Thứ Bảy, 20 Tháng Hai, 2016 18:30

Vinh quang của Chúa Giêsu Kitô

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

“Đang lúc Chúa Giêsu cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác !... (Lc 9,29).

Ánh quang rạng ngời của Chúa Giêsu phản ánh vinh quang của Chúa Cha và vinh quang ấy vừa được tỏ hiện, vừa phản ánh trong cuộc đời của các tín hữu.

Vinh quang của Chúa Giêsu đã có trước khi Ngài nhập thể làm người. Đó là vinh quang mà Ngài vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian (Ga 17,5), “vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người” (Ga 1,14 17,24).

Vậy, vinh quang của Chúa Giêsu là vinh quang của Thiên Chúa: “Người là phản ảnh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa” (Dt 1,3). Thánh Gioan trong Ga 12,41, không phân biệt vinh quang của Thiên Chúa được mặc khải cho Isaia (trong Is 6,39) với vinh quang của Chúa Giêsu (Ga 13,32). “Vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Kitô” (Ga 14,6). Người “là hình ảnh Thiên Chúa” (4,4). “Thiên Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con” (14,13 13,31). Chúa Giêsu Kitô tôn vinh Chúa Cha (17,1-4; x.Kh 16,27; Ep 1,12; Gđ 25). Chúa Thánh Thần tôn vinh Chúa Giêsu Kitô (Ga 16,14).

Vinh quang của Chúa Giêsu Kitô đã được tỏ bày qua các phép lạ Người làm. Tại Cana, Chúa làm phép lạ “bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người” (Ga 2,11 11,4.40: hồi sinh Lazarô). Người tỏ lộ vinh quang cho các Tông đồ khi biến hình (Lc 9,28-32; Mt 17,1-2; Mc 9,23) (Cv 9,3 22,6 26,13: cho Phaolô; 2Pr 17: cho Phêrô). Chúa Giêsu còn tỏ vinh quang trong cái chết của mình: “đã đến Giờ Con Người được tôn vinh” (Ga 12,23). Một trong các chủ đề lớn trong Tin Mừng theo Thánh Gioan là Chúa Giêsu Kitô được tôn vinh qua cái chết và sự phục sinh của Người (Ga 7,39 12,16 Cv 3,13-15 1Pr 1,21 Dt 2,9).

Vinh quang của Đức Kitô đã được tôn vinh, được tỏ hiện rõ ràng như sách Khải Huyền mô tả (Kh 1,13-16). Thánh Stêphanô cũng đã “thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa” (Cv 7,55-56) (x.Kh 2,18 9,11-16). Người nhận được sự tôn vinh của mọi thọ tạo (Kh 5,13; Dt 13,21; 2Pr 3,18; Kh 1,6 5,11-12 7,9-12).

Vinh quang của Chúa Giêsu Kitô còn tỏ lộ trong biến cố Người đến lần thứ hai (Mt 17,26; Mc 8,38; Lc 9,26) (x. Mt 24,27; Mc 13,26; Lc 21,27; Mt 25,31; 2Tx 1,7 2,8; Tt 2,13; 1Pr 4,13).

Vinh quang của Chúa Giêsu Kitô được chia sẻ cho các Kitô hữu khi họ nên giống như Người (2Cr 3,18; Ga 17,22; Cl 1,27), nhất là lúc kết tận thời gian (1Cr 15,49; x.Rm 8,17-18; Pl 3,21; Cl 3,4). 

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm