Từ ngữ Công giáo
Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Cụm từ này chỉ việc “Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, được gìn giữ tinh tuyền khỏi mọi tì vết Nguyên Tội, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, đã được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả xác cả hồn” (GLHTCG 966).

Vâng phục, lời khấn

Vâng phục, lời khấn Theo mẫu gương vâng phục hoàn hảo của Ðức Kitô với Chúa Cha, các tu sĩ vâng phục ý Thiên Chúa qua luật dòng, bề trên và cộng đoàn.

Chứng nhân

Chứng nhân Chứng nhân là người làm chứng cho Thiên Chúa.

Dục vọng

Dục vọng Dục vọng là hình thức ước muốn của con người, nhất là ham muốn của giác quan, đi ngược với lý trí (x. GLHTCG 2515).

Hoàn cảnh sống

Hoàn cảnh sống Hoàn cảnh sống có gốc tiếng Ðức là Sitz in Leben - có nghĩa đen là “vị trí trong cuộc sống”. Ðây là đặc ngữ trong khoa nghiên cứu Thánh Kinh, được dùng đầu tiên bởi học giả người Ðức Hermann Gunkel.

Hoàn cảnh

hoàn cảnhH Hoàn cảnh là những nhân tố khách quan tác động đến sinh hoạt hay hoạt động của con người ở một nơi chốn.

Giáo huấn xã hội của hội thánh

Giáo huấn xã hội của hội thánh Giáo huấn Xã hội của Hội Thánh là toàn bộ những lời dạy chính thức của Hội Thánh liên quan đến các vấn đề xã hội, dưới ánh sáng mặc khải của Lời Chúa, nhằm hướng dẫn cách cư xử trong các hoạt động xã hội của con người.

Giáo hội tại gia

Giáo hội tại gia Giáo hội tại gia là gia đình sống như một cộng đoàn Kitô giáo. Giáo hội tại gia mang những đặc điểm như Giáo hội, được Thiên Chúa quy tụ, tham gia cử hành Phụng vụ cùng với Giáo hội, có sứ mệnh rao giảng và làm chứng cho Phúc Âm.

Abba

Abba Abba gốc tiếng Aram là Abba, có nghĩa là Cha ơi! Ðó là tiếng thân mật mà đứa trẻ nhỏ trong gia đình Do Thái thường dùng để gọi cha mình. Ðó cũng là tiếng mà Chúa Giêsu dùng để thưa với Chúa Cha (x. Mc 14,36).