Từ ngữ Kinh Thánh
Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế gian

Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế gian

Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế giới thụ tạo, để cho thấy sự viễn vông và tội lỗi của lối sống không có Thiên Chúa và mang lại niềm xác tín về sự hiện diện của Thiên Chúa, sự chính trực và án phán xét phải tới.

Chúa Giêsu trung thực

Chúa Giêsu trung thực Tính đáng tin trọn vẹn và sự kiên định Chúa Giêsu Kitô nằm trong phẩm chất cá nhân và được nhận biết qua lời nói và việc làm của Người.

Mục tử và công việc

Mục tử và công việc Mục tử là người chăn giữ đoàn vật. Giới thiệu anh em mình với Pharaô, ông Giuse nói: “Những người này làm nghề chăn chiên ...” (St 46,32).

ĐI

ĐI Đi là di chuyển bằng chân, trên đất thường. Thánh Kinh dùng hình ảnh đi với Chúa để diễn tả hành vi của tín hữu trong mối quan hệ với Chúa.

Tay / bàn tay

Tay / bàn tay Liên quan đến nhiều hoạt động trong Thánh Kinh, tay biểu trưng cách đặc biệt cho quyền lực và sức mạnh. Bàn tay Chúa Giêsu Kitô thường đưa đến sự chữa bệnh và phúc lành.

Thiên thần Chúa

Thiên thần Chúa Thiên thần là danh hiệu dành cho các tôi tớ thần thiêng được Thiên Chúa trao trách vụ đặc biệt thực thi ý định của Chúa đối với nhân loại.

Mượn

Mượn Cho mượn là việc tự do trao quyền sử dụng tạm thời của cải mà không đòi lời lãi. Kinh Thánh đưa ra những điều kiện của việc cho mượn và nhấn mạnh các trách vụ dẫn tới.

Tin và thử thách

Tin và thử thách Thử thách là phương cách kiểm nghiệm tính chân thực của đức tin và phát triển tư cách Kitô hữu. Thiên Chúa trợ giúp dân Người những khi bị thử thách.

Thiên Chúa hoạt động

Thiên Chúa hoạt động Thiên Chúa không thụ động hoặc xa cách công trình Ngài tạo dựng, nhưng dính kết cách năng động với mọi loài Ngài đã làm ra.