Thương cảm / trắc ẩn

Thương cảm / trắc ẩn Thương cảm là thái độ quan tâm săn sóc người khác bởi sự thương xót hay đồng cảm với người khác. Sự thương cảm đối với người khác có thể phản ánh sự thương cảm của Thiên Chúa đối với dân Người.

Dự phần / thông phần vào Ðức Kitô

Dự phần / thông phần vào Ðức Kitô Nhờ tin, các tín hữu chia sẻ cái chết, sự phục sinh bản tính, những đau khổ và vinh quang của Chúa Kitô. Họ nên phần chi thể của Người và do đó cũng chia sẻ tình nghĩa thiết, sứ mệnh và niềm hy vọng của Dân Thiên Chúa, đã được tiền dự trong Cựu Ước và được thành toàn trong Giáo hội.

Thờ phượng và những thời điểm

Thờ phượng và những thời điểm Thánh Kinh nhấn mạnh tầm quan trong của việc thờ phượng đều đặn. Ðồng thời cũng căn dặn rằng các tín hữu nên tự phát thờ phượng Chúa.

Tiếng / ngôn ngữ (ơn)

Tiếng / ngôn ngữ (ơn) Ơn ngôn ngữ được Thiên Chúa ban cho người nói không biết tiếng ấy. Ơn ngôn ngữ có thể được dùng mà ngợi khen Chúa hay đưa ra một sứ điệp của Chúa, kèm theo ơn giải thích, khai sáng cho các tín hữu khác.

Vinh tụng ca

Vinh tụng ca Vinh tụng ca là hình thức dâng lời tôn vinh Chúa, đặc biệt vì công trình tạo dựng và cứu chuộc của Ngài. Kinh Thánh ghi nhận một số những công thức ca tụng được dùng trong việc thờ phượng công khai hoặc riêng tư.

Mồ côi

Mồ côi Mồ côi là những đứa trẻ mà cha mẹ đã chết. Ðây là nhóm người Thiên Chúa tỏ ra ưu ái đặc biệt. Chúa cũng mong dân Ngài làm như vậy. Những ai lợi dụng chúng thì tự chuốc lấy án phạt của Thiên Chúa.

Ðau khổ và những cảm xúc

Ðau khổ và những cảm xúc Ðau khổ khơi dậy nỗi khổ nội tâm, do cảm nghĩ bởi bất chính, thất vọng, thất bại, giận dữ. Chính Ðức Kitô đưa ra mẫu gương đau khổ như vậy cho các tín hữu.

Trộm / cướp

Trộm / cướp Trộm, cướp luôn bị Thánh Kinh kết án, dầu cho có ít trường hợp giảm nhẹ. Những kẻ trộm hoán cải phải tỏ ra sám hối, một cách thực tiễn, nếu có thể.