Từ ngữ Công giáo
Vĩnh hằng

Vĩnh hằng

Vĩnh hằng là tình trạng lâu dài, thường tồn không bị thay đổi theo không gian và thời gian, không lệ thuộc vào quá khứ, hiện tại và tương lai.

Tự hạ

Tự hạ Tự hạ là mầu nhiệm Thiên Chúa “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,7-8).

Tự do

Tự do Tự do là khả năng bắt nguồn từ lý trí và ý chí, để hành động hay không hành động, làm việc này hoặc làm việc nọ; nhờ đó, mọi người có thể thực hiện hành vi có ý thức và trách nhiệm.

Tử đạo

Tử đạo Tử: chết; đạo: tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. Tử đạo là từ tắt của “tử vì đạo”, nghĩa là chết vì đạo.

Bất khả phân ly

Bất khả phân ly Bất khả phân ly là một trong hai đặc tính của hôn nhân: đơn nhất (một vợ một chồng) và bất khả phân ly. Hai đặc tính này bền vững đặc biệt trong hôn nhân Kitô giáo vì có tính bí tích.

Con cái Thiên Chúa

Con cái Thiên Chúa Trong Thánh Kinh và Thần học Kitô, tư cách con cái Thiên Chúa của loài người, cách chung, chỉ được hiểu trong tương quan với Ngôi Lời - Con Một Thiên Chúa. Vì thế, tất cả mọi người, trên cơ sở đã được Chúa Cha tạo thành nhờ Ngôi Lời (x. Ga 1,1-3; St 1,26-27; 2 Cr 4,4; Cl 1,15) đều được gọi là con cái Thiên Chúa.

CHUYỂN CẦU, SỰ -

CHUYỂN CẦU, SỰ - Ðức Kitô, Ðấng Trung Gian duy nhất, chuyển cầu “cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho kẻ tội lỗi” (GLHTCG 2634).

Huấn quyền

Huấn quyền Huấn quyền (Magisterium) là từ viết tắt của Quyền Giáo huấn của Giáo hội (Magisterium Ecclesiae), là quyền giảng dạy mà Chúa Kitô đã trao phó cho Giáo hội.

Huấn giáo

Huấn giáo Huấn giáo là giảng dạy giáo lý nhằm trình bày Lời Chúa một cách cụ thể và sống động, để giúp tín hữu hiểu và sống đức tin, góp phần xây dựng Nhiệm Thể Ðức Kitô.