Thứ Ba, 09 Tháng Sáu, 2015 14:22

Siêu việt của Thiên Chúa, sự

 

Transcendentia, Transcendence of God, Transcendance de Dieu

Siêu: quá; việt: vượt qua. Siêu việt: vượt lên trên các thông thường.

Siêu việt là khái niệm phong phú được dùng trong toán học, hiện tượng luận, siêu hình học và thần học.

Trong siêu hình học cổ điển, siêu việt (transcendance) đối lập với nội tại (immanence). Nội tại chỉ bình diện của cảm giác, thời gian tính, hữu hạn, cần quy hướng về siêu việt là bình diện trổi vượt và tuyệt đối.

Thần học dùng khái niệm siêu việt để nói về Thiên Chúa. Sự siêu việt của Thiên Chúa có nghĩa là: Ngài vượt lên trên mọi sự và mọi lãnh vực của con người và mọi thụ tạo hữu hình và vô hình.

- Thiên Chúa là nguồn gốc trên hết của vạn vật, siêu việt trên tất cả mọi thụ tạo (x. GLHTCG 239, 300).

- Ngài siêu việt trên vũ trụ và lịch sử, là Đấng Hiện Hữu từ muôn thuở muôn đời (x. GLHTCG 212).

- Tính siêu việt của Thiên Chúa không hề mâu thuẫn với mối thâm tình giữa Ngài và loài thụ tạo.

- Thiên Chúa vừa siêu việt, cao cả (x. Tv 145,3) vừa hiện diện nơi thâm sâu nhất của loài thụ tạo: “Nơi Ngài chúng ta sống, cử động và hiện hữu” (Cv 17,28).

- Thiên Chúa được gọi là “Cha”, vì là nguồn gốc đầu tiên của mọi sự, có uy quyền siêu việt, đồng thời là Đấng nhân hậu yêu thương mọi con cái như cha mẹ (x. GLHTCG 239).

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác