Từ ngữ Kinh Thánh
Đức Kitô, Đấng Cứu Độ

Đức Kitô, Đấng Cứu Độ

Công trình cứu độ của Thiên Chúa được hoàn thành tuyệt đỉnh nhờ Thánh giá và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô. Nhờ đức Tin, các tín hữu có thể chia sẻ mọi ân phúc cứu độ Chúa Giêsu Kitô gặt hái được nhờ sự tuân phục của Ngài.

Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống

Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống Bởi Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa trao ban và nâng đỡ cả sự sống tự nhiên lẫn siêu nhiên. Vì vậy, Thánh Kinh nối kết Chúa Thánh Thần với Nước ban sự sống.

Chúa Giêsu là Đức Kitô

Chúa Giêsu là Đức Kitô “Kitô” có nghĩa là “Đấng được xức dầu”. Thắc mắc các môn sinh của thánh Gioan Tẩy Giả nêu ra với Chúa Giêsu nhằm xác minh Người có phải là Đức Kitô mọi người trông đợi không. Là Đức Kitô, Chúa Giêsu hoàn thành mọi khát mong của Cựu Ước.

Nước Chúa đến gần

Nước Chúa đến gần Nước Chúa đến trong con người nơi nào uy quyền vương giả của Thiên Chúa được nhìn nhận. Mặc dầu Thiên Chúa luôn là tối thượng, Kinh Thánh vẫn nhắm tới một “vương quốc” tương lai hay là “nước” cứu độ. Nước này đã đến trong Đức Kitô và sẽ đến với sự viên mãn của nó khi Chúa Giêsu Kitô lại đến.

Gắn bó với thế gian

Gắn bó với thế gian Dầu cho thế gian sa ngã, Thiên Chúa vẫn yêu thương gắn bó với thế gian. Các tín hữu cần tránh những đeo bám trần tục và sự dữ, vì họ được gọi mời sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian.

Chúa Giêsu Kitô trên thánh giá

Chúa Giêsu Kitô trên thánh giá Cái chết của Chúa Giêsu Kitô có tầm quan trọng cốt lõi trong đức Tin Kitô hữu. Qua sự chết của Đức Kitô, tội nhân được giao hòa với Thiên Chúa, và với tha nhân. Thánh Phaolô tóm lược Tin Mừng như là “sứ điệp của thánh giá”.

Hổ thẹn / xấu hổ / tủi nhục

Hổ thẹn / xấu hổ / tủi nhục Xấu hổ, một cảm giác không thoải mái vì tội ác hoặc bị nhục, thường phát sinh từ tội lỗi, hay thất bại.

Đền bù / bồi thường / hoàn trả

Đền bù / bồi thường / hoàn trả Đền bù là trả lại những gì đã bị mất mát để trả lại tình trạng nguyên thủy. Chủ đề trọng tâm này của luật Cựu ước đã được hoàn thành nhờ Chúa Giêsu Kitô vì người đền bù tội lỗi của Ađam, trả lại tình nghĩa với Thiên Chúa và đưa đến niềm hy vọng được sống đời đời.

Tự hào cho mình là công chính

Tự hào cho mình là công chính Tự tin về luân lý và kiêu hãnh khởi phát từ việc thỏa mãn về một thành tựu riêng. Sự ngay chính thật chỉ có được trong mối tương quan với Chúa Giêsu Kitô. Tự cho mình là công chính sẽ củng cố những ảo tưởng tội lỗi cho mình là vô tội, tự mãn và tự do.