Từ ngữ Công giáo
KInh nguyện thánh thể

KInh nguyện thánh thể

Kinh nguyện Thánh Thể là lời kinh tạ ơn và thánh hiến; là tột đỉnh và trung tâm của việc cử hành Thánh Thể; còn gọi là “Kinh Tạ Ơn” (x. GLHTCG 1352).

Bệnh nhân

Bệnh nhân Thời Cựu Ước, người ta quan niệm kẻ mắc bệnh là do Thiên Chúa trừng phạt bởi một tội nào đó. Vì thế, xã hội Do Thái giáo thường kỳ thị người bệnh.

KInh Mân Côi

KInh Mân Côi Kinh Mân Côi là một hình thức cầu nguyện cùng với Ðức Mẹ Maria, nhằm suy niệm các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu.

Kinh chiều

Kinh chiều Kinh Chiều là lời cầu nguyện chính thức của Hội Thánh vào cuối ngày - một trong hai giờ kinh then chốt của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

Linh hồn

Linh hồn Linh hồn con người được tạo dựng trực tiếp bởi Thiên Chúa (x. St 2,7), chứ không phải do cha mẹ sinh ra.

Dâng hiến, lễ -

Dâng hiến, lễ - Trong Kitô giáo, tột đỉnh của lễ dâng hiến là việc Chúa Kitô hiến dâng chính mình làm của lễ để cứu độ nhân loại.

Kiêu ngạo

Kiêu ngạo Kiêu ngạo là không nhận mình lệ thuộc vào Thiên Chúa, không cho rằng những gì tốt đẹp mình có đều do Thiên Chúa và lòng tốt của Ngài.

Khổ chế

Khổ chế Khổ chế, có gốc tiếng Hy Lạp là askesis, nghĩa là toàn bộ những luyện tập (thể lý, trí tuệ, tinh thần) được thực hiện với một phương pháp để nên hoàn thiện.

Khiết tịnh, đức :

Khiết tịnh, đức : Khiết: sạch sẽ; tịnh: không bợn nhơ. Khiết tịnh: sạch sẽ, không bợn nhơ.