Thứ Ba, 09 Tháng Sáu, 2015 09:03

Ca ngợi

Laus, Praise, Louange

Ca: tán dương; ngơi: khen. Ca ngợi là dùng lời nói, cử chỉ hay hành động để tỏ bày tâm tình chúc tụng.

Ca ngợi là hình thức cầu nguyện tinh tuyền nhất để tán dương, tôn vinh Thiên Chúa chỉ vì Ngài hiện hữu và đáng chúc tụng. Chính nhờ Thần Khí của Đức Kitô – Con Một Thiên Chúa – mà chúng ta có thể ca ngợi Chúa Cha trong tâm tình của những người con (x. GLHTCG 2639).

Hình thức cầu nguyện này được thể hiện cách rõ nét trong Do Thái giáo. Hội đường Do Thái vào ngày Sabat luôn vang lên lời ca Thánh Vịnh, chính yếu là những lời chúc tụng Thiên Chúa, vì Ngài luôn tác động trong lịch sử của dân Do Thái và trong mỗi biến cố đời thường.

Kitô giáo tiếp nối truyền thống tốt đẹp này. Lời kinh ca ngợi tiêu biểu của Kitô giáo đã được chính Chúa Giêsu truyền dạy: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng”. Theo gương và lời dạy của Đức Kitô, Hội Thánh và các tín hữu không ngừng dâng lời ca tụng ngợi khen Thiên Chúa, vì “ Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).

Đặc biệt, Thánh lễ chính là hy tế, là lời ca ngợi cao cả nhất được dâng lên Chúa Cha qua cái chết và sự sống lại của Đức Kitô (x. GLHTCG 1359).

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác