Lời Chúa và Cuộc Sống
Nhân bản Kitô giáo, nền

Nhân bản Kitô giáo, nền

Nhân bản Kitô giáo là hệ thống quan niệm Kitô về căn tính của con người, vốn được biểu hiện trong các mối tương quan: giữa con người với Thiên Chúa; giữa con người với nhau; giữa con người với vũ trụ (x. Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo (HTXH) 6-7).

  • Đền tội

    Đền tội là một hành động nhằm sửa chữa về mặt luân lý hay đền bù về vật chất những thiệt hại do tội gây ra. Nỗ lực này được hoàn thành trong đức tin vào Chúa Giêsu Kitô và với ân sủng của Người (x. GLHTCG 1459).

  • Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế gian

    Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế giới thụ tạo, để cho thấy sự viễn vông và tội lỗi của lối sống không có Thiên Chúa và mang lại niềm xác tín về sự hiện diện của Thiên Chúa, sự chính trực và án phán xét phải tới.

  • Chúa Thánh Thần sửa lại mọi sự trong ngoài

    Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật VI Phục Sinh hôm nay đều dạy bảo chúng ta về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống Kitô hữu.

Chúa Giêsu trung thực

Chúa Giêsu trung thực Tính đáng tin trọn vẹn và sự kiên định Chúa Giêsu Kitô nằm trong phẩm chất cá nhân và được nhận biết qua lời nói và việc làm của Người.

Thiên Chúa của Đức Giêsu

Thiên Chúa của Đức Giêsu Phúc Âm Thánh Gioan chương 14 là lời tâm sự của Chúa Giêsu với các môn đệ. Tôma và Philípphê đã hỏi Chúa và Chúa đã mạc khải 2 chân lý hết sức quan trọng:

Mục tử mới

Mục tử mới Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến chiêm ngắm sự hiện diện của Đấng Phục Sinh qua dung mạo của người mục tử nhân lành, Đức Kitô Phục Sinh, Đấng chăn chiên lành.

Quy tụ

Quy tụ Quy tụ là khái niệm chỉ rằng: Nơi Đức Giêsu Kitô, lịch sử loài người cũng như toàn thể công trình sáng tạo “được thu tóm” và hoàn tất một cách siêu việt (x. GLHTCG 518).

Mục tử và công việc

Mục tử và công việc Mục tử là người chăn giữ đoàn vật. Giới thiệu anh em mình với Pharaô, ông Giuse nói: “Những người này làm nghề chăn chiên ...” (St 46,32).

Bước chân về làng Emmaus năm xưa, bước đường đời hôm nay

Bước chân về làng Emmaus năm xưa, bước đường đời hôm nay Tin Mừng Chúa nhật III Phục Sinh hôm nay, thánh sử Luca ghi lại cảm nghiệm về một cuộc gặp gỡ với Ðấng Phục Sinh của hai người môn đệ đang trên đường trở về ngôi làng cũ Emmaus.

ĐI

ĐI Đi là di chuyển bằng chân, trên đất thường. Thánh Kinh dùng hình ảnh đi với Chúa để diễn tả hành vi của tín hữu trong mối quan hệ với Chúa.

Ngục tổ tông

Ngục tổ tông Với thánh Albertô Cả (1200 - 1280), Ngục Tổ Tông (Limbus Patrum) là nơi dành cho những người công chính đã chết trước thời Đức Kitô, đợi chờ ơn cứu độ do Người mang đến.