Thứ Năm, 11 Tháng Sáu, 2015 15:47

Xin/hỏi

“Có mấy người Hy Lạp đến gặp ông Philipphê và xin rằng...” (Ga 12,20-21).

Xin, hỏi, một việc thỉnh cầu người khác, như diễn tả một sự tùng thuộc. Kinh Thánh khích lệ các tín hữu cầu xin Thiên Chúa, lại còn chỉ dạy các động lực để cầu xin nữa.

Cầu xin, là một khía cạnh trong các mối quan hệ nhân sinh :

- Những điển hình về những đời hỏi thường ngày, chẳng hạn tại Ghingan, ông Giôsuê đã cho dựng mười hai tảng đá, để sau này khi con cháu hỏi thì nhắc cho chúng về việc Chúa đã đưa dân “qua sông Giođan ráo chân”, như tại Biển Sậy trước kia (x. Gs 4,20-2), hay lời dặn dò của giảng viên: “Đừng nói, làm sao thời xưa lại hơn thời nay được ? Bởi vì hỏi như thế đâu phải là khôn” (Gv 7,10), hay lời thánh Phêrô khuyên “hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (2Pr 3,15 x. Xh 3,22 Đnl 32,7 1Sm 12,19 2V 2,3 Nkm 2,1-2 Đn2,10-11 Mt 2,1-2 : các đạo sĩ tìm vua dân Do Thái, Lc 2,46 : Chúa Giêsu Kitô đặt câu hỏi tại Đền Thờ, Ga 4,9 : Chúa Giêsu Kitô xin nước uống x. Rm 16,1-2 Gl 2,9-10 Plm 21).

 

- Những điển hình về những lời đòi hỏi mạnh mẽ hơn, như những lời khuyên Thánh Phaolô gửi tới chị Êvôđia và chị Xintikhe, anh Xiđigô (x. Pl 4,2-3) (x. St 50,17 Tổ phụ Giacob xin ông Giuse tha thứ cho các anh; Xh 5,15 : các ký lục của con cái Iarael đến nói với vua Pharaô; Lc 23,20 ông Philatô lên tiếng muốn thả Đức Giêsu; Cv 25,3 : các thượng tế và thân hào xin tổng trấn Pentô đưa Thánh Phaolô về Giêrusalem để giết Ngài dọc đường; 1Tx 4,1 Thánh Phaolô xin các tín hữu Thessalonica sống thánh thiện và bác ái).

Cầu xin, một khía cạnh của kinh nguyện :

- Nhìn chung về việc cầu xin : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho...” (Mt 7,7-11 // Lc 11,9-11). “Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện” (Pl 4,6 // Đnl 18,16 Tl 6,39 1Sm 1,20 1Sb 16,4 2Sb 6,32-33 G 6,8-9 Tv 5,3 Cn 30,7-8 Mt 9,37-38 1Tm 2,1).

- Những lời cầu xin thường xuyên để được hướng dẫn hay được thông hiểu : “Ông Đavít thỉnh ý Chúa : con có nên đi lên một trong các thành Giuđa không ?” (2Sm 2,1). “Tôi cầu xin... ban cho anh em thần khí khôn ngoan, để mạc khải cho anh em nhận biết Người” (Ep 1,17 x. St 25,21-22 Xh 33,7 Gs 9,14 1Sm 23.1-2 2V 8,7-9 1Sb 21,29-30 2Sb 20,3 Is 58,2 Gr 10,21 Cl 1,9 Gc 1,5).

Những nền tảng cho việc cầu xin :

- Hợp với ý Chúa : “... Thiên Chúa nhận lời chúng ta, khi chúng ta xin điều gì hợp ý Người’ (1Ga 5,14-15)

- Tín thác vào lòng thương xót hải hà của Chúa: “... chúng con... dựa vào lượng hải hà của Chúa mà dâng lời khẩn nguyện lên trước tôn nhan” (Đn 9,18).

- Nhân danh Chúa Giêsu Kitô : “Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm...” (Ga 14,13 x. Ga 16,23-27).

- Trong niềm tin : “Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được” (Mt 21,22// Mc 11,24 Gc 1,6).

Lm. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem nhiều nhất