Thứ Sáu, 23 Tháng Mười, 2015 20:54

Van nài

“Anh càng lên tiếng: Lạy Con Vua Đavít, xin rủ lòng thương tôi” (Mc 10,48).

Van nài là khẩn thiết và kiên trì kêu xin Chúa cho mình hoặc cho người khác, dựa vào sự biện hộ kiên trì, sự chuyển cầu trung thực và sự kêu cầu mạnh mẽ - kiên trì:

Kiên trì trong kinh nguyện: “Phần tôi, tôi kêu khẩn Chúa Trời, Chúa sẽ thương cứu độ. Sớm trưa chiều, tôi than sầu rên rỉ, Người sẽ nghe tiếng tôi” (Tv 55,17-18; x. Tv 22,1-2 86,3 88,1.9; 1Tx 5,17; 1Tm 5,5; Mt 7,7-8 // Lc 11,9-10; Lc 18,1.2-8).

 

Trung thành cầu nguyện: “Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dâng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh”(Ep 6,18; Rm 1,9-10; Cl 4,12; 1Tx 1,2-3; 2Tm 1,3).

Khẩn thiết trong kinh nguyện: “Con hết lòng xin Chúa bao dung xót phận con như lời Ngài đã hứa” (Tv 119,8). “Từ vực thẳm con kêu lên Ngài lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu” (Tv 130,1-2; x. Tv 55,1-2 61,1-2; Ga 3,8; Lc 22,44; Nkm 44,16)

Những mẫu gương van nài trong kinh nguyện:

Lặp đi lặp lại lời van xin: St 18,22-23: Ông Abraham can thiệp cho thành Sôđôma; Tl 6,30-40: Ông Gêđêon xin được bảo đảm; Mt 15,22-28 // Mc 7,25-30: người đàn bà Canaan xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái bà: Mt 20, 30-31 // Mc 10,47-48 // Lc 18,35-39: Hai người mù tại Giêricô; Mt 26,44: Chúa Giêsu cầu nguyện tại vườn Giếtsimani; Mc 5,10 // Lc 8,31: quỷ xin được thương xót; 2Cr 12,8: Thánh Phaolô xin khỏi nỗi khổ.

Những mẫu gương kiên trì cầu nguyện khác: St 32,26: Ông Giacob vật lộn với Thiên Chúa: Đnl 9,18: Ông Môsê cầu nguyện vì dân Israel phạm tội; 2Sm 12,16: Vua Đavít cầu bầu cho con trẻ ngã bệnh: 1V 18,28-29: các tiên tri thờ Baal cầu nguyện cách vô íchvới thần của họ: Nkm 1,4-6: Ông Nêhêmia cầu nguyện cho dân Chúa: Đn 10,2-3: Ông Đaniel trong sự giải thích về các thị kiến: Lc 2,37: Bà Anna mong đợi Chúa cứu chuộc dân Người.

Những mẫu gương tha thiết cầu nguyện khác: 1Sm 1,12-16: Bà Naomi xin được có con: 1V 18,22 // 2Sb 6,12: Vua Salômon cầu nguyện ngày lễ cung hiến Đền Thờ: Ge 5, 17-18: Ông Êlia cầu nguyện cho đừng mưa nữa; Ed 9,5: Ông Esdras cầu nguyện về tội lỗi của dân; Is 38,2-3: Vua Khitkigia cầu xin cho được lành bệnh: Đn 9,3: Ông Đaniel xin Chúa Giêsu chữa bệnh cho con gái ông: Ga 4,47: một quan chức xin Chúa Giêsu chữa bệnh cho con ông: Cv 12,5: Giáo Hội sơ khai cầu nguyện cho ông Phêrô được thả khỏi tù.

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm