Thứ Bảy, 23 Tháng Năm, 2015 11:04

Tu hội đời

Instituta Saecularia, Secular Institute, Institut Séculier

Tu: rèn luyện; hội: nhóm người cùng chung một hoạt động; đời: thế gian.

Tu Hội Đời là một nhóm người sống thánh hiến giữa thế gian. Thành viên của Tu Hội Đời là giáo dân hay linh mục triều. Mục đích là để hướng tới đức ái trọn hảo và nỗ lực góp phần thánh hóa trần gian ngay giữa lòng đời (x. GL 710).

Tu Hội Đời không tổ chức đời sống như các hội dạng truyền thống, nghĩa là không có tu phục, không bắt buộc có đời sống chung. Ảnh: Các nữ tu Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất - Bắc Ninh 

Các Tu Hội Đời bắt đầu được thành lập từ năm 1947, qua Tông thư Provida Mater Ecclesia (Giáo Hội Mẹ Quan phòng) của Đức Giáo hoàng Piô XII. Vai trò của các Tu Hội Đời đã được tái xác định trong Công đồng Vaticano II, Bộ Giáo Luật năm 1983 và Tông huấn Vita Consecrata (Đời sống thánh hiến) năm 1996.

Các thành viên của Tu Hội Đời sống đời thánh hiến bằng việc khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm. Tuy nhiên, Tu Hội Đời không tổ chức đời sống như các hội dạng truyền thống, nghĩa là không có tu phục, không bắt buộc có đời sống chung, mà “sống trong những điều kiện bình thường của trần thế, hoặc đơn thân, hoặc trong gia đình của mình, hoặc trong nhóm huynh đệ” (GL 714), dưới sự coi sóc của Đức Giám mục địa phương. Đó là cách hiện diện giữa đời như men trong bột, để thánh hóa trần gian và tham dự vào sứ mệnh Phúc Âm hóa của Hội Thánh (x. GLHTCG 929).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác