Thứ Sáu, 05 Tháng Sáu, 2020 13:13

Ba Ngôi, Thiên Chúa Ba Ngôi

 

Trinitas, Trinity, Trinité

 

Thiên Chúa Ba Ngôi: một Thiên Chúa duy nhất, mà Ba Ngôi - Cha, Con và ThánhThần; Ba Ngôi đồng bản thể, cũng còn gọi là Tam Vị Nhất Thể. Ba Ngôi Vị chỉ là một Thiên Chúa, vì mỗi Ngôi Vị đều có trọn vẹn bản thể duy nhất và không thể phân chia. Ba Ngôi thực sự phân biệt nhau qua các liên hệ hỗ tương, Chúa Cha sinh Chúa Con; Chúa Con được Chúa Cha sinh ra mà không phải được tạo thành (nhiệm sinh); Chúa Thánh Thần xuất phát (nhiệm xuất) từ Chúa Cha và Chúa Con (x. Toát yếu GLHTCG 48).

Lễ Chúa Ba Ngôi

Lý trí thuần túy và ngay cả đức tin của người Do Thái cũng không thể nào đạt thấu được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi (x. Toát yếu GLHTCG 45). Chính Ðức Kitô - Ngôi Lời - đã mặc khải rằng Thiên Chúa là Ðấng duy nhất (x. Mc 12, 29) và cũng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân Danh Cha, Con và Thánh Thần” (Mt 28, 19).

Giáo hội thời sơ khai đã tuyên xưng và cử hành mầu nhiệm đó trong Phụng vụ (x. 2Cr13, 13); và xuyên suốt lịch sử, Giáo hội đã tìm cách hiểu và diễn tả mầu nhiệm cao siêu này. Công đồng Constantinopoli II (năm 553) đã dùng các khái niệm triết học Hy La để định tín: Thiên Chúa là một bản thể duy nhất trong Ba Ngôi Vị riêng biệt (x. ÐH 421). Từ đó đến nay, định tín ấy luôn là khởi điểm cho mọi suy tư thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm