Thứ Sáu, 01 Tháng Bảy, 2016 15:13

Truyền giáo

 

Missio, Mission, Mission

Truyền: đem của người này mà trao cho người khác; giáo: đạo. Truyền giáo: phổ biến đạo.

Truyền giáo có gốc tiếng Latinh là missio - nghĩa là sai đi.

Theo nghĩa rộng: Truyền giáo là sứ mệnh cơ bản của Giáo Hội, tức là loan báo Phúc Âm cho tất cả mọi dân tộc, theo mệnh lệnh Chúa Kitô (x. Mc 16,15; Mt 28,19-20; GLHTCG 849). Như vậy,  truyền giáo là giới thiệu niềm tin, tình yêu và niềm hy vọng của Giáo Hội vào Thiên Chúa Ba Ngôi: Đấng tạo dựng, yêu thương và cứu độ muôn người. Mục đích tối hậu của truyền giáo là làm cho loài người được tham dự, hiệp thông trong Tình Yêu giữa Ba Ngôi Thiên Chúa (x. GLHTCG 850), làm cho Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô thấm nhập mọi chiều kích cuộc sống (x.TG 21).

Theo nghĩa hẹp: Truyền giáo chỉ công việc truyền bá đức tin Kitô Giáo và việc thành lập các giáo đoàn mới nơi các dân tộc hay nhóm người chưa tin vào Chúa Kitô (x. GLHTCG 854), làm cho Phúc Âm thấm nhập vào trong nền văn hóa các dân tộc (x. TĐ Redemptoris Missio 48).

Mọi Kitô hữu đều có bổn phận truyền giáo (x. TG 15; GLHTCG 856). Tuy nhiên, một số người có ơn gọi đặc biệt và được Giáo Hội sai đi loan báo Phúc Âm cho các dân tộc chưa nhận biết Chúa Kitô.

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm