Từ ngữ Kinh Thánh
Mái nhà

Mái nhà

Phần lớn các tòa nhà thời Thánh Kinh có mái bằng. Với thời tiết nóng nực, chúng được sử dụng vào nhiều việc hơn là chỉ để trú ngụ.

những sự sau

những sự sau Giáo lý về những sự sau cùng (cánh chung), gồm các đề tài về sự chết, việc Chúa Giêsu Kitô lại đến, sự sống lại của kẻ chết, phán xét chung thiên đàng và hỏa ngục.

Mạc khải trong Cựu Ước

Mạc khải trong Cựu Ước Cựu Ước cho thấy Thiên Chúa mạc khải trong lịch sử dân Israel, trong các lời chứng được linh ứng của các tiên tri và của các tác giả trong các thời kỳ khác nhau. Nhận thức này về Thiên Chúa chuẩn bị cho mạc khải đầy đủ nơi Chúa Giêsu Kitô thời Tân Ước.

Người Do Thái

Người Do Thái Đây là tên để chỉ các miêu duệ dân nước Giuđa sau thời lưu đày và cả những người theo đạo của họ dù họ thuộc các dân tộc khác.

Thiên Chúa ở khắp mọi nơi

Thiên Chúa ở khắp mọi nơi Thiên Chúa ở khắp mọi nơi có nghĩa là Ngài siêu vượt mọi giới hạn không gian và hiện diện với trọn đầy thực thể của Ngài ở mọi nơi theo cách thế khác nhau.

Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế gian

Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế gian Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế giới thụ tạo, để cho thấy sự viễn vông và tội lỗi của lối sống không có Thiên Chúa và mang lại niềm xác tín về sự hiện diện của Thiên Chúa, sự chính trực và án phán xét phải tới.

Chúa Giêsu trung thực

Chúa Giêsu trung thực Tính đáng tin trọn vẹn và sự kiên định Chúa Giêsu Kitô nằm trong phẩm chất cá nhân và được nhận biết qua lời nói và việc làm của Người.

Mục tử và công việc

Mục tử và công việc Mục tử là người chăn giữ đoàn vật. Giới thiệu anh em mình với Pharaô, ông Giuse nói: “Những người này làm nghề chăn chiên ...” (St 46,32).

ĐI

ĐI Đi là di chuyển bằng chân, trên đất thường. Thánh Kinh dùng hình ảnh đi với Chúa để diễn tả hành vi của tín hữu trong mối quan hệ với Chúa.