Từ ngữ Công giáo
Đền tội

Đền tội

Đền tội là một hành động nhằm sửa chữa về mặt luân lý hay đền bù về vật chất những thiệt hại do tội gây ra. Nỗ lực này được hoàn thành trong đức tin vào Chúa Giêsu Kitô và với ân sủng của Người (x. GLHTCG 1459).

Nhân bản Kitô giáo, nền

Nhân bản Kitô giáo, nền Nhân bản Kitô giáo là hệ thống quan niệm Kitô về căn tính của con người, vốn được biểu hiện trong các mối tương quan: giữa con người với Thiên Chúa; giữa con người với nhau; giữa con người với vũ trụ (x. Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo (HTXH) 6-7).

Quy tụ

Quy tụ Quy tụ là khái niệm chỉ rằng: Nơi Đức Giêsu Kitô, lịch sử loài người cũng như toàn thể công trình sáng tạo “được thu tóm” và hoàn tất một cách siêu việt (x. GLHTCG 518).

Ngục tổ tông

Ngục tổ tông Với thánh Albertô Cả (1200 - 1280), Ngục Tổ Tông (Limbus Patrum) là nơi dành cho những người công chính đã chết trước thời Đức Kitô, đợi chờ ơn cứu độ do Người mang đến.

Phục Sinh, tuần bát nhật

Phục Sinh,  tuần bát nhật Tuần Bát Nhật Phục Sinh là tám ngày đầu của mùa Phục Sinh. Những thánh lễ trong tuần này được cử hành theo bậc Lễ Trọng Kính Chúa.

Phục Sinh (của Chúa Giêsu Kitô)

Phục Sinh  (của Chúa Giêsu Kitô) Phục sinh là biến cố Đức Giêsu sống lại vào ngày thứ ba sau khi chết, và được mai táng trong mồ (x. 1 Cr 15,1-8).

Tiệc ly

Tiệc ly Tiệc Ly là bữa ăn tối cuối cùng mà Chúa Giêsu đã dùng với các môn đệ trước khi Người từ biệt các ông để bắt đầu vào Cuộc Thương Khó.

Quang lâm

Quang lâm Quang: vẻ vang; lâm: đến (có ý kính trọng). Quang lâm: sự đến viếng thăm người bề trên làm cho người dưới được vinh hạnh, vẻ vang; đến trong vinh quang.

Giuse

Giuse Giuse là tên riêng của nhiều người Do Thái, nhưng trong Thánh Kinh, có hai nhân vật mang tên Giuse nổi bật hơn cả, vì nằm trong chương trình của Thiên Chúa: một là Giuse con ông Giacob trong Cựu Ước; hai là Thánh Giuse cha nuôi của Chúa Giêsu trong Tân Ước.