Thứ Sáu, 17 Tháng Bảy, 2015 17:42

Thánh vịnh, sách

 

Liber Psalmorum, Book of Psalms, Livre de Psaumes

Thánh: thuộc về thần linh; vịnh: tán tụng. Thánh vịnh: lời tán tụng thần linh.

Sách Thánh Vịnh – một phần của Thánh Kinh – là tuyển tập các Thánh Vịnh.

Người ta không biết chính xác xuất xứ của các Thánh Vịnh, chỉ biết là khoảng thế kỷ III trước Đức Kitô đã có tuyển tập này. Danh tính một vài nhân vật thường được nhắc đến trong các tựa đề các Thánh Vịnh như Asaph, Core và David, nhưng họ không nhất thiết là các soạn giả của các Thánh Vịnh. Phần lớn các Thánh Vịnh được soạn thảo dưới thời các vua (thế kỷ X-VI TCN), một số khác được soạn thảo thời lưu đầy (thế kỷ VI TCN) và số còn lại thời tái thiết Đền Thờ (khoảng năm 538 TCN).

Sách Thánh Vịnh gồm 150 Thánh Vịnh được chia làm 5 cuốn, mỗi cuốn kết thúc bằng một vinh tụng ca, bao gồm Tv 1-41, Tv 42-72, Tv 73-89, Tv 90-106, Tv 107-160 (số thứ tự các Thánh Vịnh được ghi theo bản văn Hipri vốn khác với cách đánh số của bản văn LXX viết bằng tiếng Hy Lạp và bản văn phổ thông Vugata).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm