Lý trí

Lý trí Lý trí là khả năng xem xét và đánh giá các sự việc (les choses) dựa trên các lẽ tự nhiên, có được do bẩm sinh và kinh nghiệm,

Bình đẳng, Sự

Bình đẳng, Sự Sự bình đẳng là việc mọi người đều ngang bằng nhau, vì có cùng một bản tính, cùng phẩm giá và nguồn gốc.

Ẩn tu

Ẩn tu Ẩn: kín đáo; tu: sửa cho hay cho tốt. Ẩn tu: một lối sống lánh khỏi thế tục để sửa mình và hoàn thiện bản thân.

Công ích

Công ích Công ích không phải là một tổng hợp thuần túy những lợi ích vật chất, mà còn là giá trị tinh thần, gia tài văn hóa, truyền thống của dân tộc và tất cả những điều kiện của đời sống xã hội cho phép các tập thể, cũng như các cá nhân dễ dàng đạt tới sự phát triển toàn diện.

Công lý

Công lý Công lý là việc mỗi người tôn trọng quyền lợi của mình và của tha nhân theo quy định của pháp luật hoặc của quy tắc xã hội.

Thánh Tâm

Thánh Tâm Thánh Tâm là từ Công giáo, chỉ trái tim Chúa Giêsu Kitô - biểu tượng tình yêu của Người đối với Chúa Cha và đối với nhân loại, cũng là tình yêu của Ngôi Lời nhập thể, của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đối với con người (x. GLHTCG 478).

Thịt

Thịt Thịt, có gốc tiếng Hipri là basar - được dịch sang tiếng Hy Lạp là sarx, nghĩa là thịt của động vật hay của con người.

Ngôi vị

Ngôi vị Ngôi vị có gốc tiếng Hy Lạp là prosôpon hoặc hypostasis. Prosôpon nghĩa là khuôn mặt (tiếng Latinh là Persona), hay nguồn các mối tương quan. Hypostasis nghĩa là cái đứng ở dưới, cái có thể tự hiện hữu nơi mình.