Từ ngữ Công giáo
Thanh tẩy

Thanh tẩy

Thanh tẩy là việc Hội Thánh giải thoát các tín hữu khỏi tội lỗi nhờ máu Chúa Kitô và các ân sủng của Chúa Thánh Thần (x. GLHTCG 827).

Phục sinh, lễ -

Phục sinh, lễ - Lễ Phục Sinh là ngày lễ mừng biến cố Chúa Kitô sống lại. Đây là lễ quan trọng nhất và là trọng tâm của năm Phụng vụ.

Phục sinh, canh thức

Phục sinh, canh thức Canh thức Phục Sinh được cử hành vào đêm thứ Bảy Tuần Thánh, với ý nghĩa trông đợi Chúa Kitô sống lại.

Quan phòng, sự

Quan phòng, sự Sự quan phòng là những lo liệu của Thiên Chúa, trong khôn ngoan và tình thương, để dẫn đưa mọi loài thụ tạo tới mục đích sau cùng của chúng, là chính Ngài (x. GLHTCG 321).

Tưởng niệm

Tưởng niệm Tưởng niệm là việc Hội Thánh nhớ lại Mầu Nhiệm Cứu Độ và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần làm cho mầu nhiệm ấy trở thành hiện thực (x. GLHTCG 1099).

Dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, lễ -

Dâng Chúa giêsu vào đền thờ, lễ - Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ có hai ý nghĩa: thanh tẩy Đức Mẹ Maria và dâng Chúa Giêsu theo luật Môisen.

Chúc lành, sự

Chúc lành, sự Chúc lành, có gốc tiếng Hy Lạp là eulogia - được dịch sang tiếng Latinh là benedictio -, có nghĩa cầu mong điều tốt cho người khác.

Đại kết, việc

Đại kết, việc Việc Đại kết chỉ những nỗ lực của các Giáo hội Kitô giáo, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, nhằm tiến tới việc hiệp nhất trong một Đức Tin sung mãn vào Đức Kitô.

Cầu nguyện

Cầu nguyện Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa, qua Ðức Kitô trong Thánh Thần, để yêu mến, thờ lạy, ca tụng, cảm tạ, thống hối và cầu xin Ngài ban cho chúng ta ơn cần thiết.