Thứ Sáu, 29 Tháng Năm, 2015 23:59

Sách kinh Nhật tụng

Breviarium, Breviary, Breviaire

Sách Kinh Nhật Tụng là sách kinh nguyện chính thức của Hội Thánh, dùng trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ hằng ngày; còn gọi là Các Giờ Kinh Phụng Vụ, hoặc sách Thần Vụ.

Sách Kinh Nhật Tụng gồm toàn bộ các Thánh Vịnh, Thánh Ca, Thánh Thi, lời nguyện, các bài đọc Thánh Kinh và sách thiêng liêng được gom lại để hát hay đọc trong những giờ nhất định của mỗi ngày.

Trước đây, để có thể cử hành Thần Vụ (đã có từ thời các Tông đồ), người ta phải dùng đến nhiều sách khác nhau, như: sách Đối Ca, sách Thánh Vịnh, sách Đáp Ca, Thánh Kinh, sách Thánh Ca, sách Bài Giảng, sách Lời Nguyện..., gần như cần cả một thư viện. Đến thế kỷ IX, để tiện lợi, người ta chọn lọc những gì chính yếu của các sách trên và gom vào thành một quyển. Từ thế kỷ XI, khi có luật buộc các giáo sĩ phải đọc Kinh Nhật Tụng, Giáo Hội đã dựa vào các sách trên để tổng hợp những gì cần thiết cho Thần Vụ.

Sách Kinh Nhật Tụng chính thức ra đời và mang tính Phụng vụ thống nhất cho toàn thể Hội Thánh Latinh năm 1568 dưới triều Đức Giáo hoàng Piô V. Sau cuộc canh tân Phụng vụ của Công đồng Vaticannô II, danh xưng Kinh Nhật Tụng không còn nữa, thay vào đó là Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác