Từ ngữ Công giáo
Đấng bào chữa

Đấng bào chữa

Ðấng Bào Chữa có gốc tiếng Hy Lạp là paracletos, được dịch ra tiếng Latinh là advocatus, có nghĩa là “người được gọi đến bên mình”, tức trạng sư, người bào chữa, người chuyển cầu.

Tự sát

Tự sát Tự: chính mình; sát: giết. Tự sát (tự tử): tự kết liễu sự sống của chính mình.

Ngũ tuần, lễ

Ngũ tuần, lễ Ngũ Tuần là một lễ lớn của người Do Thái, xuất hiện vào thế kỷ II TCN, được cử hành vào ngày thứ năm mươi sau Lễ Vượt Qua, để kỷ niệm việc Ðức Chúa thiết lập Giáo Ước và ban bố Lề Luật trên núi Sinai (x. Xh 19-20).

Thăng thiên, lễ

Thăng thiên, lễ Lễ Thăng Thiên kính nhớ việc Chúa Giêsu “lên trời”, được cử hành vào ngày thứ 40 sau Lễ Phục Sinh (x. Mc 16,19-20; Cv 1,1-11).

Thân cận, người

Thân cận, người Người thân cận là người mình sống gần gũi như họ hàng trong tình yêu Thiên Chúa, theo gương Chúa Giêsu Kitô (x. Lc 10,-19-27).

Lạc thuyết

Lạc thuyết Lạc thuyết là hệ thống tư tưởng sai lệch với giáo huấn chính thức của Giáo hội Công giáo, nhất là khi giáo thuyết này chối bỏ một phần hay toàn bộ chân lý đức tin.

Hành vi nhân linh

Hành vi nhân linh là việc làm đã được lựa chọn cách có ý thức và tự do theo phán đoán của lương tâm nên mang tính trách nhiệm luân lý.

Tông đồ đoàn

Tông đồ đoàn Tông Ðồ là từ viết tắt của “chính tông môn đồ”, nghĩa là những sứ đồ đầu tiên; đoàn: nhóm.

Tàu ông noe

Tàu ông noe Theo sách Sáng Thế (x. 6,14-16), ông Noe đã làm một chiếc tàu theo lệnh của Ðức Chúa trước khi nạn Hồng Thủy xảy đến.