Tội lỗi và ơn tha thứ

Tội lỗi và ơn tha thứ Các tội nhân phải đáp lại nhã ý muốn tha thứ của Thiên Chúa trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô.

Chúa Giêsu Kitô lại đến

Chúa Giêsu Kitô lại đến “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến” (Lc 21,27).

Chúa Giêsu Kitô bị xét xử

Chúa Giêsu Kitô bị xét xử Bị tố cáo gian là đã phạm thượng với Thiên Chúa và phản nghịch với Rôma, Chúa Giêsu Kitô khiêm tốn chịu xử án để hoàn tất ý định của Thiên Chúa.

Hy sinh

Hy sinh Hy sinh bỏ mình là chịu mất tiện nghi riêng vì người khác, như bà Ruth vì chồng (R 2,11) Giuđa vì em (St 44,33-34) tín hữu Do Thái vì Chúa (Dt 10,34), Môsê vì dân Chúa (Dt 11,24-27).

Giả hình

Giả hình Giả hình là việc phô trương bên ngoài nhằm che dấu thực tại bên trong.

Ðiều răn (trong Cựu Ước)

Ðiều răn (trong Cựu Ước) Trong Cựu Ước Thiên Chúa đưa ra các điều răn cho dân Israel, cho thấy cả giá trị lẫn tầm quan trọng của chúng.

Van nài

Van nài Van nài là khẩn thiết và kiên trì kêu xin Chúa cho mình hoặc cho người khác, dựa vào sự biện hộ kiên trì, sự chuyển cầu trung thực và sự kêu cầu mạnh mẽ - kiên trì:

Tham vọng, tiêu cực

Tham vọng, tiêu cực Tham vọng với nghĩa tiêu cực là việc theo đuổi địa vị và lợi thế cá nhân, trái nghịch với các mục tiêu của Thiên Chúa như Kinh Thánh diễn tả.