Từ ngữ Kinh Thánh
Ðá

Ðá

Những cục đá thường là vật liệu xây dựng. Trong tường thuật về việc mai táng và sự kiện Phục Sinh, tảng đá lớn được dùng lấp cửa mộ.

Mượn

Mượn Mượn là việc yêu cầu và nhận được tiền hay đồ vật để sử dụng tạm, do lòng ưu ái thân thiết.

Ngoại tình

Ngoại tình Những quan hệ tính dục bởi ít là một bên đã kết hôn với người khác, những quan hệ như thế phá vỡ hôn ước bị Thánh Kinh kết án, Chúa Giêsu Kitô còn mở rộng sự ngoại tình tới cả thèm muốn trong lòng nữa.

Ðau khổ và các nguyên nhân

Ðau khổ và các nguyên nhân Nguyên nhân của đau khổ là tội lỗi. Tội đưa tới bạo lực, bệnh tật, chết chóc vào thế giới. Dầu vậy, mọi đau khổ đều tùy thuộc vào ý định tối thượng của Thiên Chúa, là Ðấng có thể sử dụng nó vì vinh quang của Ngài.

Vinh quang tỏ hiện

Vinh quang tỏ hiện Ánh quang rực rỡ của Thiên Chúa tỏ hiện cho toàn thế giới qua Israel và Hội Thánh, và một cách tột độ trong và qua Ðức Kitô Giêsu.

Cám dỗ, kháng cự

Cám dỗ, kháng cự Cám dỗ tự nó không phải là tội. Tội nảy sinh khi các tín hữu lao vào cơn cám dỗ. Thánh Kinh thúc đẩy các tín hữu kháng cự và ban cho họ sự can đảm để chống lại cám dỗ.

Tình yêu và kẻ thù

Tình yêu và kẻ thù Thiên Chúa yêu thương cả những kẻ chống đối Ngài. Các tín hữu phải theo gương Chúa mà yêu thương các kẻ thù của mình.

Phần thưởng

Phần thưởng Thiên Chúa đối đãi dân chúng luôn theo đúng ân sủng và sự công chính của Ngài, ghét sự dữ và yêu điều thiện. Ân tặng của Chúa không dựa trên công trạng, nhưng trên lòng trung tín với lời hứa của Ngài.

Vững chắc, đâu là nền tảng ?

Vững chắc, đâu là nền tảng ? Niềm tin vững chắc xây nền trên sự hiểu biết về Thiên Chúa tỏ mình trong công trình tạo dựng và cách hành động uy quyền của Ngài suốt dòng lịch sử, trên sự chắc chắn đối với lời hứa của Ngài,