Từ ngữ Kinh Thánh
Chúa Giêsu Kitô lại đến

Chúa Giêsu Kitô lại đến

Chúa Giêsu Kitô sẽ lại đến hữu hình và vinh quang vào thời sau hết để phục sinh kẻ chết, xét xử thế gian, tiêu diệt sự dữ lẫn sự nghịch thù với Thiên Chúa và hoàn thành Nước Chúa. Các tín hữu được khích lệ sẵn sàng đón Người trở lại, với nhiệt tình và hân hoan

Chúa Giêsu Kitô bị xét xử

Chúa Giêsu Kitô bị xét xử Bị tố cáo gian là đã phạm thượng với Thiên Chúa và phản nghịch với Rôma, Chúa Giêsu Kitô khiêm tốn chịu xử án để hoàn tất ý định của Thiên Chúa.

Các tôi tớ của chúa

Các tôi tớ của chúa Tôi tớ của Chúa, hình ảnh miêu tả những người, nhóm và dân Do Thái. Tiên tri Isaia sơ phác người tôi tớ duy nhất mà Tân Ước đồng hóa với Chúa Giêsu Kitô.

Một Thiên Chúa duy nhất

Một Thiên Chúa duy nhất Chỉ có Một Thiên Chúa duy nhất. Ðây là đạo lý trọng yếu. Bởi đó chỉ có Ngài là Ðấng phải được tôn thờ. Các thần minh và thần khác chẳng là gì. Thánh Kinh cũng cho thấy các mối quan hệ nội tại trong thần tính mà giáo lý dùng từ ngữ Ba Ngôi để diễn tả.

Giêsu Kitô, Con Vua Đavít

Giêsu Kitô, Con Vua Đavít Con Vua Ðavít, một danh hiệu của Ðấng Cứu Thế. Chúa Giêsu đến như miêu duệ vua Ðavít để hoàn tất lời Thiên Chúa hứa trong Cựu Ước về một vị vua tương lai sẽ thiết lập Nước Chúa trên trần gian.

Ích kỷ

Ích kỷ “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây” (Mc 10,35)

Chúa Giêsu Kitô và những hồi đáp

Chúa Giêsu kitô và những hồi đáp “Một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Chúa Giêsu...” (Mc 10,17)

Những người rao giảng Tin Mừng với tác vụ

Những người rao giảng Tin Mừng với tác vụ Những người rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô kêu gọi người nghe tin vào Ngài. Công cuộc rao giảng có thể thực hiện trong bối cảnh cuộc hành trình truyển giáo, thường với những người đồng hành, hay trong một tác vụ ổn định hơn.

Chúa Giêsu Kitô là tiên tri

Chúa Giêsu Kitô là tiên tri Chúa Giêsu Kitô được tung hô là tiên tri, bởi những người đã chứng kiến những phép lạ Người làm và đã nghe những lời Ngài dạy. Họ nhận biết Ngài là người nói lời Thiên Chúa, nói với uy quyền về bản chất và những mục tiêu của Thiên Chúa.