Từ ngữ Kinh Thánh
Ơn tha tội

Ơn tha tội

Tha tội là trả tự do cho một người khỏi tội ác và những hệ lụy của tội, thường đây là một đặc ân, thương cảm hay tình yêu, nhằm tái lập một tương giao cá nhân đã bị tan vỡ.

Cầu nguyện là ca ngợi và tạ ơn

Cầu nguyện là ca ngợi và tạ ơn Cầu nguyện là ôm trọn lời ca ngợi Thiên Chúa vì Ngài đáng ca ngợi và lẫn lời tạ ơn vì những gì Ngài đã làm và hân hoan trông đợi điều Ngài đã hứa sẽ thực hiện trong tương lai.

Thai Nghén

Thai Nghén “Truyền tin cho Ðức Maria, sứ thần nói: Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu” (Lc 1,31)

Ôliu

Ôliu Ôliu là một loại cây xanh tươi gốc gác miền Cận Ðông. Người ta trồng ôliu để lấy trái. Trái ôliu để ăn, ép lấy dầu làm thực phẩm hoặc dùng vào những việc khác.

Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô

Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô Chúa Giêsu đã đến mặc khải Thiên Chúa, loan báo Nước Thiên Chúa đến và cứu độ nhân loại sa ngã qua cái chết của Ngài trên thập tự giá.

Công giáo

Công giáo Công giáo có gốc tiếng Hy Lạp là Katholicos - chung, phổ quát.

Chị em

Chị em “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em ...” Lc 14,26)

Ðề cao /tâng bốc /tán dương

Ðề cao /tâng bốc /tán dương Tán dương là dùng lời nói hay hành động đề cao một người. Việc tán dương Ðức Giêsu Kitô, trước là trên thập giá, rồi trong sự Phục sinh của Người, là kiểu mẫu Thiên Chúa đề cao kẻ khiêm nhường và tuân phục, Thiên Chúa cũng hạ kẻ tự tâng bốc xuống, các tín hữu được mời gọi dâng lời tán dương Thiên Chúa.

Tiệc Thiên sai

Tiệc Thiên sai “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 13,29)