Thứ Bảy, 20 Tháng Hai, 2016 18:58

Xuất hành

Exodus. Exodus, Exode

Theo Thánh Kinh, cuộc Xuất Hành là biến cố Thiên Chúa dùng để giải phóng dân Do Thái khỏi sự áp bức của người Ai Cập vào khoảng năm 1250 TCN. Để đưa dân ra khỏi đất nô lệ, Thiên Chúa đã chọn ông Moysen làm người lãnh đạo. Được ban quyền năng phi thường, Moysen đã làm nhiều dấu lạ và đã đưa dân vượt qua Biển Đỏ. Sau đó là cuộc hành trình 40 năm trong sa mạc cho đến khi dân về đến Canaan là vùng đất Thiên Chúa đã hứa cho các tổ phụ của họ. Theo truyền thống Do Thái, cuộc giải phóng khỏi ách nô lệ Ai Cập thật là một hồng ân của Thiên Chúa.

Trong cuộc hành trình lâu dài này, dân Chúa gặp nhiều thử thách. Khi họ thiếu thực phẩm và nước uống, Thiên Chúa đã lo cho họ được no đủ. Tại núi Sinai, nhờ trung gian của Moysen, Thiên Chúa thiết lập Giao Ước với dân Israel. Ngài ban cho họ Mười Điều Răn và những chỉ thị về việc xây dựng Nhà Tạm. Từ đó, dân Do Thái trở thành Dân Riêng, Dân Thánh của Thiên Chúa. Ngài cùng đi với họ trong suốt cuộc hành trình, và luôn hiện diện bên họ qua đám mây che phủ Nhà Tạm (x. Xh 40,38).

Các tác giả Tân Ước thường coi những biến cố thời Xuất Ai Cập như những hình bóng tiên trưng về Đức Giêsu Kitô, Người là Moysen mới (x. Mt 5-7), là Chiên Vượt Qua (x. 1 Cr 5,7), là Thiên Chúa dựng Lều Tạm nơi loài người (x. Ga 1,14). Người thực hiện cuộc “Xuất Hành mới” (x. Lc 9,31), qua đó Người dẫn dắt tất cả những ai tin vào Người về Đất Hứa đích thực là Nước Trời, sau khi đã  giải phóng họ khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết.

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm