Từ ngữ Công giáo
Mù quáng, sự -

Mù quáng, sự -

Mù quáng là tình trạng của người mất sáng suốt đến mức không còn biết phân biệt phải trái.

Thánh hiến, việc -

Thánh hiến, việc - Việc thánh hiến là nghi thức Phụng vụ của Giáo hội Công giáo nhằm dâng một người, một vật hay một nơi chốn dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa.

Bệnh tật

Bệnh tật Bệnh: đau yếu; tật: ốm đau. Bệnh tật là tình trạng suy yếu cơ thể hay tinh thần.

Phán xét

Phán xét Phán xét là kiểm định một sự việc hay một hành vi đúng hay sai, tốt hay xấu.

Giết người, tội

Giết người, tội Tội giết người - còn gọi là sát nhân, hay cố sát - là lấy đi sự sống của con người một cách bất công, có chủ tâm và ý thức.

Ánh sáng và dân Thiên Chúa

Ánh sáng và dân Thiên Chúa Thánh Kinh thường dùng ánh sáng làm biểu tượng cho Dân Chúa, nhất là cho cách thế mà các tín hữu có thể và phải phản ánh vinh quang Thiên Chúa trong thế gian tội lỗi.

Mùa Vọng

Mùa Vọng Mùa Vọng là mùa đầu tiên của năm Phụng vụ, là thời gian Hội Thánh sống lại niềm mong đợi Chúa đến lần thứ nhất, qua đó canh tân lòng nhiệt thành mong đợi Chúa đến lần thứ hai (x. GLHTCG 524).

Phẩm giá

Phẩm giá Phẩm giá là giá trị của con người mà trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều phải được tôn trọng như nhau.

Cánh chung học

Cánh chung học Cánh chung học, có gốc tiếng Hy Lạp là Eschato-logia được ghép bởi logos - khoa học và eschatos - sự sau cùng, là môn học bàn về các sự sau cùng và về mục đích của toàn thế giới thụ tạo.