Từ ngữ Công giáo
Khai thác

Khai thác

Khai thác là việc con người phát hiện và sử dụng tiềm năng của thiên nhiên cách hợp lý theo ý Thiên Chúa để phục vụ và phát triển thế giói.

Khai tâm Kitô giáo

Khai tâm Kitô giáo Khai tâm là thuật ngữ chỉ nghi thức kết nạp một thành viên vào cộng đồng, sau khi họ đã trải qua giai đoạn thử thách.

Dự tòng, thời kỳ

Dự tòng, thời kỳ Thời kỳ dự tòng là giai đoạn người dự tòng được hướng dẫn, học hỏi về đời sống đức tin trước khi chịu Phép Rửa và gia nhập Hội Thánh Công giáo.

Dự tòng, người

Dự tòng, người Người dự tòng là người ở trong giai đoạn chuẩn bị gia nhập đạo Chúa Kitô, để đón nhận và sống đầy đủ đức tin Kitô giáo.

Tĩnh tâm, việc

Tĩnh tâm, việc Tĩnh tâm là dành một thời gian, không gian đặc biệt để tìm gặp, sống mật thiết với Chúa và tìm thánh ý Chúa sâu xa hơn. Tĩnh tâm cũng hàm ý việc thấy rõ mình hơn để điều chỉnh tình trạng tâm hồn và đời sống mình.

Dấu thánh giá

Dấu thánh giá Dấu Thánh Giá là cử chỉ các Kitô hữu ghi trên mình để tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và tưởng nhớ ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện qua cái chết trên Thập Giá và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu (x. GLHTCG 2157).

Lời khuyên phúc âm

Lời khuyên phúc âm Lời khuyên Phúc Âm là những điều dựa trên lời nói và gương sáng của Ðức Kitô, để giúp cho các tín hữu trở nên hoàn thiện và qua đó làm tỏ lộ sự thánh thiện của Hội Thánh (x. GH 39,42c).

Amen

Amen Amen, gốc tiếng Hipri là Amen cùng gốc từ với từ “Tin”, nghĩa là đúng thật như vậy; ước gì được như vậy.

Chối đạo, sự -

Chối đạo, sự - Chối đạo là hành vi của một người Công giáo không nhìn nhận mình là người Công giáo qua lời nói hay việc làm.