Thứ Hai, 29 Tháng Hai, 2016 15:26

Xuất hành, sách

Liber Exodus, Book of Exodus, Livre de l’Exode

Xuất Hành là tựa đề quyển sách thứ hai trong bộ Ngũ Thư của Cựu Ước. Sách Xuất Hành gồm 40 chương, sưu tập những kỷ niệm, những biến cố xảy ra trong cuộc giải thoát dân Israel khỏi Ai Cập, dưới hình thức các diễn từ, các trình thuật và các khoản luật. Vì thuộc bộ Ngũ Thư nên nội dung sách này có thể đã bắt nguồn từ thời Moysen (khoảng thế kỷ XIII TCN) và hoàn tất vào thời lưu đày ở Babylon (thế kỷ VI TCN).

Sách Xuất Hành cho thấy Thiên Chúa vừa là Đấng Tạo Hóa, vừa là Đấng Cứu Độ (x. Xh 15). Thiên Chúa nói qua các biến cố trong lịch sử và nói trực tiếp với Moysen qua những lần gặp gỡ. Thiên Chúa cho thấy Ngài là Đấng mạnh hơn các vua và các thần Ai Cập, đồng thời cũng là Đấng nhân từ và hay tha thứ (x. Xh 34,6-7). Ngài giải phóng dân Israel khỏi cảnh áp bức và cho họ được hạnh phúc qua Giao Ước Sinai.

Sách Xuất Hành có thể chia thành các phần:

- 1,1-15,21: Thiên Chúa giải phóng dân Israel khỏi Ai Cập.

- 15,22-18,27: Cuộc hành trình trong sa mạc.

- 19,1-40,38: Giao Ước và Lề Luật tại núi Sinai.

Đối chiếu với Sách Xuất Hành, các Sách Phúc Âm giới thiệu Chúa Giêsu như là Moysen Mới - Đấng giảng dạy, lãnh đạo một Dân Mới và giải thoát họ khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, qua chính mầu nhiệm Vượt Qua của Người.

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm