Thanh tẩy

Thanh tẩy Thanh tẩy là việc tẩy rửa khỏi tội lỗi hay sự ô uế, trong Cựu Ước dùng nghi thức tắm rửa, nhưng trong giao ước mới, nhờ máu Chúa Giêsu Kitô.

Chúa Giêsu Kitô biết

Chúa Giêsu Kitô biết Chúa Giêsu thấu hiểu các ý định của Thiên Chúa và bản tính nhân loại nhờ có quan hệ thân thiết với Chúa Cha, nhưng Ngài đã chấp nhận sự hiểu biết có giới hạn như là một hệ lụy do nhân tính của Ngài.

Máu Chúa Giêsu Kitô

Máu Chúa Giêsu Kitô Việc Chúa Giêsu Kitô đổ máu mình ra được coi như một biểu tỏ trao ban sự sống làm lễ đền tội nhân loại.

Thực dụng

Thực dụng Thực dụng là thái độ sống, nhấn mạnh đặc biệt tới các giá trị tức thời thuộc về thể lý hơn là các giá trị tương lai và thiêng liêng, lối sống nhìn vào thế giới vật chất là duy nhất.

Mệt mỏi

Mệt mỏi Mệt mỏi là hậu kết tự nhiên do công việc sự căng thẳng mà Thiên Chúa đã cung ứng cho có được sự thư giãn, nghỉ ngơi và dưỡng sức. Thánh Kinh nhận biết rằng sự mệt mỏi có thể từ những nguyên do thiêng liêng lẫn thể lý.

Thực tế

Thực tế Thánh Kinh cung cấp hướng dẫn chính xác và đáng tin về những thực tại của thế giới thiêng liêng và thể chất.

Niềm vui và kinh nghiệm loài người

Niềm vui và kinh nghiệm loài người Niềm vui được cảm nhận trong nhiều hoàn cảnh cuộc sống hay những tương giao con người với nhau. Điều này thật quan trọng trong đời sống của Dân Chúa.

Tăng trưởng/ Phát triển

Tăng trưởng/ Phát triển Tiến trình phát triển và chín muồi được dùng để nói về sự tiến triển của Nước Chúa và sự phát triển thiêng liêng của các tín hữu.