Từ ngữ Kinh Thánh
Đạo đức (luân lý) và nền tảng

Đạo đức (luân lý) và nền tảng

Ðạo đức là các nguyên tắc lý thuyết và thực hành sống chính trực dưới mắt Chúa. Thánh Kinh cung cấp sự hướng dẫn chi tiết liên quan đến thái độ của các tín hữu, cũng như các gương mẫu của các cá nhân mà đời sống của họ cho thấy lối cư xử tích cực lẫn tiêu cực.

Cây nho

Cây nho Cây nho mang lại những chùm trái. Người ta trồng nho để bán rượu. Chúa Giêsu Kitô mô tả mình là “cây nho thật”, là nguồn sức sống và lớn mạnh của các tín hữu.

Chúa Giêsu Kitô mục tử

Chúa Giêsu Kitô mục tử “Khi ấy Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là mục tử nhân lành” (Ga 10,11)

Sợ

Sợ Sợ, thái độ lo lắng phiền muộn vì một đe dọa đối với tương lai của một người. Thánh Kinh cung cấp nhiều ví dụ về những tình huống gây nên sợ hãi.

Bình minh / rạng đông / sáng sớm

Bình minh / rạng đông / sáng sớm Bình minh, thời điểm mặt trời mọc, ghi nhận sự kết thúc đêm tối và sự thay thế các hệ lụy kéo theo của đêm tối, đồng thời ngày mới tới gần với sự thuận lợi cho sinh hoạt thường ngày.

Sinh hoa kết quả thiêng liêng

Sinh hoa kết quả thiêng liêng Sự sinh hoa kết quả được Thánh Kinh dùng làm biểu tượng cho sự trưởng thành thiêng liêng và hạnh phúc.

Con rắn đồng

Con rắn đồng “Như ông Môsê đã giương con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,14-15).

Ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng tự nhiên Kinh Thánh nhấn mạnh rằng mọi nguồn của ánh sáng (mặt trời, mặt trăng, tinh tú) đều do Thiên Chúa tạo dựng và mây đỡ chúng.

Trừ quỷ

Trừ quỷ Trừ quỷ là xua đuổi một hay nhiều tà thần khỏi một người. Chúa Giêsu Kitô là Ðấng duy nhất có quyền lực trừ quỷ. Ngài đã trao quyền cho các môn đệ.