Từ ngữ Công giáo
Cho vay nặng lãi, việc -

Cho vay nặng lãi, việc -

Cho vay: chuyển tiền hay tài sản mình cho người khác dùng trong một thời gian để lấy lời; lãi: tiền mà người đi vay phải trả cho chủ nợ ngoài tiền gốc.

Ơn gọi

Ơn gọi Ơn gọi là ơn Chúa gọi con người tham dự vào chương trình cứu độ của Ngài.

Mong đợi

Mong đợi Mong đợi là thái độ tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa và trông chờ Ngài thực hiện những lời đã hứa. Nội dung của những lời hứa ấy được mặc khải cho dân Thiên Chúa theo dòng thời gian, mỗi lúc một rõ ràng hơn, đi từ hạnh phúc vật chất đến phúc cứu độ vĩnh cửu.

Nơi thờ phượng

Nơi thờ phượng Nơi thờ phượng là danh từ chung chỉ tất cả những loại kiến trúc dùng cho việc thờ phượng Thiên Chúa và tôn kính Các Thánh (x. GLHTCG 1198 - 1199).Người ta thường phân loại các nơi thờ phượng như sau:

Hy sinh bỏ mình

Hy sinh bỏ mình “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26)

Bình an

Bình an Bình an có gốc tiếng Hipri là Shalom - sự an lạc, hạnh phúc, tiếng người Do Thái thường chào, chúc nhau.

Đói, khát

Đói, khát Sự đói khát là tình trạng thiếu ăn, thiếu uống hay thiếu thốn về tinh thần.

Lửa

Lửa Trong Thánh Kinh, lửa là dấu chỉ sự thánh thiện và vinh quang của Thiên Chúa trong các cuộc hiển linh của Ngài (x. Xh 3, 2; Kh 21, 23).

Đói khát

Đói khát Chúa Giêsu đã chia sẻ kiếp sống của những kẻ nghèo hèn, từng chịu đói khát, chịu cùng cực từ máng cỏ cho tới Thập Giá (x. Mt 21, 18; Ga 4, 6-7; Ga 19, 28).