Từ ngữ Kinh Thánh
Thuyết lạc giáo

Thuyết lạc giáo

Lạc thuyết là những giáo huấn do một nhóm tôn giáo lầm lạc chối bỏ vài khía cạnh trong giáo lý đã được thiết lập. Các văn sĩ Tân Ước không dung thứ các lạc thuyết trong Hội Thánh.

Cây sung

Cây sung “Ông Dakêu liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Ðức Giêsu” (Lc 19,4).

Chay tịnh

Chay tịnh Kinh Thánh thường nói về việc cá nhân ăn chay và những kiểu ăn chay khác nhau phải tuân thủ.

Ơn tha tội

Ơn tha tội Tha tội là trả tự do cho một người khỏi tội ác và những hệ lụy của tội, thường đây là một đặc ân, thương cảm hay tình yêu, nhằm tái lập một tương giao cá nhân đã bị tan vỡ.

Cầu nguyện là ca ngợi và tạ ơn

Cầu nguyện là ca ngợi và tạ ơn Cầu nguyện là ôm trọn lời ca ngợi Thiên Chúa vì Ngài đáng ca ngợi và lẫn lời tạ ơn vì những gì Ngài đã làm và hân hoan trông đợi điều Ngài đã hứa sẽ thực hiện trong tương lai.

Thai Nghén

Thai Nghén “Truyền tin cho Ðức Maria, sứ thần nói: Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu” (Lc 1,31)

Ôliu

Ôliu Ôliu là một loại cây xanh tươi gốc gác miền Cận Ðông. Người ta trồng ôliu để lấy trái. Trái ôliu để ăn, ép lấy dầu làm thực phẩm hoặc dùng vào những việc khác.

Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô

Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô Chúa Giêsu đã đến mặc khải Thiên Chúa, loan báo Nước Thiên Chúa đến và cứu độ nhân loại sa ngã qua cái chết của Ngài trên thập tự giá.

Công giáo

Công giáo Công giáo có gốc tiếng Hy Lạp là Katholicos - chung, phổ quát.