Từ ngữ Kinh Thánh
Hôn nhân và các phong tục

Hôn nhân và các phong tục

Hôn phối giữa hai người đã nối kết giữa các gia đình của họ và còn dính líu đến cả cộng đồng, cha mẹ, nhất là người cha giữ phần tích cực trong việc chọn lựa người phối ngẫu cho con cái.

Tường rào

Tường rào Các bức tường trong Giêrusalem mới: “Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh giữ ... tường thành xây cao trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông đồ của Con Chiên ...” (Kh 26,12-19).

Thánh Thần trong đời Chúa Giêsu Kitô

Thánh Thần  trong đời Chúa Giêsu Kitô Chúa Giêsu Kitô đã thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Khi thi hành sứ vụ, nhiều lần Chúa Giêsu công khai cho thấy Người có Chúa Thánh Thần. Sau khi Chúa Phục sinh, Chúa Thánh Thần chứng tỏ Người là Con Thiên Chúa.

Thỏa thuận, thương lượng

Thỏa thuận, thương lượng Thỏa thuận trong việc mua bán đất đai: như khi ông Abraham lo mộ phần cho bà Sara: “... xin ông ấy nhượng lại cho tôi theo đúng giá, để tôi có một miếng đất riêng làm phần mộ ở giữa các ông” (St 23,8-9; x. R 4,4; 2Sm 24,24; Gr 32,8).

Nợ

Nợ Thiên Chúa tạo thành và bảo tồn mọi sự. Do đó mọi thụ tạo đều mắc nợ Ngài. Thánh Kinh hướng dẫn cả món nợ và con nợ.

Người ngoại đạo

Người ngoại đạo Từ chỉ người ngoại đạo theo cách dùng trong Cựu Ước.

Thù địch của Chúa Giêsu

Thù địch của Chúa Giêsu Trong cuộc đời, Chúa Giêsu bị những thù địch thiêng liêng lẫn nhân loại chống đối. Người đã thắng vượt mọi địch thù khiến dân Người được tự do nhờ chiến thắng của Người.

Hội Thánh và sự lãnh đạo

Hội Thánh và sự lãnh đạo “ ... anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16,18)

Quỷ ám

Quỷ ám Tình trạng có người bị quỷ ám khi Chúa Giêsu thi hành sứ vụ công khai là sự việc được công nhận. Người đã gặp và giải thoát nhiều người. Có nhiều những phê bình chỉ trích uy quyền của Người đối với quỷ dữ.