Từ ngữ Công giáo
Phục Sinh,  tuần bát nhật

Phục Sinh, tuần bát nhật

Tuần Bát Nhật Phục Sinh là tám ngày đầu của mùa Phục Sinh. Những thánh lễ trong tuần này được cử hành theo bậc Lễ Trọng Kính Chúa.

Phục Sinh (của Chúa Giêsu Kitô)

Phục Sinh  (của Chúa Giêsu Kitô) Phục sinh là biến cố Đức Giêsu sống lại vào ngày thứ ba sau khi chết, và được mai táng trong mồ (x. 1 Cr 15,1-8).

Tiệc ly

Tiệc ly Tiệc Ly là bữa ăn tối cuối cùng mà Chúa Giêsu đã dùng với các môn đệ trước khi Người từ biệt các ông để bắt đầu vào Cuộc Thương Khó.

Quang lâm

Quang lâm Quang: vẻ vang; lâm: đến (có ý kính trọng). Quang lâm: sự đến viếng thăm người bề trên làm cho người dưới được vinh hạnh, vẻ vang; đến trong vinh quang.

Giuse

Giuse Giuse là tên riêng của nhiều người Do Thái, nhưng trong Thánh Kinh, có hai nhân vật mang tên Giuse nổi bật hơn cả, vì nằm trong chương trình của Thiên Chúa: một là Giuse con ông Giacob trong Cựu Ước; hai là Thánh Giuse cha nuôi của Chúa Giêsu trong Tân Ước.

Giếng Thánh tẩy

Giếng Thánh tẩy Giếng Thánh Tẩy (có gốc tiếng Hy Lạp là Baptisma, nghĩa là dìm vào trong nước) còn gọi là Giếng Rửa Tội - nơi dành riêng để cử hành Bí tích Thánh Tẩy - đánh dấu sự khởi đầu đời sống mới trong Đức Kitô qua việc người dự tòng được dìm toàn thân hay một phần thân thể vào nước.

Chiêm niệm

Chiêm niệm Chiêm niệm là chiêm ngắm Chúa Giêsu trong đức tin, tham dự vào các mầu nhiệm của Người, lắng nghe Lời Chúa, và mến yêu Người trong thầm lặng ( x. GLHTCG 2724).

Cám dỗ

Cám dỗ Dưới góc độ luân lý, con người cần phân định giữa "bị cám dỗ" và "thuận theo cơn cám dỗ". Cám dỗ là con đường dẫn đến phạm tội nhưng chưa phải tội, mà có thể là cơ hội để rèn luyện nhân đức (x/ GLHTCG 2847).

Chay tịnh

Chay tịnh Chay tịnh là một hình thức sám hối, thực hành việc khổ chế để tưởng nhớ Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô, bằng cách hạn chế việc ăn uống và việc thụ hưởng các nhu cầu khác.