Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa

Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa Chúa Giêsu Kitô được gọi là “Chiên Thiên Chúa”. Biểu tượng này chỉ cho thấy Đức Kitô là hy lễ hoàn hảo đền vì tội lỗi. Hình ảnh này cũng vẽ nên sự hiền lành và ý chỉ của Ngài tự nguyện chịu khổ và chịu chết.

Giảng đài

Giảng đài Giảng đài là nơi chỉ để công bố và rao giảng Lời Chúa.

Dấu chỉ, các loại

Dấu chỉ, các loại Dấu chỉ là những biến cố lạ lùng, hiện tượng siêu nhiên hay những việc thường ngày có một ý nghĩa đặc biệt. Ðây là từ Tin Mừng theo thánh Gioan dùng để chỉ các phép lạ Chúa Giêsu Kitô thực hiện.

Đức Kitô, Đấng Cứu Độ

Đức Kitô, Đấng Cứu Độ Công trình cứu độ của Thiên Chúa được hoàn thành tuyệt đỉnh nhờ Thánh giá và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô. Nhờ đức Tin, các tín hữu có thể chia sẻ mọi ân phúc cứu độ Chúa Giêsu Kitô gặt hái được nhờ sự tuân phục của Ngài.

Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống

Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống Bởi Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa trao ban và nâng đỡ cả sự sống tự nhiên lẫn siêu nhiên. Vì vậy, Thánh Kinh nối kết Chúa Thánh Thần với Nước ban sự sống.

Chúa Giêsu là Đức Kitô

Chúa Giêsu là Đức Kitô “Kitô” có nghĩa là “Đấng được xức dầu”. Thắc mắc các môn sinh của thánh Gioan Tẩy Giả nêu ra với Chúa Giêsu nhằm xác minh Người có phải là Đức Kitô mọi người trông đợi không. Là Đức Kitô, Chúa Giêsu hoàn thành mọi khát mong của Cựu Ước.

Nước Chúa đến gần

Nước Chúa đến gần Nước Chúa đến trong con người nơi nào uy quyền vương giả của Thiên Chúa được nhìn nhận. Mặc dầu Thiên Chúa luôn là tối thượng, Kinh Thánh vẫn nhắm tới một “vương quốc” tương lai hay là “nước” cứu độ. Nước này đã đến trong Đức Kitô và sẽ đến với sự viên mãn của nó khi Chúa Giêsu Kitô lại đến.

Gắn bó với thế gian

Gắn bó với thế gian Dầu cho thế gian sa ngã, Thiên Chúa vẫn yêu thương gắn bó với thế gian. Các tín hữu cần tránh những đeo bám trần tục và sự dữ, vì họ được gọi mời sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian.