Thứ Sáu, 09 Tháng Chín, 2016 15:26

Trăm ngàn

“Người nào trong anh em có một trăm con chiên...” (Lc 15,4).

 Từ hàng trăm, nhất là hàng ngàn, thường nhắc tới những số lượng lớn. Nó cũng giản dị được dùng theo nghĩa tối cấp.

 Hàng trăm

- Một trăm trong giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô: “... kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm ...” (Mt 13,23 // Mc 4,20 x. Mt 13,8 // Mc 4,8 // Lc 8,8; Mt 18,12 // Lc 15,4; Mt 18,28; Mc 10,30).

- Ông Abraham trở thành người cha lúc 100 tuổi (St 17,17; 21,5; Rm 4,19).

- Những người sống trên 100 tuổi: St 5,3-32; 9,29; 11,10-32; 25,7; 50,22; Đnl 34,7; Tl 2,8; 2Sb 24,15; G 42,16; Is 65,20).

Hàng trăm và hàng ngàn:

- Hàng trăm và hàng ngàn như là các đơn vị quân đội: Xh 18,2; Ds 31,14; 1Sm 24,3 // 1Sb 21,3; Tv 144,13.

- Hàng trăm và hàng ngàn trong những phép lành: Đnl 1,11; St 24,60; 2Sm 24,3 // 1Sb 21,3; Tv 144,13

Hàng ngàn:

- Chúa Giêsu cho hàng ngàn người ăn: Mt 14,21 // Mc 6,44 // Lc 9,14 // Ga 6,10; Mt 15,38 // Mc 8,9; Mt 16,9-10 // Mc 8,19-20.

- Các tín hữu đếm được cả ngàn: Cv 2,41; 4,4; 21,20; Rm 11,4; 1V 19,18.

- Thiên Chúa tỏ tình thương ngàn ngàn thế hệ: Xh 34,6 -7; 20,6 // Đnl 5,10; Đnl 7,9.

- Thiên Chúa có muôn muôn kẻ hầu cận: Tv 68,17; Đn 7,10; Dt 12,22; Gđa 14; Kh 5,11.

- Thiên Chúa chở che một tín hữu giữa muôn người: Tv 91,7.

- Thiên Chúa trợ giúp một tín hữu chống cả ngàn người: Gs 23,10; Tl 15,15-16.

- Thiên Chúa làm cho cả ngàn người bị đánh bại: Đnl 32,30; Is 30,17.

- Đối với Thiên Chúa, ngàn năm như thể một ngày: Tv 90,4; 2Pr 3,8; Kh 20,2-7.

Những con số đặc biệt: 666 là biểu tượng của một tổng thể bất toàn (Kh13,18). 144.000 biểu trưng con số hoàn hảo của dân Thiên Chúa (Kh 7,4).

Dân Thiên Chúa đông số không đếm nổi: “Sứ thần của Đức Chúa nói với nàng: Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra nhiều đến mức không thể đếm được vì quá đông” (St 16,10; x. Ds 10,36; Kh 7,9 ). Chúa đã phán với ông Abraham: “Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ ban cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển” (St 22,17; x. St 15,5; Xh 32,12; Đnl 10,22; 1Sb 27,23; Nkm 9,23; Gr 33,22; Dt 11,12).■

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm