Thứ Năm, 02 Tháng Bảy, 2020 14:44

Ách / tương tác

 

(CN XIV thường niên - Năm A - Mt 11,25-30)

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi ...” (Mt 11,29)

Ách, cái vòng choàng cổ bằng gỗ nối hai con vật, thường là bò, để có thể cùng kéo với nhau. Dùng theo nghĩa ẩn dụ, ách diễn tả sự tương tác của những người cùng mang hoặc bị khuất phục dưới cùng một ách, liên kết trong cùng một giao ước với Thiên Chúa, dân Chúa mang lấy ách của Chúa và Ngài sẽ bẻ gãy ách áp bức quân thù của họ.

Đừng Đặt Mình Dưới Ách Nô Lệ - Vương Quốc Đức Chúa Trời

Những trưng dẫn theo nguyên ngữ của cái ách: 1Sm 6,7 1V 19,19 (cũng x. G 1,3l 42,12; Lc 14,19: các con bò chưa hề mang ách mới được hiến tế làm hy lễ; Ds 19,2l; Ðnl 21,3l; 2Sm 24,22; 2Sm 24,22: các cái ách được dùng để thiêu đốt các con vật bị giết).

Ách của Thiên Chúa: “Phải, từ lâu rồi, ách đè lên ngươi, ngươi bẻ gãy, xiềng xích trói buộc ngươi, ngươi giật phăng, ngươi còn dám nói chẳng làm tôi ai cả !” (x. Gr 5,5; Mt 11,29-30).

Ách là biểu tượng của sự thông phần sự tương tác :

- Thông phần với phận vụ của Chúa Giêsu Kitô, như thánh Phaolô đã kể ra một số nhân vật đã đồng lao cộng khổ trong việc loan báo Tin Mừng.

- Những tương tác không phù hợp: “Anh em đừng mang chung một ách với những kẻ không tin ...” (2Cr 6,14-16).

+ Phối ngẫu (hôn phối) với những kẻ bất tín, như lời dặn của ông Abraham với người lão bộc về việc tìm vợ cho con là ông Isaac (St 24,3-4), hoặc gương của vua Salômon bị các bà vợ ngoại đạo làm cho lòng vua ra hư hỏng (1V 11,3-4; x. 1Cr 7,39).

+ Dính líu với các thần dân ngoại (Ds 25,2-3; Tv 106,28; 1Cr 10,18-21).

+ Ði lại với những kẻ dâm đãng (1Cr 5,9-10).

Ách như là biểu tượng của sự khuất phục.

- Ách của luật: như thánh Phaolô nhận định (Cv 15,10; x. Mt 23,4; Gl 5,1).

- Israel dưới ách quân thù (Ðnl 28,47-48; Gr 27,2; x. Is 47,6; Gr 27,8.11-13; 28,2-4.10-14; Ac 1,14; 3,27; Hs 10,11).

- Ách của các chủ nhân khác, như ông Êsau phải phục ông Giacóp (St 27,40), ách của vua Salômon và của Rơkhapam con ông (1V 12,4 // 2Sb 10,4; 1V 12,9-11// 2Sb 10,9-11; 1V 12,14 // 2Sb 10,14; x. Is 58,69; 1Tm 6,1).

Thiên Chúa bẻ gãy ách của sự áp bức: “Bấy giờ, chúng sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa khi ta bẻ gãy ách sắt đè lên chúng” (Ed 34,27) (x. Xh 6,6-7; Lv 26,13; Ed 30,18; Is 9,4; 10,27 14,25; Nk 1,13; Gr 30,8).<

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm