Từ ngữ Kinh Thánh
Mệt mỏi

Mệt mỏi

Mệt mỏi là hậu kết tự nhiên do công việc sự căng thẳng mà Thiên Chúa đã cung ứng cho có được sự thư giãn, nghỉ ngơi và dưỡng sức. Thánh Kinh nhận biết rằng sự mệt mỏi có thể từ những nguyên do thiêng liêng lẫn thể lý.

Thực tế

Thực tế Thánh Kinh cung cấp hướng dẫn chính xác và đáng tin về những thực tại của thế giới thiêng liêng và thể chất.

Niềm vui và kinh nghiệm loài người

Niềm vui và kinh nghiệm loài người Niềm vui được cảm nhận trong nhiều hoàn cảnh cuộc sống hay những tương giao con người với nhau. Điều này thật quan trọng trong đời sống của Dân Chúa.

Tăng trưởng/ Phát triển

Tăng trưởng/ Phát triển Tiến trình phát triển và chín muồi được dùng để nói về sự tiến triển của Nước Chúa và sự phát triển thiêng liêng của các tín hữu.

Chúa Thánh Thần và tội phạm chống lại ngài

Chúa Thánh Thần và tội phạm chống lại ngài Phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần là việc chối bỏ hoạt động của Thánh Thần trong sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, hay gán những việc này cho ảnh hưởng của quỷ dữ.

Nghi lễ

Nghi lễ Những thực hành trang trọng bề ngoài và những nghi lễ biểu trưng hay ghi nhận các biến cố quan trọng có ý nghĩa thiêng liêng.

Dạy bảo

Dạy bảo Giáo huấn của các tông đồ làm thành nền tảng cho việc chỉ bảo các Kitô hữu tiên khởi. Tân Ước phân biệt việc rao truyền và việc dạy bảo. Rao truyền nhằm cải hóa cá nhân và việc dạy bảo nhằm dạy bảo những người đã cải đạo.

Lửa

Lửa Thánh Kinh cho thấy nhiều cách sử dụng lửa khác nhau trên thế gian. Lửa thường được nhắc đến như một biểu tượng diễn tả sự hiện diện và quyền năng của Chúa, án quyết hoặc việc thanh tẩy của Ngài.

Tin và những phúc lành của Chúa

Tin và những phúc lành của Chúa Tin dẫn tới những phúc lành của Chúa. Đó là tin tưởng vào khả năng và ước muốn của Chúa mà hành động theo quyền lực siêu nhiên để thăng tiến Nước Chúa. Sự gắn kết này được diễn tả trong kinh nguyện và hành động, để trở thành phương tiện cho Chúa làm việc.