Từ ngữ Kinh Thánh
Linh mục / tư tế và các kiểu loại

Linh mục / tư tế và các kiểu loại

Tân Ước cho thấy chức tư tế Cựu Ước được hoàn thành trong Ðức Giêsu Kitô và còn mở rộng ý tưởng là nơi tín hữu Kitô đều được coi là tư tế. Tân Ước cũng ghi nhận vai trò tiếp nới của các tư tế Do Thái và lương dân thời này.

Ðường chính / quốc lộ

Ðường chính / quốc lộ “ ... Hãy dọn sẵn con đường của Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mc 1,3).

Chúa Giêsu Kitô lại đến

Chúa Giêsu Kitô lại đến Các tín hữu được khích lệ sẵn sàng đón Chúa Giêsu Kitô lại đến để xét xử thế gian và hoàn thành Nước Chúa.

Thiên Chúa công minh

Thiên Chúa công minh “Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau ...” (Mt 25,32).

Cá nhân chủ nghĩa

v Cá nhân chủ nghĩa là sự nhận biết cá tính, những khác biệt của mỗi người riêng biệt, biết những đặc sủng, những nhu cầu và tính chất.

“Dại” theo giáo huấn của Ðức Kitô

“Dại” theo giáo huấn của Ðức Kitô Chúa Giêsu Kitô nói về những người mà lời nói và hành động của họ chứng tỏ sự chống đối hay bất kính đối với sự khôn ngoan Thiên Chúa đã mạc khải trong lời Người và qua Thánh Kinh, và những dụ ngôn chỉ ra những hệ quả nghiêm trọng của sự rồ dại!

Thầy dạy giả dối

Thầy dạy giả dối Ðó là những người dạy bảo sự lầm lạc khiến người khác lạc đường. Cần phân biệt họ với các tiên tri giả, những người cũng bị Thánh Kinh kết án.

Ðiều răn trong Tân Ước

Ðiều răn trong Tân Ước Tân Ước đề ra các điều răn của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu Kitô cho Giáo hội.

Tâng bốc / xu nịnh

Tâng bốc / xu nịnh Việc tâng bốc xu nịnh thật tai hại và gây đổ vỡ: “Lưỡi dối gian ghét người nó làm hại, miệng ngọt xớt gây đổ vỡ nát tan” (Cn 26,28; x. Cn 29,5).