Lời Chúa & Cuộc Sống
Phục Sinh  (của Chúa Giêsu Kitô)

Phục Sinh (của Chúa Giêsu Kitô)

Phục sinh là biến cố Đức Giêsu sống lại vào ngày thứ ba sau khi chết, và được mai táng trong mồ (x. 1 Cr 15,1-8).

  • Phục Sinh, tuần bát nhật

    Tuần Bát Nhật Phục Sinh là tám ngày đầu của mùa Phục Sinh. Những thánh lễ trong tuần này được cử hành theo bậc Lễ Trọng Kính Chúa.

  • Tay / bàn tay

    Liên quan đến nhiều hoạt động trong Thánh Kinh, tay biểu trưng cách đặc biệt cho quyền lực và sức mạnh. Bàn tay Chúa Giêsu Kitô thường đưa đến sự chữa bệnh và phúc lành.

  • Nền tảng của đức tin

    Hằng năm, vào Chúa nhật II mùa Phục Sinh, chủ đề đức tin lại được nhấn mạnh, đặc biệt qua bài Tin Mừng thánh Gioan tường thuật về dữ kiện thường được gọi là “sự cứng lòng tin” của tông đồ Tôma.

Thiên thần Chúa

Thiên thần Chúa Thiên thần là danh hiệu dành cho các tôi tớ thần thiêng được Thiên Chúa trao trách vụ đặc biệt thực thi ý định của Chúa đối với nhân loại.

Đấng duy nhất thắng thần chết

Đấng duy nhất thắng thần chết Chúa đã chết thật, chết vào lúc 3 giờ chiều thứ Sáu buồn kia, đã được bó gói hẳn hoi và chôn vào một huyệt đá, nấm mồ làm sẵn của gia đình nhà ông Giuse.

Mượn

Mượn Cho mượn là việc tự do trao quyền sử dụng tạm thời của cải mà không đòi lời lãi. Kinh Thánh đưa ra những điều kiện của việc cho mượn và nhấn mạnh các trách vụ dẫn tới.

Tiệc ly

Tiệc ly Tiệc Ly là bữa ăn tối cuối cùng mà Chúa Giêsu đã dùng với các môn đệ trước khi Người từ biệt các ông để bắt đầu vào Cuộc Thương Khó.

Giêsu, người là ai

Giêsu, người là ai Phụng Vụ năm A với Tin Mừng Matthêu đưa chúng ta đi vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để cùng chiêm ngắm khuôn mặt Con Thiên Chúa bị con người xét xử, hành hạ và kết án tử.

Tin và thử thách

Tin và thử thách Thử thách là phương cách kiểm nghiệm tính chân thực của đức tin và phát triển tư cách Kitô hữu. Thiên Chúa trợ giúp dân Người những khi bị thử thách.

Quang lâm

Quang lâm Quang: vẻ vang; lâm: đến (có ý kính trọng). Quang lâm: sự đến viếng thăm người bề trên làm cho người dưới được vinh hạnh, vẻ vang; đến trong vinh quang.

Niềm tin tín thác

Niềm tin tín thác Có người nhìn nỗi đau như Trời định để tự an ủi mình. Có người lại nhìn nỗi đau như Trời phạt hay bị Trời bỏ rơi nên sinh ra oán trách. Dường như con người hay có cái nhìn đổ lỗi cho Trời.