Ðiều răn (trong Cựu Ước)

Ðiều răn (trong Cựu Ước) Trong Cựu Ước Thiên Chúa đưa ra các điều răn cho dân Israel, cho thấy cả giá trị lẫn tầm quan trọng của chúng.

Van nài

Van nài Van nài là khẩn thiết và kiên trì kêu xin Chúa cho mình hoặc cho người khác, dựa vào sự biện hộ kiên trì, sự chuyển cầu trung thực và sự kêu cầu mạnh mẽ - kiên trì:

Tham vọng, tiêu cực

Tham vọng, tiêu cực Tham vọng với nghĩa tiêu cực là việc theo đuổi địa vị và lợi thế cá nhân, trái nghịch với các mục tiêu của Thiên Chúa như Kinh Thánh diễn tả.

Thiên Chúa tốt lành

Thiên Chúa tốt lành Chỉ có một mình Thiên Chúa tốt lành: “Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa” (Mc 10,18 // Mt 19,17 // Lc 18,19).

Hôn nhân một vợ một chồng

Hôn nhân một vợ một chồng Đơn hôn là chế độ hôn nhân một vợ một chồng, nghĩa là chỉ có bạn phối ngẫu và giữ lòng chung thủy với bạn suốt đời. Đây là lý tưởng Thiên Chúa đặt ra cho các mối tương quan nhân loại và đời hôn nhân lý tưởng này được dùng để trình bày mối liên hệ giữa Thiên Chúa với dân Ngài.

Không thiên vị

Không thiên vị Thiên Chúa “là Đấng không thiên vị ai” (Đnl 10,17; x. 2Sb 19,7)

Thánh giá và những tiên báo

Thánh giá và những tiên báo Cái chết của Chúa Giêsu Kitô hoàn tất những tiên báo trong Cựu Ước và rõ ràng đã được dự liệu trong giáo huấn của Người.

Ðiếc

Ðiếc “Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Chúa Giêsu” (Mc 7,31-37).