Lời Chúa và Cuộc Sống
Chúa Kitô phục hồi phẩm giá  cho con người

Chúa Kitô phục hồi phẩm giá cho con người

Cuộc đời của Đức Giêsu có thể được ví như hạt lúa mì gieo vào lòng đất. Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng vì yêu thương, Ngài sẵn lòng đi vào trần gian mang lấy thân phận con người, hầu phục hồi phẩm giá cao sang cho con người, một phẩm giá mà họ đã đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng.

  • Nhìn lên Thánh giá để được cứu rỗi

    Giữa mùa Chay có một Chúa nhật hỷ hoan, ngạc nhiên chưa! Màu tím u sầu của những ngày qua, nay bỗng biến thành mầu hồng rộn niềm vui, rộn tiếng đàn ca giữa những sắc hoa tươi.

  • Chống lại tội lỗi và sự ác

    Các tín hữu được mời gọi chống lại tất cả những gì thù nghịch với chương trình của Thiên Chúa trên thế giới.

  • Bản thân chúng ta là Ðền thờ cao quý

    Trong lịch sử Israel, đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự trị, nên rất được trân trọng. Nhiều Thánh vịnh đã nói lên lòng yêu mến của người dân đối với Nhà Chúa:

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM B Mùa Chay là thời gian từ bỏ “những việc làm xấu xa”, từ bỏ “yêu chuộng bóng tối”, để “đến cùng ánh sáng” và “sống theo sự thật”. Bạn thấy mình nghiêng về loại người ở câu 20 hay câu 21?

Quan phòng, sự

Quan phòng, sự Sự quan phòng là những lo liệu của Thiên Chúa, trong khôn ngoan và tình thương, để dẫn đưa mọi loài thụ tạo tới mục đích sau cùng của chúng, là chính Ngài (x. GLHTCG 321).

Tội / trong bản chất

Tội / trong bản chất Thánh Kinh mô tả tội bằng những từ ngữ chỉ sự sai trái trước mặt Thiên Chúa dưới những cách khác nhau như nhơ uế, tội ác hay phản loạn.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B “Nhà của Cha tôi” trong Ga 2,16 nghĩa là gì? “Nhà của Cha tôi” trong Gioan 14,2 nghĩa là gì?

Tưởng niệm

Tưởng niệm Tưởng niệm là việc Hội Thánh nhớ lại Mầu Nhiệm Cứu Độ và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần làm cho mầu nhiệm ấy trở thành hiện thực (x. GLHTCG 1099).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM B Người phong bị coi là ô uế, không thanh sạch. Đức Giêsu là Đấng Thánh đã không xa lánh anh, nhưng đã đến gần anh và đụng chạm vào anh. Chúng ta là Dân Thánh của Chúa, theo ý bạn, chúng ta cần có thái độ nào khi đứng trước thế giới có nhiều ô uế hôm nay ?

Dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, lễ -

Dâng Chúa giêsu vào đền thờ, lễ - Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ có hai ý nghĩa: thanh tẩy Đức Mẹ Maria và dâng Chúa Giêsu theo luật Môisen.

Lễ nghi

Lễ nghi Có cả một hệ thống định liệu đời sống và phụng tự Do Thái giáo, nhất là các luật lệ và hy lễ, sự thanh sạch và thực phẩm.