Từ ngữ Kinh Thánh
Phần thưởng

Phần thưởng

Thiên Chúa đối đãi dân chúng luôn theo đúng ân sủng và sự công chính của Ngài, ghét sự dữ và yêu điều thiện. Ân tặng của Chúa không dựa trên công trạng, nhưng trên lòng trung tín với lời hứa của Ngài.

Vững chắc, đâu là nền tảng ?

Vững chắc, đâu là nền tảng ? Niềm tin vững chắc xây nền trên sự hiểu biết về Thiên Chúa tỏ mình trong công trình tạo dựng và cách hành động uy quyền của Ngài suốt dòng lịch sử, trên sự chắc chắn đối với lời hứa của Ngài,

Rượu nho

Rượu nho “Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: họ hết rượu rồi” (Ga 2,3).

Niềm vui Chúa Giêsu Kitô mang đến

Niềm vui Chúa Giêsu Kitô mang đến Chúa Giêsu Kitô mang lại niềm vui cho dân Người. Họ mừng vui vì Chúa là Đấng Cứu Tinh đến, cùng với muôn ân phúc Người đem đến cho họ.

Ðạo đức xã hội

Ðạo đức xã hội Thánh Kinh coi đạo đức bao hàm cả đời sống xã hội, chứ không chỉ gồm những tương quan cá nhân.

Tội lỗi và ơn tha thứ

Tội lỗi và ơn tha thứ Các tội nhân phải đáp lại nhã ý muốn tha thứ của Thiên Chúa trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô.

Chúa Giêsu Kitô lại đến

Chúa Giêsu Kitô lại đến “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến” (Lc 21,27).

Chúa Giêsu Kitô bị xét xử

Chúa Giêsu Kitô bị xét xử Bị tố cáo gian là đã phạm thượng với Thiên Chúa và phản nghịch với Rôma, Chúa Giêsu Kitô khiêm tốn chịu xử án để hoàn tất ý định của Thiên Chúa.

Hy sinh

Hy sinh Hy sinh bỏ mình là chịu mất tiện nghi riêng vì người khác, như bà Ruth vì chồng (R 2,11) Giuđa vì em (St 44,33-34) tín hữu Do Thái vì Chúa (Dt 10,34), Môsê vì dân Chúa (Dt 11,24-27).