Từ ngữ Công giáo
Công trạng

Công trạng

Công: việc đáng kể; trạng: tờ ghi nhớ. Công trạng: việc ghi nhớ công việc đáng khen thưởng.

KItô giáo

KItô giáo Kitô Giáo là đạo do Ðức Kitô Giêsu (người làng Nazareth, xứ Palestina, nay thuộc Israel) sáng lập, đặt nền tảng trên cuộc sống, sự rao giảng, sự chết và sự sống lại của Người.

KInh vinh danh

KInh vinh danh Kinh Vinh Danh - thuộc dạng Vinh Tụng Ca - là kinh dùng trong Phụng vụ để ca tụng Thiên Chúa vì những kỳ công Ngài đã làm.

KInh tưởng Niệm

KInh tưởng Niệm Kinh Tưởng Niệm là lời kinh qua đó Hội Thánh kính nhớ Cuộc Khổ Nạn, Sự Phục Sinh; mong đợi sự quang lâm vinh hiển của Ðức Kitô Giêsu; dâng Người lên Chúa Cha như hy lễ hòa giải nhân loại với Ngài (x. GLHTCG 1354).

KInh nguyện thánh thể

KInh nguyện thánh thể Kinh nguyện Thánh Thể là lời kinh tạ ơn và thánh hiến; là tột đỉnh và trung tâm của việc cử hành Thánh Thể; còn gọi là “Kinh Tạ Ơn” (x. GLHTCG 1352).

Bệnh nhân

Bệnh nhân Thời Cựu Ước, người ta quan niệm kẻ mắc bệnh là do Thiên Chúa trừng phạt bởi một tội nào đó. Vì thế, xã hội Do Thái giáo thường kỳ thị người bệnh.

Kinh chiều

Kinh chiều Kinh Chiều là lời cầu nguyện chính thức của Hội Thánh vào cuối ngày - một trong hai giờ kinh then chốt của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

Linh hồn

Linh hồn Linh hồn con người được tạo dựng trực tiếp bởi Thiên Chúa (x. St 2,7), chứ không phải do cha mẹ sinh ra.

Dâng hiến, lễ -

Dâng hiến, lễ - Trong Kitô giáo, tột đỉnh của lễ dâng hiến là việc Chúa Kitô hiến dâng chính mình làm của lễ để cứu độ nhân loại.