Thứ Tư, 24 Tháng Sáu, 2015 08:51

Trung gian, Đức Mẹ (Maria), Đấng

 

Mediatrix, Mediatrix, Médiatrice

Trung: ở giữa; gian: khoảng giữa. Trung gian: ở giữa, giữ vai trò môi giới trong quan hệ giữa hai bên.

Đức Trinh Nữ Maria còn được gọi là “Đức Nữ Trung Gian”. Trong thần học Công giáo, ngay từ khi thụ thai Đấng Cứu Chuộc, nguồn mạch mọi ân sủng, Đức Trinh Nữ Maria đã trở thành trung gian dẫn đưa ân sủng đến cho nhân loại.

Tuy nhiên, vai trò trung gian của Đức Trinh Nữ Maria:

- Không thể ngang hàng với vai trò trung gian của Chúa Kitô – Đấng Trung Gian duy nhất của Giao Ước Mới;

- Không phát sinh từ một sự cần thiết nào, nhưng là do ý muốn của lòng nhân hậu Chúa.

Bắt nguồn từ công nghiệp dư dầy của Chúa Kitô và đặt nền tảng trên chính sự trung gian duy nhất của Chúa Kitô (x. GH 62).

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác