Thứ Sáu, 28 Tháng Mười, 2016 15:25

Tòa Thượng phụ

Patriarchiatus, Patriarchate, Patriarcat

Tòa: trung tâm tôn giáo; thượng: bề trên; phụ: cha.

Tòa Thượng phụ là nơi ở, nơi thi hành trách nhiệm mục vụ của vị Thượng phụ Giáo chủ và là trung tâm của cộng đoàn tín hữu thuộc quyền ngài chăm sóc.

Tòa Thượng phụ là hình thức phát triển đầy đủ của một Giáo hội Công giáo Đông Phương. Đó là một cộng đoàn các Kitô hữu - thực hành cùng một nghi lễ và tuân giữ cùng một bộ luật - hợp nhất với nhau, dưới quyền Thượng phụ Giáo chủ.

Ngày nay, trong Giáo hội Công giáo Đông Phương, các Giáo hội có Tòa Thượng phụ là: Copte, Maronite, Chaldaeo, Syrian, Armenian, Melkite...

 Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm