Thứ Sáu, 10 Tháng Sáu, 2016 14:58

Xức dầu

“Một phụ nữ... hôn chân Chúa Giêsu và lấy dầu thơm mà đổ lên” (Lc 7,38).

 Việc xức dầu gắn liền với những lúc vui sướng và lễ hội. Việc xức dầu cũng có một ý nghĩa sâu xa hơn, như một người được Chúa chọn do lòng ưu ái hay để trao những trọng trách.

- Việc xức dầu cá nhân: Việc xức dầu là một tập tục trong xã hội: “Bà mẹ chồng Naomi nói với Ruth... con tắm rửa đi, xức dầu thơm...” (R 3,1-3  x.Tv 92,11; Is 57,9; Am 6,6; Mt 6,17).

- Việc xức dầu cho khách là dấu hiệu kính trọng: “... đầu con Chúa xức đượm dầu thơm...” (Tv 23,5; x.Lc 7,36-39.44-47; Ga 12,3).

- Xức dầu thi thể để chuẩn bị mai táng: vừa hết ngày Sabát, các bà... “mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu” (Mc 16,1; x. Mt 26,6-12; Ga 19,34-40).

Việc xức dầu các vật dụng dùng cho việc thờ phượng: “Ngươi sẽ lấy dầu tấn phong xức Nhà Tạm sẽ là vật thánh. Ngươi sẽ xức dầu bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và mọi đồ dùng ...” (Xh 40,9-11). Các đồ vật được xức dầu chỉ được dùng trong các nghi lễ thờ phượng. (x.St 28,18; Xh 30,22-33).

Việc xức dầu cho con người để thi hành phận vụ làm:

- Tư tế: “Ngươi sẽ dẫn Aaron và các con ông ... xức dầu thánh hiến để ông ấy thi hành chức tư tế phục vụ Ta ...” (Xh 40,12-15; x.Lv 4,16 21,10-12; 1Sb 29,22).

- Vua: “Tư tế Sađốc lấy sừng đựng dầu từ Nhà Lều và xức cho Salômon... Vua Salômon muôn năm” (V 1,39; x.1Sm 10,1 16,12-13; 2Sm 5,3; 2V 11,12).

- Tiên tri: “Đức Chúa phán với ông Êlia: “Êlisa con Saphat ... ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm tiên tri thay cho ngươi ...” (1V 19,15-16).

Xức dầu vì những mục đích khác:

- Để thanh tẩy: “Tư tế sẽ lấy nửa lít dầu, đổ một ít vào lòng bàn tay trái; tư tế sẽ nhúng một ngón tay phải vào dầu ở trong lòng bàn tay trái và lấy ngón tay rảy 7 lần trước nhan Đức Chúa... tư tế sẽ bôi lên đầu kẻ được thanh tẩy. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó trước nhan Đức Chúa” (Lv 14,15-18).

- Để chữa bệnh: “... các ông... xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh” (Mc 6,13; Gc 5,14).

Việc xức dầu được dùng làm làm biểu tượng:

- Việc Thiên Chúa xức dầu, như vua Đavít nói với ông Avisai về vua Saulê: “có ai tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong mà vô sự đâu!” (1Sm 26,9; x.2Sm 23,1; Tv 2,2 45,2 89,20; Ed 28,14).

- Dân Chúa trong Cựu Ước: “Đừng đụng tới những kẻ Ta đã xức dầu tấn phong” (1Sb 16,22 // Tv 105,15).

- Các tín hữu Kitô: “... và đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa” (2Cr 1,21-22; 1Ga 2,20-27).

- Đức Giêsu Kitô là Đấng được Thiên Chúa xức dầu (Cv 4,26-27 10,38; x.Dcr 9,25-26; Lc 4,18; Is 61,1; Dt 1,9).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm