Từ ngữ Công giáo
Ảnh tượng thánh

Ảnh tượng thánh

Ảnh tượng thánh là những hình hay tượng biểu thị Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và các Thánh, đã được thánh hóa để tôn kính, thuộc nghệ thuật thánh.

Hợp nhất, sự -

Hợp nhất, sự - Sự hợp nhất là sự gắn bó trong cùng một đức tin duy nhất của các thành phần trong Giáo hội, xung quanh Chúa Giêsu Kitô.

Ơn gọi

Ơn gọi Ơn gọi là ơn Chúa gọi con người tham dự vào chương trình cứu độ của Ngài.

Hiển linh, lễ

Hiển linh, lễ Hiển linh, có gốc tiếng Hy Lạp là epiphaneia - được ghép bởi epi (= trước mặt) và phaneia (= hiện ra) - chỉ sự biểu dương quyền uy của vua chúa, hay những cuộc tỏ hiện của thần linh

Thế gian

Thế gian Thế: đời; gian: khoảng giữa. Thế gian: cõi đời, nơi con người sinh sống.

Hành hương, cuộc -

Hành hương, cuộc - Hành: đi; hương: nhang. Hành hương: đi tới một nơi được coi là linh thiêng để thắp nhang kính bái và cầu nguyện.

Quê trời

Quê trời Quê Trời chỉ thực tại thiêng liêng, siêu phàm, còn được gọi là Thiên Ðàng, là “nơi” Các Thánh được hưởng hạnh phúc trong Thiên Chúa

Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Cụm từ này chỉ việc “Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, được gìn giữ tinh tuyền khỏi mọi tì vết Nguyên Tội, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, đã được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả xác cả hồn” (GLHTCG 966).

Vâng phục, lời khấn

Vâng phục, lời khấn Theo mẫu gương vâng phục hoàn hảo của Ðức Kitô với Chúa Cha, các tu sĩ vâng phục ý Thiên Chúa qua luật dòng, bề trên và cộng đoàn.