Ngày của Chúa

Ngày của Chúa “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Madalêna đi đến mộ” (Ga 20,1)

Giêrusalem và ý nghĩa

Giêrusalem và ý nghĩa Được Thiên Chúa chọn làm thánh điện của Ngài, Giêrusalem biểu trưng cho nơi Chúa ngự và trở thành nơi duy nhất thích hợp để dâng lễ thờ phượng.

Các tội nhân

Các tội nhân Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Chúa Giêsu để nghe Người giảng” (Lc 15,1)

Sự cứng lòng (không sám hối) và hậu quả

Sự cứng lòng (không sám hối) và hậu quả “Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc 13,3-5).

Vinh quang của Chúa Giêsu Kitô

Vinh quang của Chúa Giêsu Kitô Ánh quang rạng ngời của Chúa Giêsu phản ánh vinh quang của Chúa Cha và vinh quang ấy vừa được tỏ hiện, vừa phản ánh trong cuộc đời của các tín hữu.

Tiệc cưới

Tiệc cưới Tiệc cưới là việc xác nhận và mừng chúc một cặp hôn nhân. Tiệc cưới theo sau việc đính hôn và đi trước liên hệ tính dục.

Chúa Giêsu Kitô và những lời tiên báo về Người

Chúa Giêsu Kitô và những lời tiên báo về Người Cựu Ước đã cho thấy trước về con người và sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, các tác giả Tân Ước thường ghi nhận Đức Kitô hoàn thành lời tiên báo trong Cựu Ước. Điều đó cho thấy Thiên Chúa trung thành với lời hứa cứu độ và xác quyết thần tính của Chúa Giêsu Kitô.

Máng cỏ

Máng cỏ Máng cỏ là cái máng trong chuồng nhốt súc vật, bỏ đầy rơm cỏ cho bò lừa v.v... Từ này cũng dùng để chỉ cái ngăn giữ loài vật. Trẻ Giêsu khi chào đời được đặt trong máng cỏ, vì không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc 2,7).