Từ ngữ Kinh Thánh
Chữa bệnh

Chữa bệnh

Chữa bệnh là cất đi bệnh tật và sự xáo trộn khác cả về trí khôn lẫn thể xác. Kinh Thánh trình bày việc chữa bệnh nhiều những khốn khổ và căn bệnh khác nhau, đồng thời cũng chỉ ra lãnh vực nghèo túng thiêng liêng của nhân loại, tình trạng tội lỗi mà chỉ mình Chúa Giêsu Kitô chữa lành được.

Truyền thống

Truyền thống Truyền thống là những sự tin tưởng hay tập tục do các thế hệ trước truyền lại. Các tín hữu phải nắm giữ truyền thống đức tin Kitô giáo. Nhưng các truyền thống loài người có thể trái nghịch với Lời Chúa, do đó cũng mâu thuẫn với đức tin Kitô giáo.

Thần Khí tái sinh

Thần Khí tái sinh Hoạt động của Chúa Thánh Thần đã được hứa từ trước: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành” (Ed 36,26-27 x. Ed 37,24).

Số Một trong Tân Ước

Số Một trong Tân Ước Số là cha mẹ Đức Giêsu hằng năm đều trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Năm Chúa mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về nhà, cứ ngỡ con về chung với đoàn lữ hành, chẳng biết rằng cậu bé Giêsu vẫn còn ở lại Giêrusalem

Chối bỏ Thiên Chúa

Chối bỏ Thiên Chúa Việc chủ tâm chối bỏ Thiên Chúa có ở trong lòng người tội lỗi, như một sự phản loạn chống lại uy quyền, chủ đích và giáo huấn của Thiên Chúa, dẫn tới việc từ khước phục vụ Chúa và chối bỏ Con của Ngài.

Sự sống vĩnh cửu một ân ban (CN XVIII thường niên - Ga 6,24-35)

Sự sống vĩnh cửu một ân ban “Hãy ra công làm việc ... vì lương thực thường tồn đem lại sự sống vĩnh cửu” (Ga 6,27)
Sự sống vĩnh cửu không thể có được do tậu mãi mua sắm hay do công đức, nhưng nhận được như một ân huệ Thiên Chúa ban cho.

Thử

Thử Thiên Chúa thử thách dân Ngài : “đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn” (Gr 1,2-3). “Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em, là thứ qúy hơn vàng gấp bội” (1Pr 1,7 x. G 7,17-18 23,10 Tv 11,5 Is 11,25 Dcr 13,9 Ml 3,3 Ge 1,12)

Nhàn rỗi / theo bản chất và mục vụ

Nhàn rỗi / theo bản chất và mục vụ “Chính anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,30).

Việc rao giảng và các hiệu quả

Việc rao giảng và các hiệu quả Việc rao giảng trung thực, nhờ ơn Chúa, dẫn tới sự thống hối của các tội nhân, sinh ra đức tin và nuôi dưỡng các tín hữu, nhưng cũng có thể gây ra thù hận nơi những kẻ không tin.