Từ ngữ Công giáo
Tái sinh, ơn

Tái sinh, ơn

Tái sinh là việc Thiên Chúa ban cho con người sự sống mới - được tham dự vào sự sống thần linh của Ngài, khác với sự sống tự nhiên của con người.

Phục sinh (của Chúa Giêsu Kitô)

Phục sinh  (của Chúa Giêsu Kitô) Resurrectio Christi, Resurrection of Christ, Résurrection du Christ

Vượt qua, lễ

Vượt qua, lễ Vượt qua có gốc tiếng Hipri là Pesah - sang bên kia, được dịch sang tiếng Hy Lạp là Paskha.

Ngoại tình, tội

Ngoại tình, tội Tội ngoại tình là sự bất trung giữa vợ chồng: Khi hai người nam nữ, trong đó ít nhất một người đã kết hôn, quan hệ tình dục với nhau thì cả hai phạm tội ngoại tình.

Ăn năn

Ăn năn Ăn năn là hối hận vì đã phạm tội, đã xúc phạm đến sự thánh thiên và tình yêu của Thiên Chúa, đồng thời dốc lòng chừa. Việc ăn năn bao hàm ý muốn xưng nhận và từ bỏ mọi tội lỗi, sửa đổi, đền bù và quay về với Thiên Chúa.

Xuất hành, sách

Xuất hành, sách Xuất Hành là tựa đề quyển sách thứ hai trong bộ Ngũ Thư của Cựu Ước. Sách Xuất Hành gồm 40 chương, sưu tập những kỷ niệm, những biến cố xảy ra trong cuộc giải thoát dân Israel khỏi Ai Cập

Xuất hành

Xuất hành Theo Thánh Kinh, cuộc Xuất Hành là biến cố Thiên Chúa dùng để giải phóng dân Do Thái khỏi sự áp bức của người Ai Cập vào khoảng năm 1250 TCN.

Các Giờ kinh Phụng vụ, Sách

Các Giờ kinh Phụng vụ, Sách Sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ là sách kinh nguyện chính thức của Hội Thánh, dùng trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ hằng ngày; còn gọi là Kinh Nhật Tụng, hoặc sách Thần Vụ.

Các giờ kinh Phụng vụ

Các giờ kinh Phụng vụ Các Giờ Kinh Phụng vụ là kinh nguyện và hoạt động chính thức của Hội Thánh cho từng thời khắc của một ngày, để “suốt cả ngày đêm được thánh hiến bằng việc ca ngợi Thiên Chúa” (GLHTCG 1174)