Từ ngữ Công giáo

Nhân vị
Nhân vị
Nhân vị chỉ con người cụ thể, là hồn và xác, chủ thể có quyền lợi và nghĩa vụ, trong lãnh vực pháp lý và luân lý.

Tội nhân
Tội nhân
Tội nhân là người xúc phạm đến Thiên Chúa, chống lại tình yêu của Ngài (x. GLHTCG 1850).

Đính ước (hôn nhân)
Đính ước (hôn nhân)
Đính ước là một lời hứa có tính long trọng và ràng buộc, thường có thế chấp bằng những hạng mục có giá hay của cải, như một bảo đảm rằng lời hứa sẽ được thực hiện. Phá bỏ hôn ước là phạm tội chống lại Chúa.

Mê tín, sự -
Mê tín, sự -
Mê tín là tình trạng lệch lạc của tâm linh tôn giáo bởi sự ngu muội, nhẹ dạ, cả tin, giải thích những hiện tượng tự nhiên bằng những thực tại siêu nhiên.
Cho vay nặng lãi, việc -
Cho vay nặng lãi, việc -
Cho vay: chuyển tiền hay tài sản mình cho người khác dùng trong một thời gian để lấy lời; lãi: tiền mà người đi vay phải trả cho chủ nợ ngoài tiền gốc.

Ơn gọi
Ơn gọi
Ơn gọi là ơn Chúa gọi con người tham dự vào chương trình cứu độ của Ngài.

Mong đợi
Mong đợi
Mong đợi là thái độ tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa và trông chờ Ngài thực hiện những lời đã hứa. Nội dung của những lời hứa ấy được mặc khải cho dân Thiên Chúa theo dòng thời gian, mỗi lúc một rõ ràng hơn, đi từ hạnh phúc vật chất đến phúc cứu độ vĩnh cửu.

Nơi thờ phượng
Nơi thờ phượng
Nơi thờ phượng là danh từ chung chỉ tất cả những loại kiến trúc dùng cho việc thờ phượng Thiên Chúa và tôn kính Các Thánh (x. GLHTCG 1198 - 1199).Người ta thường phân loại các nơi thờ phượng như sau: