Từ ngữ Kinh Thánh
Tách biệt

Tách biệt

Tách biệt là ý niệm Kinh Thánh về sự thánh thiện của Chúa. Thiên Chúa tách biệt với tạo thành và tách biệt dân Ngài khỏi thế gian. Tội lỗi gây sự xa cách giữa Thiên Chúa và nhân loại và cần phải có công trình giao hòa của Chúa Giêsu Kitô. Lúc tận thế sẽ có sự tách biệt giữa người lành kẻ dữ.

Mua - Bán

Mua - Bán Mua bán là một phần của đời sống thường nhật. Kinh Thánh cho biết Thiên Chúa đòi buộc dân Ngài phải theo cái đòi buộc của luân lý trong lãnh vực này.

An ủi

An ủi Sự an ủi và tái cam kết đối với những ai đang bị suy sụp âu lo hay cùng quẫn, là góc độ cốt yếu trong các tương quan nhân loại. Thánh Kinh công bố Thiên Chúa an ủi dân Ngài lúc họ bị quẫn bách.

Thiên Chúa Thánh Thiện

Thiên Chúa Thánh Thiện Sự siêu việt luân lý của Thiên Chúa hợp nhất các thuộc tính của Ngài và diễn ra qua hành động, đặt Ngài tách biệt khỏi mọi người khác. Các tín hữu được mời gọi nên thánh như Ngài.

Tự mãn / không chú ý / lơ đễnh

Tự mãn / không chú ý / lơ đễnh Tự mãn là tình trạng không chú ý hoặc lơ đễnh, đặc biệt trong tương quan với vị thế của người khác.

Thiên Chúa quyền năng

Thiên Chúa quyền năng Thiên Chúa Toàn Năng, có thể làm được bất cứ điều gì Ngài muốn. Quyền năng Chúa chỉ giới hạn bởi tính chất (thánh thiện) của Ngài.

Bất tuân lệnh / không vâng lời

Bất tuân lệnh / không vâng lời Bất tuân lệnh là từ chối vâng phục ai, nhất là người có quyền. Thánh Kinh nhấn mạnh cần phải tuân phục Thiên Chúa mọi lúc.

Tiền của và việc sử dụng

Tiền của và việc sử dụng Việc giao dịch tiền bạc diễn ra rất sớm theo Thánh Kinh. Khởi đầu, các kim loại quý được cân đo, sau này các đồng tiền được đưa vào sử dụng.

Thương xót / Lân tuất / Nhân từ / Khoan dung

Thương xót / Lân tuất /  Nhân từ / Khoan dung Lòng thương xót là thái độ cảm thông, quan tâm đặt nền trên bản chất của chính Thiên Chúa, tỏ hiện nơi cuộc sống và sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô và là đòi hỏi nơi các tín hữu .