Công giáo

Công giáo Công giáo có gốc tiếng Hy Lạp là Katholicos - chung, phổ quát.

Chị em

Chị em “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em ...” Lc 14,26)

Ðề cao /tâng bốc /tán dương

Ðề cao /tâng bốc /tán dương Tán dương là dùng lời nói hay hành động đề cao một người. Việc tán dương Ðức Giêsu Kitô, trước là trên thập giá, rồi trong sự Phục sinh của Người, là kiểu mẫu Thiên Chúa đề cao kẻ khiêm nhường và tuân phục, Thiên Chúa cũng hạ kẻ tự tâng bốc xuống, các tín hữu được mời gọi dâng lời tán dương Thiên Chúa.

Tiệc Thiên sai

Tiệc Thiên sai “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 13,29)

Biết trước

Biết trước Biết trước là một khía cạnh của sự hiểu biết của Thiên Chúa về mọi sự. Vì vậy không có gì khiến Chúa phải ngạc nhiên. Chúa Giêsu Kitô về cái chết và sự phục sinh và việc tiến vào vinh quang của Ngài.

Trang bị tinh thần

Trang bị tinh thần Thánh Kinh cung cấp những mẫu gương của những cá nhân được trang bị để thực hiện những công việc hay những trách vụ thuộc bản chất thiêng liêng.

Duy vật đáng tội

Duy vật đáng tội Nỗ lực tìm chiếm hữu, và giàu sang và lo lắng cho những vật chất là vô ích và không mãn nguyện được.

Dễ dạy

Dễ dạy Dễ dạy, một phẩm chất của những người muốn học hỏi, phẩm chất có nơi các môn đệ Chúa Giêsu Kitô và tỏ hiện trong mối liên hệ của Ðức Giêsu Kitô đối với Cha Người.