Từ ngữ Công giáo
Ngày lễ

Ngày lễ

Ngày lễ là ngày Hội Thánh dành riêng để: tôn thờ Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế; kính nhớ Đức Mẹ, các Thiên thần, Các Thánh; các mầu nhiệm và các biến cố thánh cách đặc biệt.

Nâng (bánh rượu)

Nâng (bánh rượu) Nâng, có gốc tiếng La Tinh là elevatio. Là một thuật ngữ trong Phụng vụ Công giáo

Messia, Chủ thuyết

Messia, Chủ thuyết Thuật ngữ Chủ thuyết Messia chỉ các phong trào bắt đầu từ thế kỷ thứ I TCN, như các phái Sadducaeo, Pharisaeo, Nhiệt Thành và Qumran. Chủ thuyết này bắt nguồn từ niềm trông đợi Đấng Messia của Israel.

Maria, Đức Trinh nữ

Maria, Đức Trinh nữ Đức Trinh Nữ Maria là một trong những phẩm tính và tước hiệu của Mẹ Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Tước hiệu này có ý nói rằng, Đức Mẹ Maria sinh con nhưng vẫn trọn đời đồng trinh.

Tiên trưng

Tiên trưng Tiên trưng dùng chỉ những thực tại trong Cựu Ước tiên báo những thực tại tương lai của Tân Ước. Ví dụ: Adam tiên trưng cho Đức Kitô (x. Rm 5, 12-21); nước hồng thủy tiên trưng cho Bí tích Thánh Tẩy (x. 1Pr 3, 20-21).

Tra tấn

Tra tấn Tra tấn là dùng bạo lực thể lý hay luân lý để điều tra, trừng phạt tội phạm, đe dọa đối phương, để thỏa mãn lòng thù ghét; là xúc phạm phẩm giá con người (x. GLHTCG 2297).

Thịt

Thịt Thịt, có gốc tiếng Hipri là basar – được dịch sang tiếng Hy Lạp là sarx, nghĩa là thịt của động vật hay của con người.

Thiên sứ

Thiên sứ Thiên Sứ, có gốc tiếng Hy Lạp là angelos – người đưa tin, là loài thụ tạo thiêng liêng, có ý chí và lý trí, hoàn toàn tự do, được Thiên Chúa dựng nên để sống trong hạnh phúc viên mãn với Ngài và thi hành sứ mệnh Ngài trao phó (x. GLHTCG 330).

Thượng phụ giáo chủ

Thượng phụ giáo chủ Thượng phụ Giáo Chủ là một vị giám mục của Giáo Hội Chính Thống hoặc Đông Phương có quyền trên các giám mục khác thuộc lãnh địa của mình, và được bầu chọn trong Thượng Hội đồng Giám mục của Giáo Hội đó theo Giáo Luật (x. GLCGĐP 55, 56, 63).