Từ ngữ Kinh Thánh
Vinh quang tỏ hiện

Vinh quang tỏ hiện

Ánh quang rực rỡ của Thiên Chúa tỏ hiện cho toàn thế giới qua Israel và Hội Thánh, và một cách tột độ trong và qua Ðức Kitô Giêsu.

Cám dỗ, kháng cự

Cám dỗ, kháng cự Cám dỗ tự nó không phải là tội. Tội nảy sinh khi các tín hữu lao vào cơn cám dỗ. Thánh Kinh thúc đẩy các tín hữu kháng cự và ban cho họ sự can đảm để chống lại cám dỗ.

Tình yêu và kẻ thù

Tình yêu và kẻ thù Thiên Chúa yêu thương cả những kẻ chống đối Ngài. Các tín hữu phải theo gương Chúa mà yêu thương các kẻ thù của mình.

Phần thưởng

Phần thưởng Thiên Chúa đối đãi dân chúng luôn theo đúng ân sủng và sự công chính của Ngài, ghét sự dữ và yêu điều thiện. Ân tặng của Chúa không dựa trên công trạng, nhưng trên lòng trung tín với lời hứa của Ngài.

Vững chắc, đâu là nền tảng ?

Vững chắc, đâu là nền tảng ? Niềm tin vững chắc xây nền trên sự hiểu biết về Thiên Chúa tỏ mình trong công trình tạo dựng và cách hành động uy quyền của Ngài suốt dòng lịch sử, trên sự chắc chắn đối với lời hứa của Ngài,

Rượu nho

Rượu nho “Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: họ hết rượu rồi” (Ga 2,3).

Niềm vui Chúa Giêsu Kitô mang đến

Niềm vui Chúa Giêsu Kitô mang đến Chúa Giêsu Kitô mang lại niềm vui cho dân Người. Họ mừng vui vì Chúa là Đấng Cứu Tinh đến, cùng với muôn ân phúc Người đem đến cho họ.

Ðạo đức xã hội

Ðạo đức xã hội Thánh Kinh coi đạo đức bao hàm cả đời sống xã hội, chứ không chỉ gồm những tương quan cá nhân.

Tội lỗi và ơn tha thứ

Tội lỗi và ơn tha thứ Các tội nhân phải đáp lại nhã ý muốn tha thứ của Thiên Chúa trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô.