Hoang vu

Hoang vu “Hãy dọn sẵn con đường cho Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. (Mt 3,3)

Vô tri /không biết

Vô tri /không biết Vô tri là một phần của điều kiện loài người, là thụ tạo có giới hạn biết của loài người bất toàn, nhưng con người có thể tin tưởng Thiên Chúa, Ðấng thấu tỏ mọi sự, để dẫn bước họ.

Cám dỗ và Chúa Giêsu Kitô

Cám dỗ và Chúa Giêsu Kitô Chúa Giêsu Kitô, như mọi người khác đã biết đến cơn cám dỗ. Nhưng Người không bao giờ chịu thua. Bị cám dỗ Ðức Kitô đã biết tuân phục mà khước từ và giữ được sự vô tội

Suy xét

Suy xét Suy xét là khả năng con người có thể suy xét và phản tỉnh. Các tín hữu được mời gọi suy xét về lời và việc Thiên Chúa đã cho biết qua Sách Thánh và tránh tư duy dựa trên lý lẽ nghèo nàn của con người:

Thuyết lạc giáo

Thuyết lạc giáo Lạc thuyết là những giáo huấn do một nhóm tôn giáo lầm lạc chối bỏ vài khía cạnh trong giáo lý đã được thiết lập. Các văn sĩ Tân Ước không dung thứ các lạc thuyết trong Hội Thánh.

Cây sung

Cây sung “Ông Dakêu liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Ðức Giêsu” (Lc 19,4).

Chay tịnh

Chay tịnh Kinh Thánh thường nói về việc cá nhân ăn chay và những kiểu ăn chay khác nhau phải tuân thủ.

Ơn tha tội

Ơn tha tội Tha tội là trả tự do cho một người khỏi tội ác và những hệ lụy của tội, thường đây là một đặc ân, thương cảm hay tình yêu, nhằm tái lập một tương giao cá nhân đã bị tan vỡ.