Tông đồ, chọn và chỉ định

Tông đồ, chọn và chỉ định Tông đồ là người được Chúa Giêsu sai đi. Từ này được sử dụng để nói đặc biệt về nhóm mười hai môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, nhưng cũng chỉ về thánh Phaolô được Ðức Kitô Phục Sinh trao sứ mệnh làm tông đồ.

Giơ tay

Giơ tay Giơ tay, một cử chỉ có thể là dấu tôn thờ hay tuyên thệ. Việc mô tả Thiên Chúa giơ tay lên là dấu chỉ quyền năng tạo dựng.

Mến yêu

Mến yêu Mến yêu là những cảm giác tích cực đối với người khác, thường được diễn tả bằng những từ gắn bó và ấm áp.

Thiên Chúa và tính duy nhất

Thiên Chúa và tính duy nhất Thiên Chúa hành động đồng nhất trong mọi sự việc Ba Ngôi hợp nhất là một Chúa. Các Ngài liên kết với nhau, chia sẻ các thuộc tính và cùng hành động trong một công việc. Các đặc tính của Thiên Chúa luôn bền vững, cho thấy bản tính thần linh toàn vẹn của Ngài.

Bất Nhẫn/ Thiếu Kiên Nhẫn/ Sốt Ruột ...

Bất Nhẫn/ Thiếu Kiên Nhẫn/ Sốt Ruột ... Bất nhẫn, một sự dữ từ khước đối với người nào đó hay với những tiến triển, thường do thiếu niềm tin.

Ðá

Ðá Những cục đá thường là vật liệu xây dựng. Trong tường thuật về việc mai táng và sự kiện Phục Sinh, tảng đá lớn được dùng lấp cửa mộ.

Mượn

Mượn Mượn là việc yêu cầu và nhận được tiền hay đồ vật để sử dụng tạm, do lòng ưu ái thân thiết.

Ngoại tình

Ngoại tình Những quan hệ tính dục bởi ít là một bên đã kết hôn với người khác, những quan hệ như thế phá vỡ hôn ước bị Thánh Kinh kết án, Chúa Giêsu Kitô còn mở rộng sự ngoại tình tới cả thèm muốn trong lòng nữa.