Từ ngữ Công giáo
Lời khuyên phúc âm

Lời khuyên phúc âm

Lời khuyên Phúc Âm là những điều dựa trên lời nói và gương sáng của Ðức Kitô, để giúp cho các tín hữu trở nên hoàn thiện và qua đó làm tỏ lộ sự thánh thiện của Hội Thánh (x. GH 39,42c).

Amen

Amen Amen, gốc tiếng Hipri là Amen cùng gốc từ với từ “Tin”, nghĩa là đúng thật như vậy; ước gì được như vậy.

Chối đạo, sự -

Chối đạo, sự - Chối đạo là hành vi của một người Công giáo không nhìn nhận mình là người Công giáo qua lời nói hay việc làm.

Chúa Giêsu

Chúa giêsu Giêsu, có gốc tiếng Hy Lạp là Jesous - được dịch từ tiếng Hipri Yehoshua, nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”.

Xác thịt

Xác thịt Xác thịt có gốc tiếng Hipri là basar, được dịch sang tiếng Hy Lạp là sarx.

Tinh thần

Tinh thần Các thiên thần cũng là tinh thần thuần túy, song phân biệt với Thiên Chúa, bởi thiên thần cũng là loài thụ tạo, không tự hữu và được Thiên Chúa dựng nên.

Tội trọng

Tội trọng Tội trọng là tội phạm đến một điều nghiêm trọng với ý thức đầy đủ và chủ ý ưng thuận (x. GLHTCG 1857).

Adam

Adam Trong Thánh Kinh, Adam có lúc là danh từ chung chỉ loài người; có lúc là danh từ riêng chỉ vị thủy tổ nhân loại.

EVA

EVA Eva có gốc tiếng Hipri là hawwah - do động từ hâyâh, nghĩa là “sống”. Đây là tên của vị Tổ mẫu mà Tổ phụ Adam đã đặt cho, “vì Bà là mẹ của chúng sinh” (St 3,20. Đó là người phụ nữ mà Thiên Chúa đã ban tặng cho Adam (x. St 2,21-22).