Thứ Sáu, 09 Tháng Mười Hai, 2016 19:24

Vô nhiễm Nguyên tội

Immaculata Conceptio, Immaculate Conception, Immaculée Conception

Vô: không; nhiễm: lây; nguyên: gốc; tội: lỗi phạm. Vô Nhiễm Nguyên Tội: không lây nhiễm tội gốc.

Vô Nhiễm Nguyên Tội là đặc tính độc nhất vô nhị của Đức Mẹ Maria: Mẹ không bị nhiễm Nguyên Tội (Tội Nguyên Tổ).

Tội Nguyên Tổ do hai ông bà tổ tiên Adam và Eva đã truyền lại cho con cháu muôn đời. Riêng Đức Mẹ Maria vì là Mẹ Thiên Chúa, nên đã được Thiên Chúa dành cho đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội ngay từ khi còn đang trong cung lòng bà Anna. Mẹ nhận được đặc ân này nhờ hưởng trước công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giêsu, người con Mẹ sẽ sinh ra sau này.

Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được Đức Giáo Hoàng Piô IX công bố vào năm 1854, nhưng niềm tin này - dựa trên Thánh Kinh (x. St 3,15; Lc 1,28) - và lễ mừng Mẹ vào ngày 8 tháng 12 (nay là ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội) đã có từ thế kỷ VII.

Tiểu ban Từ vựng UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm