Từ ngữ Công giáo
Siêu việt của Thiên Chúa, sự

Siêu việt của Thiên Chúa, sự

Siêu: quá; việt: vượt qua. Siêu việt: vượt lên trên các thông thường.
Siêu việt là khái niệm phong phú được dùng trong toán học, hiện tượng luận, siêu hình học và thần học.

Ca ngợi

Ca ngợi Ca ngợi là hình thức cầu nguyện tinh tuyền nhất để tán dương, tôn vinh Thiên Chúa chỉ vì Ngài hiện hữu và đáng chúc tụng

Biệt Phái

Biệt Phái Biệt phái là một nhóm tín đồ Do Thái giáo, thông thạo Lề Luật, giữ luật cách nhiệm nhặt theo mặt chữ, tự cho mình là thánh thiện, sống tách biệt với dân nghèo và dân ngoại

Sách kinh Nhật tụng

Sách kinh Nhật tụng Sách Kinh Nhật Tụng gồm toàn bộ các Thánh Vịnh, Thánh Ca, Thánh Thi, lời nguyện, các bài đọc Thánh Kinh và sách thiêng liêng được gom lại để hát hay đọc trong những giờ nhất định của mỗi ngày.

Tu hội đời

Tu hội đời Các Tu Hội Đời bắt đầu được thành lập từ năm 1947, qua Tông thư Provida Mater Ecclesia (Giáo Hội Mẹ Quan phòng) của Đức Giáo hoàng Piô XII.

Sự dữ

Sự dữ Sự Dữ là thế lực đối nghịch và thù nghịch với Thiên Chúa. “Sự dữ không là một điều trừu tượng nhưng là một cá vị, một Satan, là Ác thần, là thiên thần đã chống lại Thiên Chúa” (GLHTCG 2851).

Giáo phụ

Giáo phụ Patres Ecclesiae, Fathers of the Church, Pères de l’Église
Giáo: dạy dỗ; Phụ: cha. Giáo phụ: xem thầy dạy như cha mình; bậc thầy đáng kính.
Giáo Phụ - giáo sĩ hoặc giáo dân – là các tác giả Kitô Giáo của những thế kỷ đầu, trổi vượt về các khảo luận thần học, có đời sống mẫu mực, và được Giáo Hội công nhận là Giáo Phụ.