Từ ngữ Kinh Thánh
Thiên Chúa và tính duy nhất

Thiên Chúa và tính duy nhất

Thiên Chúa hành động đồng nhất trong mọi sự việc Ba Ngôi hợp nhất là một Chúa. Các Ngài liên kết với nhau, chia sẻ các thuộc tính và cùng hành động trong một công việc. Các đặc tính của Thiên Chúa luôn bền vững, cho thấy bản tính thần linh toàn vẹn của Ngài.

Bất Nhẫn/ Thiếu Kiên Nhẫn/ Sốt Ruột ...

Bất Nhẫn/ Thiếu Kiên Nhẫn/ Sốt Ruột ... Bất nhẫn, một sự dữ từ khước đối với người nào đó hay với những tiến triển, thường do thiếu niềm tin.

Phúc lành

Phúc lành Các phúc lợi tinh thần và vật chất Thiên Chúa ban để sử dụng. Chúc tụng danh Chúa là lời đáp trả xứng hợp của các tín hữu vì mọi sự Chúa đã làm cho họ.

Ðá

Ðá Những cục đá thường là vật liệu xây dựng. Trong tường thuật về việc mai táng và sự kiện Phục Sinh, tảng đá lớn được dùng lấp cửa mộ.

Mượn

Mượn Mượn là việc yêu cầu và nhận được tiền hay đồ vật để sử dụng tạm, do lòng ưu ái thân thiết.

Ngoại tình

Ngoại tình Những quan hệ tính dục bởi ít là một bên đã kết hôn với người khác, những quan hệ như thế phá vỡ hôn ước bị Thánh Kinh kết án, Chúa Giêsu Kitô còn mở rộng sự ngoại tình tới cả thèm muốn trong lòng nữa.

Ðau khổ và các nguyên nhân

Ðau khổ và các nguyên nhân Nguyên nhân của đau khổ là tội lỗi. Tội đưa tới bạo lực, bệnh tật, chết chóc vào thế giới. Dầu vậy, mọi đau khổ đều tùy thuộc vào ý định tối thượng của Thiên Chúa, là Ðấng có thể sử dụng nó vì vinh quang của Ngài.

Vinh quang tỏ hiện

Vinh quang tỏ hiện Ánh quang rực rỡ của Thiên Chúa tỏ hiện cho toàn thế giới qua Israel và Hội Thánh, và một cách tột độ trong và qua Ðức Kitô Giêsu.

Cám dỗ, kháng cự

Cám dỗ, kháng cự Cám dỗ tự nó không phải là tội. Tội nảy sinh khi các tín hữu lao vào cơn cám dỗ. Thánh Kinh thúc đẩy các tín hữu kháng cự và ban cho họ sự can đảm để chống lại cám dỗ.