Thứ Sáu, 28 Tháng Tám, 2015 10:21

Truyền thống

“... mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân ...” (Mc 7,3).

Truyền thống là những sự tin tưởng hay tập tục do các thế hệ trước truyền lại. Các tín hữu phải nắm giữ truyền thống đức tin Kitô giáo. Nhưng các truyền thống loài người có thể trái nghịch với Lời Chúa, do đó cũng mâu thuẫn với đức tin Kitô giáo.

Các điển hình về những truyền thống nhân loại : “theo phong tục thời xưa tại Israel, khi có chuyện liên quan đến quyền bảo tồn hay việc đổi chác, để xác nhận việc đó, thì người này cởi dép trao cho người kia” (R 4,7). “Ông Giêrêmia làm một bài điếu ca khóc vua Giôrigiahu ... điều này trở thành tục lệ ở Israel” (2Sb 35,25). Truyền cho tiên tri Êzêkiel Chúa dạy không được thương tiếc người chết : “không được khóc lóc, không được để nước mắt tràn ra. Hãy rên rỉ âm thầm, đừng làm đám tang cho người chết, hãy đội khăn, đi dép, không được che râu ria, không được ăn bánh người ta đưa đến” (Ed 24,17). “Người Pharisêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân : họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận...” (Mc 7,3-4) “Khi người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ” (Lc 2,42) “Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái” (Ga 19,40).

 

Các tín hữu phải nắm giữ các truyền thống của đức tin Kitô giáo : Thánh Phaolô khen các tín hữu Corintô đã nắm giữ các truyền thống ngài để lại (1Cr 11,2). Thánh nhân khuyên các tín hữu Thessalonica : “hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ” (1Tx 5,4) và với ông Timôthê “Những gì anh đã nghe tôi nói trước mặt nhiều nhân chứng, thì hãy trao lại cho những người tin cẩn, những người sẽ có khả năng dạy cho người khác” (2Tm 2,2 x. Đnl 4,9-10 6,6-7 11,19 1Cr 11,23 Ep 2,20 2Tx 2,15 3,6).

Các truyền thống loài người có thể trái nghịch với Lời Chúa : “... các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ...” (Mt 15,3-6 // Mc 7,9-13). “Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Đức Kitô” (Cl 2,8 x. Mc 6,16 Cl 2,20-22 Tt 1,13-14).

Niềm tin Kitô giáo đối nghịch với các truyền thống thuộc các nguồn thuần túy phàm tục, chẳng hạn về việc ăn chay (Mc 2,18-22 // Mt 9,16-17 // Lc 5,33-39). Được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông truyền lại, không phải nhờ những của cải chóng hư nát như vàng bạc, những nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn vô tỳ tích (1Pr 1,18-19 x. Mt 15,2 // Mc 7,5 Col 2,11-16 4,9-11). 

Lm. Phạm Quốc Túy - GP. Phú Cường

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm