Niềm vui của Giáo hội

Niềm vui của Giáo hội Giáo hội vui mừng vì ơn cứu độ Chúa Giêsu mang lại do cuộc sống trung tín và cái chết, do quyền lực sự phục sinh của Ngài. Ngay trong nghịch cảnh, các tín hữu vẫn biết đến niềm vui của Chúa Giêsu Kitô.

Chúa Giêsu Kitô khiêm nhường

Chúa Giêsu Kitô khiêm nhường Việc Chúa Giêsu Kitô vâng lời tuân phục Chúa Cha được xem như một sự tự nguyện làm người để cứu nhân loại, một hành động xả kỷ để phục vụ tha nhân.

Nước Chúa và việc gia nhập

Nước Chúa và việc gia nhập Gia nhập hay thừa hưởng Nước Chúa là đặc ân dành cho những người nhận biết và sống theo luật Chúa. Họ có phần trong công trình cứu độ và là người công chính trong Đức Kitô.

Địch thù của các tín hữu

Địch thù của các tín hữu Các Kitô hữu phải đối diện với nhiều địch thù vì đức tin của họ, Chúa Giêsu Kitô cho biết rõ ràng sự chống đối như thế là hệ lụy không tránh được vì sự gắn kết với Người. Dầu vậy, các Kitô hữu được mời gọi yêu thương các địch thù của mình.

Kho tàng

Kho tàng Kho tàng là những vật có giá trị hay là của cải tích lũy được. Kho tàng chỉ có lợi ngắn hạn nhưng có thể đưa tới những nguy hiểm tinh thần. Kho tàng thiêng liêng mới có giá trị trường tồn, do nhận biết và phụng sự Chúa mà có được.

Danh / tên chúa

Danh / tên chúa Danh Chúa đồng nghĩa với thân vị, sự hiện diện và quyền năng của Ngài. Vì vậy, Danh Ngài cũng phải được hết sức tôn trọng.

Trách nhiệm với vạn vật của Chúa

Trách nhiệm với vạn vật của Chúa Toàn nhân loại trước mặt Chúa đều có nghĩa vụ luân lý đối với tha nhân, dù là các nhà lãnh đạo quốc gia, các tác viên, vợ chồng, cha mẹ, con cái, tín hữu hay giản dị là con người. Nghĩa vụ luân lý này được trình bày trong Kinh Thánh đối với loài vật và môi trường.

Thừa sai và ơn gọi

Thừa sai và ơn gọi Thiên Chúa gọi và sai dân Ngài vào thế gian. Mọi tín hữu được gọi mời chia sẻ Tin Mừng cứu độ, dù có một số được Thiên Chúa trao phó sứ mệnh cách đặc biệt và được Hội Thánh xác định để lo việc truyền giáo.