Thứ Ba, 12 Tháng Năm, 2015 13:57

Giáo phụ

Patres Ecclesiae, Fathers of the Church, Pères de l’Église

Giáo: dạy dỗ; Phụ: cha. Giáo phụ: xem thầy dạy như cha mình; bậc thầy đáng kính.

Giáo Phụ - giáo sĩ hoặc giáo dân – là các tác giả Kitô Giáo của những thế kỷ đầu, trổi vượt về các khảo luận thần học, có đời sống mẫu mực, và được Giáo Hội công nhận là Giáo Phụ.

Ngoài ra cũng có các vị khác như Tertulliano, Origenes..., tuy đời sống cá nhân hay giáo lý của họ có những khiếm khuyết, vẫn được kể vào số các Giáo Phụ vì các khảo luận thần học của họ có giá trị làm nền tảng cho sự tiếp tục và phát triển niềm tin Kitô Giáo.

Thời kỳ các Giáo Phụ kéo dài từ hậu bán thế kỷ I tới thế kỷ VIII, bên Tây Phương với Thánh Isidoro (+636) và Beda (+735), bên Đông Phương với Thánh Ioannes Damasceno (+749).

Các tác phẩm của các Giáo Phụ quan trọng đối với đời sống Giáo Hội vì:

- Bảo vệ đức tin Kitô Giáo;

- Truyền đạt Thánh Kinh cho Kitô hữu;

- Đem lại những tuyên tín nền tảng cho Giáo Hội qua các Công Đồng Chung đầu tiên;

- Đặt ra những cơ cấu nền tảng Phụng Vụ trong Giáo Hội;

- Hình thành cơ cấu các thừa tác viên chức thánh: giám mục, linh mục, phó tế.

Hiện nay, Giáo Hội còn giữ được các tác phẩm của các Giáo Phụ Hy Lạp (Athanasio, Basilio, Gioan Kim Khẩu...); các Giáo Phụ Latinh (Giêrônimô, Ambrosio, Augustino...); và những tài liệu được viết bằng các ngôn ngữ Đông Phương cổ (Syriaque, Copte, Arménien...).

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm