Thứ Ba, 19 Tháng Năm, 2015 15:59

Sự dữ

Malum, Evil, Mal

Sự dữ là những tai họa xảy đến cho con người.

Sự Dữ là thế lực đối nghịch và thù nghịch với Thiên Chúa. “Sự dữ không là một điều trừu tượng nhưng là một cá vị, một Satan, là Ác thần, là thiên thần đã chống lại Thiên Chúa” (GLHTCG 2851).

Mọi sự do Thiên Chúa dựng nên đều tốt lành (x. St 1,31). Ngài không dựng nên Sự Dữ. Sự hiện diện của Sự Dữ trong chương trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa là một mầu nhiệm (x.Ga 1,5; Kh 12,7-17). “Thật ra, Thiên Chúa là Cha đã mặc khải sự toàn năng của Ngài một cách hết sức huyền nhiệm trong việc Con của Ngài tự nguyện hạ mình và sống lại, nhờ đó Ngài đã chiến thắng Sự Dữ” (GLHTCG 272).

Chúa Giêsu dạy ta phải cầu nguyện để không rơi vào thế lực của Sự Dữ (x. MT 6,13).

Hội Thánh xin ơn được giải thoát khỏi Sự Dữ đang đè nặng nhân loại, xin sự bình an và ơn bền đỗ trong khi mong đợi ngày trở lại của Đức Kitô (x.GLHTCG 2854).

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác