Thứ Tư, 01 Tháng Bảy, 2015 15:25

Thánh Thể, tôn thờ

Eucharistae Cultus, Adoration of Eucharist, Adoration de l’Eucharistie

 

Thánh: thuộc về thần linh; thể: thân. Thánh thể: thân thể của thần linh.

Tôn thờ Thánh Thể là dùng các nghi thức, cử chỉ để biểu lộ sự tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đang hiện diện thật sự trong Bí tích Thánh Thể.

Trong Phụng vụ Thánh lễ, chúng ta bày tỏ việc tôn thờ Thánh Thể bằng nhiều cách, như bái gối hay cúi mình sâu.

Hội Thánh Công giáo còn tôn thờ Thánh Thể ngoài Thánh lễ, bằng cách bảo quản hết sức cẩn thận trong Nhà Tạm Bánh đã được thánh hiến. Hội Thánh ý thức rằng việc thinh lặng tôn thờ Chúa Kitô hiện diện trong các hình Bánh và Rượu (viếng Thánh Thể) có ý nghĩa đào sâu đức tin của các tín hữu (x. GLHTCG 1379). Ngoài ra, Hội Thánh còn tổ chức các giờ chầu và rước kiệu Thánh Thể long trọng (x. GLHTCG 1378).

Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu vẫn ở giữa chúng ta cách mầu nhiệm với tư cách là Đấng đã yêu mến và nộp mình vì chúng ta và đã dùng Thánh Thể như dấu chỉ diễn tả và truyền thông tình yêu này. “Hội Thánh và trần gian rất cần sự tôn thờ Bí tích Thánh Thể vì Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta trong Bí tích tình yêu này” (x. GLHTCG 1380).

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm