,9-10). Thánh Phaolô xác tín: “Tôi sống không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20; 1Tm 1,14; 1Ga 4,12). Tình yêu Chúa “răn bảo dạy dỗ” các tín hữu (Kh 3,19; Dt 12,5-6; Kh 3,9). Tình yêu Chúa khơi gợi những thái độ chân thực Kitô hữu phải có: “mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy ở điểm này là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,34-35; Lv 19,8; Đnl 6,5; Mt 5,43-44 22,35-39 và Lc 6,27; Ga 15,12; 1Ga 3,10). Tình yêu của Chúa còn gợi hứng cho hôn nhân Kitô giáo (Ep 5,22.28-30). Tình yêu của Chúa thúc đẩy “khao khát những ơn của Thần Khí” (1Cr 14,1), “sống cho Đấng đã chết và sống lại cho mình” (2Cr 5,14-15; Rm 8,37; 1Cr 16,14; Cl 2,2; 1Tx 1,3; Dt 10,24).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm