Từ ngữ Công giáo
Lòng Thương xót

Lòng Thương xót

Lòng thương xót là sự đau lòng, xót xa trước nỗi bất hạnh của người khác, thường được thể hiện bằng hành động cụ thể, như việc giúp đỡ hay an ủi.

Hơi thở

Hơi thở Hơi thở có gốc tiếng Hipri là ruah, được dịch sang tiếng Hy Lạp là pneuma, còn có nghĩa là gió, không khí.

Nghèo

Nghèo Nghèo là tình trạng không có hoặc thiếu thốn những nhu cầu tối thiểu trong đời sống, như thiếu về cái ăn, chốn ở, y tế, giáo dục.

Huynh đệ, tình

Huynh đệ, tình Tình huynh đệ là tình yêu thương như giữa anh chị em ruột thịt.

Nước Thiên Chúa

Nước Thiên Chúa Nước Thiên Chúa còn được gọi là Nước Trời. Thuật ngữ này miêu tả quyền bính của Thiên Chúa trong lịch sử thế giới. Ðó là lúc hoàn tất ý định ngàn đời của Thiên Chúa là đưa mọi dân tộc vào trong tình yêu vĩnh cửu của Ngài.

Thánh thể

Thánh thể Thánh Thể là Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô hiện diện dưới hình bánh rượu sau khi truyền phép trong thánh lễ.

Ngộ đạo, thuyết -

Ngộ đạo, thuyết - Ngộ đạo thuyết là thuyết chủ trương con người được cứu rỗi nhờ biết những chân lý ẩn kín về Thiên Chúa, về thế giới và về con người. Sự biết được đó gọi là khải ngộ (Gnose), do sự tìm tòi cá nhân (x. GLHTCG 285).

Ngày lễ

Ngày lễ Ngày lễ là ngày Hội Thánh dành riêng để: tôn thờ Thiên Chúa, Ðấng Cứu Thế; kính nhớ Ðức Mẹ, các Thiên Thần, Các Thánh; các mầu nhiệm và các biến cố thánh cách đặc biệt.

Ba Ngôi, Thiên Chúa Ba Ngôi

Ba ngôi, thiên chúa ba ngôi Thiên Chúa Ba Ngôi: một Thiên Chúa duy nhất, mà Ba Ngôi - Cha, Con và ThánhThần; Ba Ngôi đồng bản thể, cũng còn gọi là Tam Vị Nhất Thể.