Từ ngữ Kinh Thánh
Tính thất thường / thất tín

Tính thất thường / thất tín

Thất thường, tính chất của một người hay một vật khiến không thể tin tưởng được. Thánh Kinh cho thấy tính thất thường của con người, trong khi nhấn mạnh tính khả tín của Thiên Chúa.

Tiền công / lương

Tiền công / lương Chủ thuê phải trả công cho người làm thuê. Mọi người lao động phải được trả công sòng phẳng và đúng luật.

Thực hành tha thứ

Thực hành tha thứ Việc Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho các tín hữu dẫn họ tới chỗ cầu xin ơn tha thứ cho tha nhân, cũng như phải biết thứ tha khi đối xử với người khác.

Đồng lòng - hợp lý

Đồng lòng - hợp lý Đồng lòng là tình trạng hợp ý với người khác vì những mục tiêu cả tốt lẫn xấu. Sự đồng lòng giữa các tín hữu được ca ngợi như là phương thế để củng cố sự hợp nhất, hòa thuận và để xây dựng dân Chúa.

Chúa Giêsu Kitô đau khổ

Chúa Giêsu Kitô đau khổ Cuộc sống của Chúa Giêsu Kitô ghi đậm nét thương đau, mà những trải nghiệm tồi tệ nhất xảy ra trong những ngày cuối. Những đau khổ Ngài chịu vừa nhằm cứu độ vừa là gương mẫu cho các tín hữu.

Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa

Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa Đây là danh hiệu nhấn mạnh thần tính của Chúa Giêsu Kitô, phận vụ của Ngài như là Đấng được xức dầu và sự siêu vượt của Ngài như là đối tượng của niềm tin, sự tôn thờ của Hội Thánh và như là nội dung Tin Mừng Ngài loan truyền.

Dân ngoại trong Tân Ước

Dân ngoại trong Tân Ước Dân ngoại là những người không phải là con cháu của Abraham về thể lý. Nên bị loại ra không được hưởng lời hứa cho miêu duệ của ông. Dầu vậy lúc đầu Chúa Giêsu Kitô đã rao giảng Tin Mừng cho dân Israel, nhưng sứ mạng của Ngài đã sớm vươn tới dân ngoại.

Mây

Mây Mây, một thực thể tự nhiên trên bầu trời, thường được liên kết với sự phán xét, sự hiện diện và vinh quang của Thiên Chúa.

Giàu có thiêng liêng

Giàu có thiêng liêng Tự sự phong phú vô cùng, Thiên Chúa ban cho dân Ngài kho tàng thiêng liêng. Kho tàng này đáng giá gấp bội của cải vật chất nên cần đánh giá cao nhất và phải biết nhiệt tình tìm kiếm.