Chống lại tội lỗi và sự ác

Chống lại tội lỗi và sự ác Các tín hữu được mời gọi chống lại tất cả những gì thù nghịch với chương trình của Thiên Chúa trên thế giới.

Lễ nghi

Lễ nghi Có cả một hệ thống định liệu đời sống và phụng tự Do Thái giáo, nhất là các luật lệ và hy lễ, sự thanh sạch và thực phẩm.

Thời gian và việc trao tặng

Thời gian và việc trao tặng “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” (Mc 1,35).

Hội đường

Hội đường Hội đường, theo nguyên ngữ là “họp lại với nhau”. Trong Tân Ước hội đường chỉ một nhóm người Do Thái gặp nhau làm việc thờ phượng, nhưng thường chỉ một ngôi nhà họ gặp nhau.

Thời gian

Thời gian Việc tạo dựng của Thiên Chúa ghi dấu chuỗi dài cuộc sống và đo lường bằng những đổi thay theo trật tự được tạo lập. Dòng thời gian được Chúa điều hướng.

Chứng nhân nhờ những tiếp xúc

Chứng nhân nhờ những tiếp xúc Thánh Kinh cung cấp giáo huấn được hỗ trợ nhờ các gương mẫu liên quan, khi các kẻ tin có thể chứng kiến, các phương thức họ đã dùng và cách họ thực hiện.

Kinh sư

Kinh sư Kinh sư là những nhà chuyên môn nghiên cứu, khai triển, dạy dỗ và áp dụng các luật Cựu Ước.

Thành phố

Thành phố “Ông Giuse từ thành Nadarét, miền Galilê, lên Thành vua Ðavít tức là thành Belem, miền Giuđê ...” (Lc 1,4).