Từ ngữ Công giáo
Thể văn (trong Thánh Kinh)

Thể văn (trong Thánh Kinh)

Thể: sự vật có quy mô, cách thức nhất định; văn: tập hợp từ ngữ để thành lời, thành bài. Thể văn: cách thức trình bày tác phẩm.
Thể văn là cách thức diễn đạt văn chương có những quy tắc riêng, được các tác giả sử dụng để trình bày tư tưởng của họ.

Thề gian

Thề gian Thề gian là lấy Thiên Chúa làm chứng cho lời nói dối cố ý.
Thề gian không chỉ vi phạm các đòi hỏi luân lý (đòi hỏi phải nói sự thật), mà còn xúc phạm đến đức tin và tôn giáo.

Thánh vịnh, sách

Thánh vịnh, sách Thánh: thuộc về thần linh; vịnh: tán tụng. Thánh vịnh: lời tán tụng thần linh.
Sách Thánh Vịnh – một phần của Thánh Kinh – là tuyển tập các Thánh Vịnh.

Bụi

Bụi “... hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ” (Mc 6,11).

Thánh Thể, tôn thờ

Thánh Thể, tôn thờ Thánh: thuộc về thần linh; thể: thân. Thánh thể: thân thể của thần linh.
Tôn thờ Thánh Thể là dùng các nghi thức, cử chỉ để biểu lộ sự tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đang hiện diện thật sự trong Bí tích Thánh Thể.

Trung gian, Đức Mẹ (Maria), Đấng

Trung gian, Đức Mẹ (Maria), Đấng Đức Trinh Nữ Maria còn được gọi là “Đức Nữ Trung Gian”. Trong thần học Công giáo, ngay từ khi thụ thai Đấng Cứu Chuộc, nguồn mạch mọi ân sủng, Đức Trinh Nữ Maria đã trở thành trung gian dẫn đưa ân sủng đến cho nhân loại.

Maranatha

Maranatha Maranatha có gốc tiếng Aram là marana tha hoặc maran atha được sử dụng duy nhất một lần trong lời chào của Thánh Phaolô gởi tới cộng đoàn Côrintô (1Cr 16, 22).

Đức Chúa

Đức Chúa Đức Chúa là từ chỉ Thiên Chúa mỗi khi Ngài được gọi là YHWH (trước đây thường phiên âm là Giavê hay Giuêhôva). Đây là tên cực trọng nên người Do Thái không phát âm, mỗi khi thấy từ đó, họ đọc trại là “Adonai’, nghĩa là “Chúa tôi”.

Siêu nhiên

Siêu nhiên Siêu nhiên là viết tắt của siêu tự nhiên, nghĩa là vượt lên trên tự nhiên, không thể giải thích được bởi các quy luật sự nhiên.