Dục vọng

Dục vọng Dục vọng là hình thức ước muốn của con người, nhất là ham muốn của giác quan, đi ngược với lý trí (x. GLHTCG 2515).

Hoàn cảnh sống

Hoàn cảnh sống Hoàn cảnh sống có gốc tiếng Ðức là Sitz in Leben - có nghĩa đen là “vị trí trong cuộc sống”. Ðây là đặc ngữ trong khoa nghiên cứu Thánh Kinh, được dùng đầu tiên bởi học giả người Ðức Hermann Gunkel.

Hoàn cảnh

hoàn cảnhH Hoàn cảnh là những nhân tố khách quan tác động đến sinh hoạt hay hoạt động của con người ở một nơi chốn.

Giáo huấn xã hội của hội thánh

Giáo huấn xã hội của hội thánh Giáo huấn Xã hội của Hội Thánh là toàn bộ những lời dạy chính thức của Hội Thánh liên quan đến các vấn đề xã hội, dưới ánh sáng mặc khải của Lời Chúa, nhằm hướng dẫn cách cư xử trong các hoạt động xã hội của con người.

Giáo hội tại gia

Giáo hội tại gia Giáo hội tại gia là gia đình sống như một cộng đoàn Kitô giáo. Giáo hội tại gia mang những đặc điểm như Giáo hội, được Thiên Chúa quy tụ, tham gia cử hành Phụng vụ cùng với Giáo hội, có sứ mệnh rao giảng và làm chứng cho Phúc Âm.

Abba

Abba Abba gốc tiếng Aram là Abba, có nghĩa là Cha ơi! Ðó là tiếng thân mật mà đứa trẻ nhỏ trong gia đình Do Thái thường dùng để gọi cha mình. Ðó cũng là tiếng mà Chúa Giêsu dùng để thưa với Chúa Cha (x. Mc 14,36).

Công chính hóa, sự-

Công chính hóa, sự- Công: bằng nhau, không thiên vị; chính: ngay thẳng; hóa: làm cho trở nên. Công chính hóa là làm cho trở nên công bằng, ngay thẳng.

Công trạng

Công trạng Công: việc đáng kể; trạng: tờ ghi nhớ. Công trạng: việc ghi nhớ công việc đáng khen thưởng.