Tin và sự cần thiết

Tin và sự cần thiết Tin là bổn phận nền tảng của mọi người và là đáp trả thân thiết đối với Thiên Chúa tự mặc khải. Ðó là đường kênh duy nhất để đón nhận các phúc lành của Thiên Chúa và là phương thế duy nhất khiến cuộc sống có ý nghĩa nhờ mối quan hệ với Thiên Chúa.

Bóng tối

Bóng tối là hình ảnh Thánh Kinh dùng để chỉ nơi vắng bóng Thiên Chúa hay thế giới đối nghịch với Ngài như Satan, tội lỗi và sự chết (x. G 10,21-22; Tv 87,13; Ga 13,30).

Chúa Giêsu Kitô cà các danh hiệu

Chúa Giêsu Kitô cà các danh hiệu Các danh hiệu của Chúa Giêsu Kitô, nhiều và phong phú với những khác biệt, rọi sáng cả con người lẫn một số khía cạnh trong tác vụ của Ngài.

Phép rửa bằng Thánh Thần

Phép rửa bằng Thánh Thần Phép rửa bằng Thánh Thần đã được thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu Kitô hứa là một hành động thần linh, bởi đó, Thánh Thần đưa Kitô hữu vào sự kết hợp và thông hiệp thực sự với Chúa Giêsu Kitô vinh hiển, trang bị và làm cho họ có thể nên thánh và phụng sự Chúa.

Chúa Giêsu

Chúa Giêsu Giêsu, có tiếng gốc Hy Lạp là Jesous - được dịch từ tiếng Hipri: Yehoshua, nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”.

Cúi, sấp mình

Cúi, sấp mình Cúi hay sấp mình là hành động tuân phục trước một nhân vật hay một sự vật đáng được kính trọng.

Thánh hiến

Thánh hiến Thánh hiến là một đòi hỏi của Thiên Chúa thánh thiện: “Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện, vì Ta là Ðấng Thánh” (Lv 11,44 20,7-8 22,32).

Thiên Chúa tối thượng

Thiên chúa tối thượng Thật sự Thiên Chúa tự do và có thể thực hiện mọi sự theo ý Ngài, Ngài cai trị mọi thụ tạo ý muốn của Ngài là nguyên lý tối hậu của mọi sự, sự kiện trên được diễn tả bằng ngôn ngữ vương quốc.