Từ ngữ Công giáo
Tự do

Tự do

Tự do là khả năng bắt nguồn từ lý trí và ý chí, để hành động hay không hành động, làm việc này hoặc làm việc nọ; nhờ đó, mọi người có thể thực hiện hành vi có ý thức và trách nhiệm.

Tử đạo

Tử đạo Tử: chết; đạo: tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. Tử đạo là từ tắt của “tử vì đạo”, nghĩa là chết vì đạo.

Bất khả phân ly

Bất khả phân ly Bất khả phân ly là một trong hai đặc tính của hôn nhân: đơn nhất (một vợ một chồng) và bất khả phân ly. Hai đặc tính này bền vững đặc biệt trong hôn nhân Kitô giáo vì có tính bí tích.

Con cái Thiên Chúa

Con cái Thiên Chúa Trong Thánh Kinh và Thần học Kitô, tư cách con cái Thiên Chúa của loài người, cách chung, chỉ được hiểu trong tương quan với Ngôi Lời - Con Một Thiên Chúa. Vì thế, tất cả mọi người, trên cơ sở đã được Chúa Cha tạo thành nhờ Ngôi Lời (x. Ga 1,1-3; St 1,26-27; 2 Cr 4,4; Cl 1,15) đều được gọi là con cái Thiên Chúa.

CHUYỂN CẦU, SỰ -

CHUYỂN CẦU, SỰ - Ðức Kitô, Ðấng Trung Gian duy nhất, chuyển cầu “cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho kẻ tội lỗi” (GLHTCG 2634).

Huấn quyền

Huấn quyền Huấn quyền (Magisterium) là từ viết tắt của Quyền Giáo huấn của Giáo hội (Magisterium Ecclesiae), là quyền giảng dạy mà Chúa Kitô đã trao phó cho Giáo hội.

Huấn giáo

Huấn giáo Huấn giáo là giảng dạy giáo lý nhằm trình bày Lời Chúa một cách cụ thể và sống động, để giúp tín hữu hiểu và sống đức tin, góp phần xây dựng Nhiệm Thể Ðức Kitô.

Thân cận, người

Thân cận, người Người thân cận là người mình sống gần gũi như họ hàng trong tình yêu Thiên Chúa, theo gương Chúa Giêsu Kitô (x. Lc 10,19-27).

Lòng Thương xót

Lòng Thương xót Lòng thương xót là sự đau lòng, xót xa trước nỗi bất hạnh của người khác, thường được thể hiện bằng hành động cụ thể, như việc giúp đỡ hay an ủi.