Từ ngữ Công giáo
Quan phòng, sự

Quan phòng, sự

Sự quan phòng là những lo liệu của Thiên Chúa, trong khôn ngoan và tình thương, để dẫn đưa mọi loài thụ tạo tới mục đích sau cùng của chúng, là chính Ngài (x. GLHTCG 321).

Tưởng niệm

Tưởng niệm Tưởng niệm là việc Hội Thánh nhớ lại Mầu Nhiệm Cứu Độ và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần làm cho mầu nhiệm ấy trở thành hiện thực (x. GLHTCG 1099).

Dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, lễ -

Dâng Chúa giêsu vào đền thờ, lễ - Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ có hai ý nghĩa: thanh tẩy Đức Mẹ Maria và dâng Chúa Giêsu theo luật Môisen.

Chúc lành, sự

Chúc lành, sự Chúc lành, có gốc tiếng Hy Lạp là eulogia - được dịch sang tiếng Latinh là benedictio -, có nghĩa cầu mong điều tốt cho người khác.

Đại kết, việc

Đại kết, việc Việc Đại kết chỉ những nỗ lực của các Giáo hội Kitô giáo, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, nhằm tiến tới việc hiệp nhất trong một Đức Tin sung mãn vào Đức Kitô.

Cầu nguyện

Cầu nguyện Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa, qua Ðức Kitô trong Thánh Thần, để yêu mến, thờ lạy, ca tụng, cảm tạ, thống hối và cầu xin Ngài ban cho chúng ta ơn cần thiết.

Di dân, sự -

Di dân, sự - Ngày nay, sự di dân thường được hiểu là việc dân cư di chuyển từ những vùng kém may mắn sang những vùng khác, hoặc từ nước mình đến các nước đã phát triển khác để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngôi lời

Ngôi lời Ngôi: vị, biểu ý kính trọng; Lời: trước đây đọc là Blời, nghĩa là Trời, như trong kiểu nói “Ðức Chúa Blời”. Mà chữ Lời được ghép bởi các chữ khẩu, thiên, thượng nên cũng có nghĩa là Lời của Trời.

Ðấng cứu chuộc

Ðấng cứu chuộc Theo Cựu Ước, chỉ có Thiên Chúa là Ðấng Cứu Chuộc (x. Is 54, 5-8). Tân Ước cũng khẳng định như thế, nhưng còn nhấn mạnh thêm: Thiên Chúa cứu chuộc toàn vũ trụ và nhân loại, qua cuộc đời, sứ mệnh, Cuộc Khổ Nạn và Sự Phục Sinh của Ðức Kitô (x. Mt 20,28; 1Tm 2,6; Eph 1,7-10).