Từ ngữ Công giáo
Mầu nhiệm

Mầu nhiệm

Mầu nhiệm là kế hoạch của Thiên Chúa vốn ẩn kín nay được tỏ lộ nơi Chúa Kitô (x. Ep 3,9-10).

Thanh luyện

Thanh luyện Thanh luyện là những cố gắng không ngừng của cá nhân và cộng đoàn nhằm làm cho mình nên hoàn hảo nhờ việc luyện tập các nhân đức, tham dự các bí tích và làm những việc lành.

Hy lễ

Hy lễ Hy lễ là phẩm vật của con người dâng lên thần thánh để biểu lộ lòng tôn kính, cảm tạ, xin ơn và đền tội.

Tín thác, lòng

Tín thác, lòng Tín: tin; thác: giao phó. Tín thác: tin tưởng và giao phó cho ai điều gì.

Truyền chức thánh, bí tích

Truyền chức thánh, bí tích Bí tích Truyền Chức Thánh là bí tích thông ban thừa tác vụ của Đức Kitô, vốn đã được ủy thác cho các tông đồ, cho những ai được tuyển chọn, hầu tiếp tục sứ vụ của Người, phục vụ Dân Chúa cho đến tận thế (x. GLHTCG 1536).

Thần trí

Thần trí Thần trí làm cho con người có thể sống trong tương quan với Thiên Chúa, đón nhận được tác động của Chúa Cha qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần.

Manna

Manna Manna có gốc tiếng Hipri là man hu - cái gì đây (x. Xh 16,15), là một loại thức ăn mà Thiên Chúa đã ban cho dân Israel trong sa mạc, trên hành trình vào Đất Hứa.

Lời xin ban Thánh Thần

Lời xin ban Thánh Thần Lời xin ban Thánh Thần là lời khẩn cầu của vị chủ tế dâng lên Chúa Cha khi cử hành thánh lễ, xin Ngài ban Thánh Thần đến thánh hiến bánh rượu và Dân Chúa.

Viên mãn

Viên mãn Viên: đầy đủ, hoàn hảo; mãn: đầy tràn, hết kỳ hạn. Viên mãn: hoàn hảo trọn vẹn, kết thúc tốt đẹp.