Thứ Sáu, 17 Tháng Sáu, 2016 16:43

Tội lỗi

Peccatum, Sin, Péché

Theo nghĩa thông thường, tội lỗi là điều làm trái pháp luật, trái với điều luật của tôn giáo, hoặc là lỗi lầm đối với người khác.

Theo Thánh Kinh, tội là cố tình chống lại ý muốn tốt lành và yêu thương của Thiên Chúa (x. St 3,3) và không muốn lệ thuộc vào Ngài (x. Đnl 8,3; Rm 1,23). Tội phát xuất từ lòng người (x. Mc 7,21) cùng với sự thúc đẩy của quyền lực sự dữ (x. 1 Ga 3,8-10).

Tội là lỗi phạm đến chân lý, trái với lương tâm ngay chính; là sự xúc phạm và thiếu tình yêu đích thực đối với Thiên Chúa và tha nhân; quyến luyến lệch lạc với thế giới thụ tạo. Tội phá vỡ mối tương quan của con người với Thiên Chúa, làm tổn thương phẩm giá con người và vi phạm đến tình liên đới nhân loại.

Luân lý Kitô giáo phân biệt:

- Tội cá nhân và tội xã hội: tội là hành vi cá nhân, mỗi người đều phải mang trách nhiệm về việc làm với ý thức và tự do của mình (x. GLHTCG 1868). Tuy nhiên, có những tội gây thiệt hại đến lợi ích chung của xã hội như chiến tranh, vi phạm đến quyền lợi, tự do... của con người, gọi là tội xã hội (Reconciliatio paenitentia 16). Ngoài ra, tội xã hội còn là một tội của một tập thể, như nước này xâm chiếm nước khác, tập đoàn kinh tế đa quốc gia bóc lột người dân bản xứ.

- Tội nặng và tội nhẹ (x. GLHTCG 1855, 1863).

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm