Thứ Sáu, 24 Tháng Tư, 2020 18:11

An táng, nghi thức -

Exequiae, Funerals, Funérailles

An: cất; táng: chôn; nghi thức: lễ theo quy định. Nghi thức an táng: lễ chôn cất thi thể theo quy định.

Nghi thức an táng “là một cử hành phụng vụ của Hội Thánh” dành cho người quá cố, từ nhà của họ đến nơi yên nghỉ gồm các nghi thức: tẫn liệm, động quan, thánh lễ, tiễn biệt, chôn cất tại đất thánh.

Với nghi thức an táng, Hội Thánh diễn tả sự hiệp thông với người đã qua đời, giúp cộng đoàn tham dự sốt sắng vào mầu nhiệm các Thánh Thông Công, và loan báo cho họ về đời sống vĩnh cửu (x. GLHTCG 1684)

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm