Thứ Ba, 19 Tháng Năm, 2015 16:05

Thầy, Rabbi

“Họ đáp ! Thưa Rabbi (nghĩa là thưa Thầy” (Ga 1,38).

Thầy (Rabbi), một danh hiệu kính cẩn được dùng để chỉ các bậc thầy sáng giá về luật Do  Thái. Chúa Giêsu Kitô được gọi là Thầy trong các sách Phúc Âm, cho thấy rằng Người được các thính giả nhìn nhận là một bậc thầy đáng kính.

Thánh Gioan Tẩy Giả được các môn đệ của ông gọi là thầy: “Họ đến gặp ông Gioan và nói: Thưa Thầy, người trước kia đã ở với thầy bên kia sông Giođan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông” (Ga 3,26).

Chúa Giêsu Kitô được gọi là Thầy (Rabbi):

- bởi hai môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả Chúa Giêsu thấy hai môn đệ đi theo mình thì hỏi: “các anh tìm gì thế ? Họ đáp: thưa Rabbi (nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu ?” (Ga 1,38).

- bởi các môn đệ của Người: “các môn đệ thưa với Người rằng Rabbi, xin mời Thầy dùng bữa” (Ga 4,31 x. Ga 6,25 9,2 11,8).

- bởi thánh Phêrô: khi Chúa Giêsu biến đổi hình dạng, “ông thưa với Đức Giêsu: Thưa Thầy, chúng con ở đây thực là hay …” (Mc 9,5 x. Mc 11,21).

- bởi ông Nathanael và ông Nicôđêmô: ông Nathanael nói: “thưa Thầy: chính Thầy là vua Israel !” (Ga 1,49). Đến gặp Đức Giêsu ban đêm, ông Nicôđêmô nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến” (Ga 3,2).

- bởi ông Giuđa Iscariốt: “Giuđa, kẻ nộp Người cũng hỏi: Rabbi, chẳng lẽ con sao ? Người trả lời: chính anh nói đó !” (Mt 26,25 // Mc 14,45: trong vườn Gethsemani).

Chúa Giêsu Kitô nói như một Rabboni, dạng tiếng Aramêơ của từ Rabbi: Người hỏi (anh mù): “Anh muốn tôi làm gì cho anh ? Anh mù đáp: Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được” (Mc 10,51). Bà Maria Magdala, khi được Đức Giêsu Phục sinh gọi tên: “Bà quay lại và nói bằng tiếng Hipri: Rabbuni: “nghĩa là lạy Thầy” (Ga 20,16).

Chúa Giêsu Kitô đã dạy rằng các môn đệ Người không được gọi là Rabbi: các kinh sư và người Pharisêu “ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là rabbi. Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là rabbi, nghĩa là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy, còn anh em tất cả đều là anh em với nhau” (Mt 23,7-8). n

Lm. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác