Từ ngữ Kinh Thánh
Việc rao giảng và các hiệu quả

Việc rao giảng và các hiệu quả

Việc rao giảng trung thực, nhờ ơn Chúa, dẫn tới sự thống hối của các tội nhân, sinh ra đức tin và nuôi dưỡng các tín hữu, nhưng cũng có thể gây ra thù hận nơi những kẻ không tin.

Tình yêu nhân loại

Tình yêu nhân loại Những góc độ của tình yêu cha mẹ: “kẻ ghét con mới không dùng roi vọt, người thương con sẽ lo sửa phạt con” (Cn 13,24). “những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy” (Ep 6,4 x. Đnl 6,7 2Cr 12,14 Cl 3,21 1Tm 3,4 2Tm 3,15).

Nghỉ ngơi/ngủ

Nghỉ ngơi/ngủ Chúa Giêsu Kitô cần nghỉ ngơi: “Ở đấy có giếng của ông Giacob, người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng ...” (Ga 4,6 x. Mc 4,38 6,38 Lc 9,58).

Máu và các Hy lễ Cựu ước

Máu và các Hy lễ Cựu ước Thiên Chúa dự liệu máu hy tế để thiết lập giao ước cũ: “ông Môsê ... sai các thanh niên trong dân Israel dâng những lễ toàn thiêu và ngả bò làm lễ kỳ an tế Đức Chúa

Xin/hỏi

Xin/hỏi Xin, hỏi, một việc thỉnh cầu người khác, như diễn tả một sự tùng thuộc. Kinh Thánh khích lệ các tín hữu cầu xin Thiên Chúa, lại còn chỉ dạy các động lực để cầu xin nữa.

Bình minh/rạng đông/sáng sớm

Bình minh/rạng đông/sáng sớm Bình minh, thời điểm mặt trời mọc, ghi nhận sự kết thúc đêm tối và sự thay thế các hệ lụy kéo theo của đêm tối, đồng thời ngày mới tới gần với sự thuận lợi cho sinh hoạt thường ngày. Ánh bình minh nối tiếp bóng đêm là biểu tượng của niềm hy vọng Đấng Cứu Thế đến mở đầu thời đại mới của Thiên Chúa.

Hồ nghi (những kẻ hồ nghi)

Hồ nghi (những kẻ hồ nghi) “Nếu ... tôi chẳng có tin” (Ga 20,25).

Bóng tối tự nhiên

Bóng tối tự nhiên Bóng tối, sự vắng bóng ánh sáng thường được dùng làm biểu tượng cho tội lỗi, hỗn mang vì vắng bóng Thiên Chúa. Kinh Thánh nhấn mạnh Thiên Chúa có thể hiện diện và được nhận biết ngay trong những cảnh tối tăm của thế giới.

Bệnh tật

Bệnh tật Trả lời cho đau yếu bệnh tật là sự thương cảm của Thiên Chúa: “Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật” (Mc 1,34 x. Tv 41,3 Mt 8,17)