Thứ Sáu, 04 Tháng Mười Một, 2016 20:25

Tổ phụ

Patriarchae, Patriarch, Patriarche

Tổ: bậc ông bà; phụ: cha. Tổ phụ là ông nội, còn ý nói khái quát là ông tổ của một  gia tộc, một bộ tộc hay một dân tộc.

Thánh Kinh thường gọi Abraham, Isaac và Iacob là các tổ phụ của dân Israel.

Trong các tổ phụ, Abraham là người được nhắc tới nhiều nhất, vì ông là người đầu tiên nhận lãnh từ Thiên Chúa những lời hứa và lời chúc lành cho cá nhân ông và cho hết thảy các dân tộc (x. St 12,3; Tm 4,17). Dân Israel hãnh diện vì được làm con cháu của Tổ phụ Abraham, nhưng các ngôn sứ đã luôn nhắc nhở họ chớ cậy vào danh của các tổ phụ mà bản thân không lo sống tốt lành (x. Mt 3,9).

Chúa Giêsu nói rõ: họ hàng trên bình diện huyết thống không quan trọng bằng việc người ta nghe và giữ Lời Thiên Chúa (x. Ga 8,37-44). Thánh Phaolô cũng khẳng định: những ai tin vào Thiên Chúa mới đích thực là con cháu của Tổ phụ Abraham, vì ông là “cha của mọi kẻ tin” (Rm 4,11).

 Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm