Thứ Sáu, 24 Tháng Sáu, 2016 13:54

Xức dầu, sự

Unctio, Anointing, Onction

Xức dầu có gốc tiếng Latinh là unctio - do động từ ungere nghĩa là bôi, thoa, xức. Việc xức dầu Thánh là một trong những dấu chỉ chính yếu của một số nghi thức Phụng Vụ, nhất là các cử hành bí tích.

Trong Cựu Ước, xức dầu là đổ dầu trên một người [vua (x. 1 Sm 10,1), tư tế (x. Xh 28,4)] hay một vật [bàn thờ (x. Xh 40,10), Lều Hội Ngộ (x.Xh 30,26)...] trong một nghi lễ, để người hay vật đó thuộc về Thiên Chúa và mang một sứ mạng hay một ý nghĩa mới. Xức dầu cho tiên tri mang tính ẩn dụ (x. 1 V 19,16; Is 61,1).

Trong Tân Ước, Chúa Kitô được xức dầu bởi Thiên Chúa và bằng Thánh Thần (x. Cv 10,38; Lc 4,18) để được thiết đặt làm Tư Tế, Tiên Tri và Vương Giả (x. GLHTCG 783).

Trong Giáo Hội, các tín hữu được xức dầu bằng Chúa Thánh Thần (x. GLHTCG 91). Vì vậy “sự xức dầu cũng là một biểu tượng nói về Chúa Thánh Thần, đến độ từ nay trở thành đồng nghĩa với Chúa Thánh Thần” (GLHTCG 695). “Việc xức dầu dự tòng trước Bí Tích Rửa Tội có ý nghĩa thanh tẩy và tăng sức. Việc xức dầu bệnh nhân diễn tả sự chữa lành và an vui. Việc xức dầu Thánh sau Bí Tích Rửa Tội, trong Bí Tích Thêm Sức và Truyền Chức Thánh, là dấu chỉ sự thánh hiến” (x. GLHTCG 1294). Ngoài ra, xức dầu còn là cử chỉ thánh hiến một số đồ vật như nhà thờ, bàn thờ, chuông...

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm