Từ ngữ Kinh Thánh
Tay / bàn tay

Tay / bàn tay

Liên quan đến nhiều hoạt động trong Thánh Kinh, tay biểu trưng cách đặc biệt cho quyền lực và sức mạnh. Bàn tay Chúa Giêsu Kitô thường đưa đến sự chữa bệnh và phúc lành.

Thiên thần Chúa

Thiên thần Chúa Thiên thần là danh hiệu dành cho các tôi tớ thần thiêng được Thiên Chúa trao trách vụ đặc biệt thực thi ý định của Chúa đối với nhân loại.

Mượn

Mượn Cho mượn là việc tự do trao quyền sử dụng tạm thời của cải mà không đòi lời lãi. Kinh Thánh đưa ra những điều kiện của việc cho mượn và nhấn mạnh các trách vụ dẫn tới.

Tin và thử thách

Tin và thử thách Thử thách là phương cách kiểm nghiệm tính chân thực của đức tin và phát triển tư cách Kitô hữu. Thiên Chúa trợ giúp dân Người những khi bị thử thách.

Thiên Chúa hoạt động

Thiên Chúa hoạt động Thiên Chúa không thụ động hoặc xa cách công trình Ngài tạo dựng, nhưng dính kết cách năng động với mọi loài Ngài đã làm ra.

Người Samaria

Người Samaria Samaria là tên của vương quốc miền bắc. Theo 1V 21,1, toàn vương quốc phía bắc được gọi theo tên của thủ đô, giống như Giêrusalem với vương quốc Giuđa (x. 1V 18,1-6; 2V 17,24 23,19; Gr 31,5).

Thần hiển

Thần hiển Thần hiển là việc tỏ hiện hữu hình và tạm thời sự hiện diện hoặc vinh quang của Thiên Chúa. Đây có thể là hiện tượng tự nhiên như đám mây hoặc ngọn lửa, dưới hình dạng con người hoặc dưới cảm nghiệm thị kiến.

Hoang địa / sa mạc

Hoang địa / sa mạc Hoang địa là nơi đầy khắc nghiệt “Đức Chúa ở đâu? Đấng đã đưa chúng ta từ đất Ai Cập đi lên, Đấng dẫn bước chúng ta trong sa mạc, trong miền đất cằn cỗi, trong nơi cát lún, trong miền đất khô cháy và tối tăm, miền đất không người lai vãng, chẳng ai cư ngụ.

Lo lắng

Lo lắng Lo lắng là một cảm giác khó chịu ưu tư về tương lai. Thánh Kinh cho thấy một cảm giác như vậy bắt nguồn từ sự thiếu tin tưởng vào Thiên Chúa và kế hoạch của Người.