Từ ngữ Công giáo
Thánh Tâm

Thánh Tâm

Thánh Tâm là từ Công giáo, chỉ trái tim Chúa Giêsu Kitô - biểu tượng tình yêu của Người đối với Chúa Cha và đối với nhân loại, cũng là tình yêu của Ngôi Lời nhập thể, của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đối với con người (x. GLHTCG 478).

Thịt

Thịt Thịt, có gốc tiếng Hipri là basar - được dịch sang tiếng Hy Lạp là sarx, nghĩa là thịt của động vật hay của con người.

Ngôi vị

Ngôi vị Ngôi vị có gốc tiếng Hy Lạp là prosôpon hoặc hypostasis. Prosôpon nghĩa là khuôn mặt (tiếng Latinh là Persona), hay nguồn các mối tương quan. Hypostasis nghĩa là cái đứng ở dưới, cái có thể tự hiện hữu nơi mình.

Đấng trung gian

Đấng trung gian Đấng Trung gian là từ nói về Chúa Giêsu Kitô có vai trò làm trung gian độc nhất giữa Thiên Chúa và loài người.

Nhà thờ

Nhà thờ Nhà thờ, giáo đường hay thánh đường là nơi các tín hữu thờ phượng Thiên Chúa, cầu nguyện và tham dự các nghi thức Phụng vụ (x. GL 1214).

Đền tội

Đền tội Đền tội là một hành động nhằm sửa chữa về mặt luân lý hay đền bù về vật chất những thiệt hại do tội gây ra. Nỗ lực này được hoàn thành trong đức tin vào Chúa Giêsu Kitô và với ân sủng của Người (x. GLHTCG 1459).

Nhân bản Kitô giáo, nền

Nhân bản Kitô giáo, nền Nhân bản Kitô giáo là hệ thống quan niệm Kitô về căn tính của con người, vốn được biểu hiện trong các mối tương quan: giữa con người với Thiên Chúa; giữa con người với nhau; giữa con người với vũ trụ (x. Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo (HTXH) 6-7).

Quy tụ

Quy tụ Quy tụ là khái niệm chỉ rằng: Nơi Đức Giêsu Kitô, lịch sử loài người cũng như toàn thể công trình sáng tạo “được thu tóm” và hoàn tất một cách siêu việt (x. GLHTCG 518).

Ngục tổ tông

Ngục tổ tông Với thánh Albertô Cả (1200 - 1280), Ngục Tổ Tông (Limbus Patrum) là nơi dành cho những người công chính đã chết trước thời Đức Kitô, đợi chờ ơn cứu độ do Người mang đến.