Từ ngữ Kinh Thánh
Chủ chăn - lãnh đạo Hội Thánh

Chủ chăn - lãnh đạo Hội Thánh

Hiện ra với các tông đồ tại hồ Tibêria, sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã trao phó cho thánh Phêrô nhiệm vụ chăm sóc Hội Thánh, các vị lãnh đạo trong Hội Thánh được gắn liền với các chủ chăn, khi xét đến các trách vụ và phận vụ của các ngài.

Ngón tay

Ngón tay Ngón tay được sử dụng nhiều cách, tốt lẫn xấu. Các ngón tay nổi bật trong nghi thức tế lễ của Cựu Ước và đã được dùng làm biểu tượng của uy quyền, tố giác và nỗ lực tối thiểu.

Các phụ nữ (trong Tân Ước)

Các phụ nữ (trong Tân Ước) Trong Ðức Kitô, không có những phân biệt nền tảng về giới tính, chủng tộc hay xã hội. Các phụ nữ đã giữ một phần có ý nghĩa trong cuộc sống Chúa Giêsu và trong Hội Thánh sơ khai.

Các tội nhân

Các tội nhân Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Chúa Giêsu để nghe Người giảng” (Lc 15,1)

Khẩn thiết

Khẩn thiết Khẩn thiết phải rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu Kitô ví von: “Thầy bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặp hái” (Ga 4,35).

Chúa Giêsu Kitô hoàn hảo

Chúa Giêsu Kitô hoàn hảo Chúa Giêsu Kitô chiếu tỏa hoàn hảo vinh quang Thiên Chúa, giống hệt cha Người. Hành động của Ðức Kitô hoàn hảo và Người không bị nhiễm ô uế nào.

Thánh thần hướng dẫn

Thánh thần hướng dẫn Chúa Thánh Thần hướng dẫn các nhóm hay từng người đối diện với thử thách, khó khăn và các quyết định phải có. Ðược ban tặng sự hướng dẫn như thế chỉ cho thấy rõ ý Chúa trong những tình huống phải chọn lựa, theo những đường nét Thánh Kinh đã thiết lập về sự chính trực.

Anh em

Anh em Anh em là con của một cha mẹ, hay cùng một mẹ hoặc một cha. Dân Thiên Chúa có thể nhìn tập thể là anh em, mọi người đều là con một Cha trên trời.

Tình yêu, và kẻ thù

Tình yêu, và kẻ thù Thiên Chúa yêu thương cả những kẻ chống đối Ngài. Các tín hữu phải theo gương Chúa mà yêu thương các kẻ thù của mình.