Từ ngữ Công giáo
Hơi thở

Hơi thở

Hơi thở có gốc tiếng Hipri là ruah, được dịch sang tiếng Hy Lạp là pneuma, còn có nghĩa là gió, không khí.

Nghèo

Nghèo Nghèo là tình trạng không có hoặc thiếu thốn những nhu cầu tối thiểu trong đời sống, như thiếu về cái ăn, chốn ở, y tế, giáo dục.

Huynh đệ, tình

Huynh đệ, tình Tình huynh đệ là tình yêu thương như giữa anh chị em ruột thịt.

Nước Thiên Chúa

Nước Thiên Chúa Nước Thiên Chúa còn được gọi là Nước Trời. Thuật ngữ này miêu tả quyền bính của Thiên Chúa trong lịch sử thế giới. Ðó là lúc hoàn tất ý định ngàn đời của Thiên Chúa là đưa mọi dân tộc vào trong tình yêu vĩnh cửu của Ngài.

Thánh thể

Thánh thể Thánh Thể là Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô hiện diện dưới hình bánh rượu sau khi truyền phép trong thánh lễ.

Ngộ đạo, thuyết -

Ngộ đạo, thuyết - Ngộ đạo thuyết là thuyết chủ trương con người được cứu rỗi nhờ biết những chân lý ẩn kín về Thiên Chúa, về thế giới và về con người. Sự biết được đó gọi là khải ngộ (Gnose), do sự tìm tòi cá nhân (x. GLHTCG 285).

Ngày lễ

Ngày lễ Ngày lễ là ngày Hội Thánh dành riêng để: tôn thờ Thiên Chúa, Ðấng Cứu Thế; kính nhớ Ðức Mẹ, các Thiên Thần, Các Thánh; các mầu nhiệm và các biến cố thánh cách đặc biệt.

Ba Ngôi, Thiên Chúa Ba Ngôi

Ba ngôi, thiên chúa ba ngôi Thiên Chúa Ba Ngôi: một Thiên Chúa duy nhất, mà Ba Ngôi - Cha, Con và ThánhThần; Ba Ngôi đồng bản thể, cũng còn gọi là Tam Vị Nhất Thể.

Cứng lòng tin

Cứng lòng tin Cứng lòng tin là “cố tình nghi ngờ trong lãnh vực đức tin... hay không nhìn nhận những điều Thiên Chúa đã mặc khải và Hội Thánh dạy phải tin, là chân thật” (GLHTCG 2088). Thái độ này còn gọi là “vô tín” hay “bất tín”, “là sự thờ ơ với chân lý mặc khải hay việc cố tình từ chối chấp nhận chân lý đó” (GLHTCG 2089).